Thẻ bảo hiểm y tế đã ghi thêm ký tự sẽ không có giá trị sử dụng

Hỏi: Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hiện có hơn 2000 lao động tham gia Bảo hiểm y tế, để thuận tiện cho việc quản lý, đã in vào góc bên phải của thẻ bảo hiểm y tế số thẻ và bộ phận sản xuất của người lao động. Vậy những thẻ bảo hiểm y tế ấy có giá trị sử dụng không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trả lời:

Về vấn đề trên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có Công văn số 918/BHXH-BT trả lời như sau:


Tại khoản 2 và điểm d khoản 5 Điều 6 Điều lệ Bảo hiểm Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ quy định rõ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành mẫu, thống nhất quản lý và phát hành thẻ bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong trường hợp thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá...

Việc Chi nhánh Ninh Giang - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng tự ý in thêm vào góc bên phải của thẻ bảo hiểm y tế số thẻ và bộ phận sản xuất của người lao động là vi phạm quy định của Nhà nước, những thẻ bảo hiểm y tế đã ghi thêm ký tự đều không có giá trị sử dụng.

(Theo Website Chính phủ)