Tháng 5: Đà Nẵng tiếp nhận 56 hồ sơ khê khai giá

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Sở Tài chính Đà Nẵng, tháng 5/2016, đơn vị này đã tiếp nhận 56 hồ sơ khê khai giá, lũy kế đến nay tiếp nhận 337 hồ sơ kê khai giá.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thời gian qua, Sở Tài chính Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với cơ quan liên quan đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách, triển khai các biện pháp quản lý, điều hành ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách. 

Về công tác quản lý tài chính đầu tư, trong tháng 5, Sở Tài chính đã thẩm tra 24 hồ sơ hạng mục, công trình hoàn thành, giá trị 150.081 triệu đồng, xuất toán 1.379 triệu đồng, lũy kế đến tháng 5 đã thẩm tra 168 hồ sơ hạng mục, công trình hoàn thành, giá trị 2.579.081 triệu đồng, xuất toán 9.750 triệu đồng.

Về công tác quản lý tài sản công, đã thẩm định 174 hồ sơ đền bù giá trị 11.011 triệu đồng, lũy kế thẩm định 765 hồ sơ giá trị 42.924 triệu đồng, giảm 4,9 triệu đồng so với đề nghị của đơn vị. Thẩm định phê duyệt, trình phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chòn nhà thầu đảm bảo chất lượng và thời gian thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

(T.H)