Thu ngân sách giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái

Ước thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/2 là 37,9 nghìn tỷ đồng, theo số liệu mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Con số này chỉ đạt 9,7% dự toán năm, thấp hơn so với con số 12% của cùng kỳ năm ngoái.

Trong một tháng rưỡi qua, thu ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9,6% dự toán năm. Ảnh: VnEconomy.Trong một tháng rưỡi qua, thu ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9,6% dự toán năm. Ảnh: VnEconomy.

Cũng theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 15/2, thu nội địa đạt 25 nghìn tỷ đồng, bằng 10,7% dự toán năm, thu từ dầu thô đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, bằng 6,2 dự toán, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 8,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9,5% dự toán.

Trong lĩnh vực thu nội địa, thu từ khu vực kinh tế quốc doanh đạt 8,4 nghìn tỷ đồng, bằng 11,5% dự toán năm, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9,6% dự toán năm; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán năm; thu từ thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9,6% dự toán năm; thu phí, lệ phí đạt gần 0,7 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán năm.

(Theo VnEconomy)