Tin học thống kê tài chính đã đảm bảo ổn định hạ tầng CNTT

(eFinance Online) - Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) ngày 4/7/2019, ông Nguyễn Việt Hà, Phó Cục trưởng, Cục THTK cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục THTK đã tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng cơ chế, chính sách trong lĩnh vực an ninh, an toàn thông tin, lĩnh vực thống kê, cơ sở dữ liệu. Cục THTK đã tích cực và chủ động triển khai hơn 90 dự án, nhiệm vụ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục THTK phải học hỏi, tiếp cận nhanh những công nghệ mới của CMCN 4.0. Ảnh: Quang Minh.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục THTK phải học hỏi, tiếp cận nhanh những công nghệ mới của CMCN 4.0. Ảnh: Quang Minh.

Cũng tại hội nghị khi đề cập đến những kết quả đạt được, ông Hà chia sẻ trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục THTK đã thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ triển khai công việc, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình công tác, thực hiện danh mục dự toán (DMDT), dự toán ngân sách nhà nước giao tại Cục THTK. Đồng thời, Cục THTK còn tổ chức họp với các đơn vị để trao đổi về các khó khăn vướng mắc trong triển khai ứng dụng CNTT, thực hiện DMDT, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai kế hoạch, DMDT 2019 của các đơn vị.

Bên cạnh đó, Cục THTK thường xuyên thực hiện các hoạt động nhằm duy trì, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn ngành như: Quản lý thuê bao chứng thư số; dò quét bảo mật ứng dụng và xử lý các vấn đề về bảo mật ứng dụng; phân tích nhật ký, báo cáo của các hệ thống an ninh mạng; triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước; hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng tại cơ quan Bộ; hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn thông tin cho sở tài chính, phòng tài chính; kiểm tra tuân thủ về an toàn thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ; cảnh báo an toàn thông tin trong phạm vi ngành Tài chính;...

Tin học thống kê tài chính đã đảm bảo ổn định hạ tầng CNTT ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Liên.
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục THTK đã hoàn thành thực hiện kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ: hoàn thành giải pháp kết nối kỹ thuật với Trục liên thông văn bản quốc gia, cấu hình gửi nhận liên thông với 95 đầu mối gửi nhận văn bản điện tử theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, phản hồi đẩy đủ 6 trạng thái xử lý văn bản theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.  Số liệu gửi nhận văn bản thống kê từ ngày 15/2/2019 đến nay như sau: Số văn bản điện tử Bộ Tài chính nhận từ Trục liên thông văn bản quốc gia: 928 văn bản; Số văn bản điện tử gửi từ Bộ Tài chính tới Trục liên thông văn bản quốc gia: 868 văn bản. Bộ Tài chính đã có văn bản điện tử gửi thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 45 đơn vị và  nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 47 đơn vị.

Đồng thời, Cục THTK đã hoàn thành xây dựng, ban hành bộ mã định danh cho tất cả các đơn vị trong toàn ngành tài chính (Quyết định số 1642/QĐ-BTC ngày 17/9/2018) và gửi Bộ Thông tin Truyền thông và Văn phòng Chính phủ để chia sẻ dùng chung giữa các đơn vị đơn vị trong hệ thống hành chính Nhà nước. Xây dựng, nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo quy định tại Quyết định số 28/28/2018/QĐ-TTg, thống nhất kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tại bộ, ngành, địa phương: hoàn thành nâng cấp chương trình quản lý văn bản điều hành tại cơ quan Bộ và Trục liên thông gửi nhận văn bản điện tử của Bộ Tài chính phục vụ việc kết nối với Trục liên thông văn bản Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; triển khai ký số tổ chức của Bộ Tài chính áp dụng cho các văn bản đi, đến tại Văn thư Bộ; thí điểm ký số người có thẩm quyền tại Cục THTK.

Ông Hà cho biết, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù khối lượng công việc nhiều, quy mô, phạm vi ngày càng lớn, phức tạp, nhưng Cục THTK đã tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ, cụ thể: Công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế chính sách luôn luôn được quan tâm và chủ động triển khai, bám sát các quy định hiện hành về triển khai ứng dụng CNTT, thống kê và thực tế triển khai CNTT của Bộ Tài chính để hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động triển khai ứng dụng CNTT và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương.

Phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ chung toàn ngành, xây dựng phương án, báo cáo Bộ để thống nhất triển khai thực hiện: bản quyền phần mềm; các ứng dụng dùng chung nội bộ ngành... đảm bảo rõ về nội dung, phù hợp với phân cấp chung của ngành và đáp ứng được yêu cầu triển khai, vận hành.

Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hạ tầng CNTT, hạ tầng truyền thông và an ninh an toàn thông tin, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm toàn ngành.

Công tác thống kê và cơ sở dữ liệu được tập trung triển khai và có nhiều đổi mới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên, duy trì và đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thống nhất với các giải pháp đề xuất 6 tháng cuối năm trong báo cáo của Cục THTK như: Triển khai thực hiện Quyết định 844/Đ-BTC ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, đích đến năm 2025; tiếp tục triển khai các dự án dùng chung toàn ngành; tiếp tục triển khai chữ ký số trên văn bản điện tử, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điều hành, tích hợp các giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ...

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề nghị Cục THTK phối hợp với các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ, bao gồm: nghiên cứu trình Bộ Tài chính điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý đầu tư ứng dụng CNTT cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sau khi Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử; tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 7 quy chế, quy trình về ứng dụng CNTT, đồng thời hoàn thiện 4 quy chế thuộc thẩm quyền cục trưởng ban hành, khẩn trương phê duyệt dự án, tổ chức triển khai xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo hoàn thành trong năm 2019.

Kim Liên