Tình hình thu ngân sách qua số liệu của các sở tài chính

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước thực hiện lũy kế đến cuối tháng 4/2014 đạt 2.392 tỷ đồng, bằng 34,67% dự toán pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, tổng thu thuế nội địa ước thực hiện đạt 1.819 tỷ đồng, bằng 36,38% dự toán; tổng thu thuế xuất nhập khẩu ước thực hiện đạt 494 tỷ đồng, đạt 31,47% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện lũy kế đến cuối tháng 4/2014 đạt 3.502 tỷ đồng, đạt 29,84% dự toán năm 2014. Trong đó, chi trong cân đối đạt 3.052 tỷ đồng, đạt 30,71% dự toán năm.

** Đồng Tháp: 4 tháng đầu năm thu NSNN ước đạt 928.645 triệu đồng

Theo báo cáo của Sở Tài chính Đồng Tháp, trong 4 tháng đầu năm tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 928.645 triệu đồng, đạt 23,36% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 890.415 triệu đồng; thu XNK đạt 38.230 triệu đồng. Thu bổ sung từ ngân sách TW là 1.287.534 triệu đồng, bao gồm: thu bổ sung theo dự toán đầu năm là 1.231.272 triệu đồng; thu bổ sung ngoài dự toán là 56.262 triệu đồng. Thu xổ số kiến thiết lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4/2014 là 382.157 triệu đồng, đạt 95,54% so dự toán. Về chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm (tính đến ngày 15/4/2014) là 2.218.440 triệu đồng, đạt 31,93% so với dự toán tỉnh giao, tăng 5,64% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, chi ngân sách cấp tỉnh là 1.036.609 triệu đồng; chi ngân sách cấp huyện là 1.181.831 triệu đồng. Tồn quỹ ngân sách tính đến ngày 15/4/2014 là 775.097 triệu đồng.

** 4 tháng đầu năm: Bắc Ninh thu NSNN đạt 4.361,6 tỉ đồng

Theo báo cáo của Sở Tài chính Bắc Ninh, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 4 tháng đầu năm là 4.361,6 tỉ đồng, đạt 38,5% so với dự toán tỉnh giao. Tổng chi NSĐP theo dự toán giao ước thực hiện 4 tháng là 2.149,2 tỉ đồng, đạt 29,1% so với dự toán tỉnh giao. Trong công tác đầu tư, Sở Tài chính đã tổ chức thẩm tra 06 công trình và hạng mục công trình trong tháng 4 với giá trị đề nghị quyết toán là 29,6 tỉ đồng, giá trị chấp nhận quyết toán là 29,5 tỉ đồng, giảm trừ sau thẩm tra là 0,1 tỉ đồng.
 
(Phương An - tổng hợp từ MOF)