Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 46,7% dự toán

Tình hình thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2012 đạt 346.125 tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán so với dự toán số thu cả năm là 740.500 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ 2011. Đó là một trong những số liệu được lãnh đạo Bộ Tài chính công bố tại Hội nghị sơ kết tình hình tài chính 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, diễn ra ngày 4/7 tại Hà Nội.

Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp đọc báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2012.Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp đọc báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2012.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, ngành Tài chính bằng nỗ lực và quyết tâm của mình đã cùng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt nhiều khó khăn, bước đầu đạt những kết quả khả quan. Cụ thể số thu ngân sách đạt 346.125 tỷ đồng. Đồng thời vốn huy động cho ngân sách cũng đạt 62.518 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (bằng 88,7% cả năm 2011; đạt 65,5% kế hoạch đặt ra của năm 2012).

Trong khi đó, công tác chống thất thu ngân sách cũng đạt khá. Cụ thể, thanh tra Bộ tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính trên 924 tỷ đồng (tăng thu NSNN 397,2 tỷ đồng; giảm chi NSNN 218,9 tỷ đồng và xử lý tài chính khác 308,2 tỷ đồng). Ngành Thuế cũng thực hiện thanh kiểm tra được 17.045 doanh nghiệp với tổng số tiền truy thu, phạt, truy hoàn thuế là 3.040,9 tỷ đồng. Ngành Hải quan tiến hành thanh kiểm tra 134 cuộc tại 161 đơn vị, truy thu số tiền hơn 39 tỷ đồng và trên 142.000 USD.

Tuy nhiên, do khó khăn chung của nền kinh tế nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm là vô cùng nặng nề. Ngoài việc thu đúng, thu đủ thì nhiệm vụ của ngành Tài chính là khoan thư sức dân thông qua các chính sách miễn giảm thuế (thuế TNCN, thuế TNDN...) và có những chính sách hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp vượt qua khó khăn (hạ thuế nhập khẩu hàng hóa...).

Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ chỉ đạo: 6 tháng cuối năm ngành Tài chính phải thực hiện cho được 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm; Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa hiệu quả, chặt chẽ; Thực hiện tăng cường công tác kiểm soát thị trường, quản lý giá cả; Tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu; Tiếp tục quá trình cổ phần hóa, sắp xếp các DNNN và đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công; Tăng cường quản lý, giám sát thị trường tài chính; Tăng cường thanh kiểm tra tài chính chính, chống tham nhũng, lãng phí.

"Cần nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo tình hình thu chi NSNN trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đổi mới công tác điều hành sao cho linh hoạt, hiệu quả, ban hàng được những chính sách ích nước, lợi dân, tránh mọi xáo trộn không cần thiết đối với nền kinh tế..." - Bộ trưởng Huệ nhấn mạnh.

(Nam Phương)