Thắc mắc về chi phí bảo hành sản phẩm

Doanh nghiệp bán hàng có áp dụng hình thức bảo hành sản phẩm trong thời gian 1 năm cho khách thì cần những giấy tờ gì để chi phí bảo hành được hạch toán vào chi phí hợp lý?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Doanh nghiệp áp dụng hình thức bán hàng có bảo hành sản phẩm cho khách hàng và doanh thu bán hàng có bao gồm khoản chi phí bảo hành, thì việc bảo hành sản phẩm sau khi bán (thay vật tư, phụ tùng, đổi lại hàng) phải phù hợp với quy chế, hợp đồng mua bán liên quan đến tính chất, thời gian bảo hành.

Khi doanh nghiệp xuất vật tư hoặc sản phẩm để bảo hành hoặc đổi lại sản phẩm cho khách hàng thì về nguyên tắc, doanh nghiệp phải có đầy đủ các chứng từ sau: phiếu bảo hành sản phẩm cho khách hàng (ghi rõ tên khách hàng, nơi bán hàng và phải còn trong thời hạn bảo hành); giấy đề nghị bảo hành sản phẩm của khách hàng (ghi rõ họ tên, địa chỉ và chữ ký của khách hàng đề nghị bảo hành sản phẩm, đảm bảo đúng các nội dung bảo hành nêu tại phiếu bảo hành); phiếu xuất kho vật tư hoặc sản phẩm để bảo hành hoặc đổi lại sản phẩm cho khách hàng.

Khoản chi phí bảo hành thực tế đã phát sinh đảm bảo đầy đủ chứng từ, điều kiện nêu trên được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)