Tập huấn sử dụng phần mềm tổng hợp quyết toán và quản lý, điều hành ngân sách

(eFinance Online) - Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị trong công tác quyết toán năm 2020 theo đúng quy định, trong 02 ngày 19 và 20 tháng 1 năm 2021, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức lớp đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Tổng hợp quyết toán và phần mềm Quản lý, điều hành ngân sách tại Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh.
Ông Bùi Quang Huy – Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. Thu Hằng. Ông Bùi Quang Huy – Phó trưởng phòng Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. Thu Hằng.

Tham gia 02 lớp đào tạo có khoảng 70 cán bộ kế toán đến từ các Sở, ban, ngành và hơn 50 cán bộ kế toán đến từ các phòng Tài chính – Kế hoạch các Quận, Huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp đào tạo, ông Bùi Quang Huy – Phó Trưởng phòng - phòng Tài chính hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh nhận định, lớp đào tạo này được tổ chức để hỗ trợ kịp thời, giúp các đơn vị nắm bắt được tính năng, cách thức sử dụng phần mềm, phục vụ công tác quyết toán, đáp ứng nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị cũng như yêu cầu của cấp trên khi thời điểm quyết toán năm 2020 sắp tới gần.

Ông Huy cũng cho biết, thời gian vừa qua, các báo cáo vẫn lập theo phương thức thủ công, dữ liệu tổng hợp chưa chính xác đã gây khó khăn cho việc tổng hợp quyết toán tại cấp Sở. Vì thế, thời gian tới, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành xây dựng và ban hành quy chế trong công tác tổng hợp dữ liệu, áp dụng cho các đơn vị cấp dưới.

Trong 2 ngày đào tạo, các học viên đã được các giảng viên đến từ Cục Tin học và Thống kê tài chính hướng dẫn khai thác sử dụng phần mềm Tổng hợp quyết toán phục vụ công tác quyết toán năm 2020 theo đúng quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC; Thông tư số 99/2018/TT-BTC; Thông tư số 133/2018/TT-BTC, cũng như khai thác dữ liệu trên phần mềm Quản lý và điều hành ngân sách để tổng hợp mẫu biểu báo cáo điều hành, báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC; Thông tư 343/2016/TT-BTC; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, khai thác các mẫu biểu báo cáo đặc thù cho cơ quan tài chính địa phương.

Các học viên tại các lớp đào tạo đánh giá cao những tính năng hữu ích của các phần mềm do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính xây dựng để phục vụ công tác quản lý tài chính, ngân sách tại địa phương. Theo đó, các phần mềm ngoài việc đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ, còn đảm bảo hiệu quả trong việc kết nối dữ liệu, đồng bộ giữa các phần mềm với nhau, tiết kiệm chi phí, công sức của các đơn vị.

Thời gian tới, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các mảng nghiệp vụ, cũng như chu trình quản lý ngân sách, giúp công tác quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính được thuận lợi, hiệu quả.

Tin và ảnh: Thu Hằng – Trung tâm Chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật.