Kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch sẽ được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước

Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân và theo Công văn số 2091/BTC-CST của Bộ Tài chính ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg, tất cả những khoản phí khi đăng ký hộ tịch, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử… sẽ không phải trả phí.

Tạm trú có được tham gia bảo hiểm y tế?

Hỏi: Tôi tạm trú ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng (hộ khẩu thường trú ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Tôi đang làm nghề tự do. Vậy tôi có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN) được không? Đăng ký mua ở đâu? Thủ tục, mức giá ra sao? Tôi có được chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu hay không? Khi KCB ở bệnh viện (BV), tôi có phải trả 20% tổng chi phí KCB cho BV hay không?

Từ 1/9 sẽ tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính cùng các Bộ có liên quan và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Bảo hiểm y tế theo hướng tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Các đơn vị dự toán Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp... cần nắm rõ những tiêu chí cần thiết của mục lục NS. Ảnh minh họa

Mục lục ngân sách – những tiêu chí cần biết

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị dự toán Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các cơ quan Tài chính, cơ quan Kho bạc Nhà nước, cơ quan thu các cấp thống nhất hạch toán, kế toán và quyết toán số thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) theo đúng Mục lục ngân sách, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn và đưa ra một số quy định chung như sau:

Khai thác khoáng sản phải nộp phí bảo vệ môi trường

Nghị định số 63/2008/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Quy định về việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nguyên tắc thu tiền thuê mặt đất, mặt nước trong thời điểm hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 142/2005/NĐ - CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ; Thông tư số 120/2005/TT - BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính; Thông tư số120/2005 của Bộ Tài chính quy định về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Về việc chuyển nhượng cổ phần của người lao động nghèo

Hỏi: Chúng tôi đang làm việc tại một công ty đã cổ phần hóa vào tháng 10/2004. Theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP và Nghị định 64/2002/NĐ-CP thì người lao động nghèo trong công ty được mua cổ phần theo giá ưu đãi theo hình thức trả dần ... và chỉ được phép chuyển nhượng lại số cổ phần ưu đãi đó sau thời hạn 3 năm với điều kiện là phải thanh toán hết nợ với nhà nước. Nhưng ở những nghị định sau đó, từ nghị định 187/2004/NĐ-CP trở về sau không nói rõ về vấn đề này (cổ phần mua ưu đãi trả chậm).

Hỏi về việc tiêu hủy tài liệu kế toán

Hỏi: Đối với việc tiêu hủy tài liệu kế toán hiện nay - những tài liệu đủ thời hạn tiêu hủy kể từ năm 2007 trở về trước, các đơn vị kế toán phải thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định 128/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán hay theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại công văn 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị?

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm

Để hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, ngày 29/4/2008, liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký  và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Hỏi: Sau khi điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, Nhà nước đã có sự điều chỉnh mức lương, trợ cấp ưu đãi đối với các đối tượng thuộc diện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Xin cho biết người có công với cách mạng hiện đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có được điều chỉnh tăng lên không? (Hoàng Công Khánh, quận Ninh Kiều)

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 52/2008/TTLT - BNN – BTC hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.