Về việc chuyển nhượng cổ phần của người lao động nghèo

Hỏi: Chúng tôi đang làm việc tại một công ty đã cổ phần hóa vào tháng 10/2004. Theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP và Nghị định 64/2002/NĐ-CP thì người lao động nghèo trong công ty được mua cổ phần theo giá ưu đãi theo hình thức trả dần ... và chỉ được phép chuyển nhượng lại số cổ phần ưu đãi đó sau thời hạn 3 năm với điều kiện là phải thanh toán hết nợ với nhà nước. Nhưng ở những nghị định sau đó, từ nghị định 187/2004/NĐ-CP trở về sau không nói rõ về vấn đề này (cổ phần mua ưu đãi trả chậm).

Hỏi về việc tiêu hủy tài liệu kế toán

Hỏi: Đối với việc tiêu hủy tài liệu kế toán hiện nay - những tài liệu đủ thời hạn tiêu hủy kể từ năm 2007 trở về trước, các đơn vị kế toán phải thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định 128/2004/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán hay theo hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại công văn 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị?

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm

Để hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, ngày 29/4/2008, liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký  và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Hỏi: Sau khi điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, Nhà nước đã có sự điều chỉnh mức lương, trợ cấp ưu đãi đối với các đối tượng thuộc diện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Xin cho biết người có công với cách mạng hiện đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có được điều chỉnh tăng lên không? (Hoàng Công Khánh, quận Ninh Kiều)

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 52/2008/TTLT - BNN – BTC hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.

Có được mua bảo hiểm khi là người giám hộ hoặc có giấy uỷ quyền không?

Hỏi: Tôi đang nuôi một đứa cháu ngoại vì mẹ cháu đã mất, còn bố cháu sống ở nước ngoài. Được tin có loại bảo hiểm "An sinh giáo dục", tôi muốn mua cho cháu. Nhưng nghe nói phải có sự đồng ý bằng văn bản của bố mẹ cháu. Xin quý báo cho biết, thủ tục như thế nào và tôi có thể mua bảo hiểm cho cháu được không? - Nguyễn Như Lan (Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Ảnh minh họa.

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí của Chương trình vốn vay Ngân hàng ADB cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Ngày 16/4/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC)Nhà nước.

Cần phải phân loại rõ ràng đơn vị nào mới được cho thuê tài sản công. (Ảnh minh họa)

Sẽ thu hồi tài sản công cho thuê trước 31/12/2010?

Sau nhiều tranh cãi của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc có nên cho cơ quan hành chính Nhà nước cho thuê tài sản công hay không, sáng 17/4, đa số Ủy viên Thường vụ Quốc hội khi thảo luận tiếp về dự Luật Quản lý tài sản Nhà nước tại phiên họp thứ 8 đều cho rằng "không nên" .

Ảnh minh họa.

Thẻ bảo hiểm y tế đã ghi thêm ký tự sẽ không có giá trị sử dụng

Hỏi: Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hiện có hơn 2000 lao động tham gia Bảo hiểm y tế, để thuận tiện cho việc quản lý, đã in vào góc bên phải của thẻ bảo hiểm y tế số thẻ và bộ phận sản xuất của người lao động. Vậy những thẻ bảo hiểm y tế ấy có giá trị sử dụng không?

Hỏi về việc góp vốn bằng hàng hóa

Hỏi: Tôi có ý định góp vốn với 2 người bạn (đang có cửa hàng kinh doanh) để mở công ty TNHH. Tôi hùn vốn bằng tiền, còn 2 người bạn hùn bằng hàng hóa (có các chứng từ hóa đơn mua hàng có mã số thuế, tên tuổi cửa hàng cũ). Tôi xin hỏi họ góp vốn bằng hàng hóa như vậy thì hàng hóa đó có hợp pháp hay không?

Hỏi về cách hạch toán khoản phí chuyển tiền góp vốn từ thành viên là người nước ngoài

Hỏi: 1. Công ty tôi là công ty mới thành lập cuối năm 2006 và còn đang trong thời gian xây dựng cơ bản. Công ty có 1 thành viên góp vốn là người nước ngoài và họ gửi tiền về góp vốn thông qua  ngân hàng. Ngân hàng có thu một phí chuyển tiền đó, vậy phí đó phải hạch toán vào tài khoản nào? Sau đó ngân hàng lại điều chỉnh việc thu phí đó thấp hơn khoản phải thu trước đó, vậy chênh lệch đó đưa vào tài khoản nào?

Ảnh minh họa.

Sử dụng hóa đơn khi bán tài sản có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước

Hỏi: Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 bãi bỏ Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 thì Hóa đơn bán tài sản thanh lý có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước theo mẫu HĐ/TSTL-3L ban hành kèm theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC có được sử dụng nữa không?

Khái niệm về đơn vị dự toán cấp I, cấp II, cấp III

Theo Quyết định số 90/2007 QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách" thì đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước được hiểu như sau: