Lễ sơ kết TABMIS năm 2007.

TABMIS là gì?

Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc - TABMIS (viết tắt từ tiếng Anh “Treasury And Budget Management Information System”) là một trong 3 cấu phần và là cấu phần quan trọng nhất của Dự án Cải cách Quản lý Tài chính công.

Góc dành riêng cho Kế toán máy

Câu hỏi 1: Muốn chuyển giá trị Text thành công thức để tính toán (trong Excel) hoặc chuyển đổi công thức thành Text thì phải làm thế nào?

Giải đáp liên quan đến hồ sơ gói thầu lắp đặt TABMIS

Theo kế hoạch đấu thầu, trong tháng 3/2004, Dự án cải cách Quản lý tài chính công đã tổ chức các cuộc họp trước đấu thầu cho gói thầu Hợp đồng lắp đặt Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho Bạc (TABMIS) và gói thầu dịch vụ Tư vấn Kiểm tra và giám sát (IV&V) với các nhà thầu để trao đổi, làm rõ và trả lời những câu hỏi liên quan đến hồ sơ mời thầu đã phát hành theo Quy chế đấu thầu của Chính phủ và hướng dẫn Mua sắm theo vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới.

Ảnh minh họa

Thắc mắc về chi phí bảo hành sản phẩm

Doanh nghiệp bán hàng có áp dụng hình thức bảo hành sản phẩm trong thời gian 1 năm cho khách thì cần những giấy tờ gì để chi phí bảo hành được hạch toán vào chi phí hợp lý?

Mua vé tàu hỏa qua thẻ ATM ra sao?

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) hợp tác với Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn hợp tổ chức dịch vụ thanh toán tiền bán vé tàu tại các điểm giao dịch và các máy ATM của Incombank.

Về chương trình ĐTXDCB

Xin cho biết cần lưu ý các lỗi gì liên quan đến cài đặt chương trình Đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB)

Về chương trình IMAS

Hỏi: Tại sao khi tôi lên các phụ biểu chi tiết KPHĐ đề nghị thanh toán, số liệu báo cáo đúng, nhưng khi lên báo cáo tổng hợp không có số liệu. Đó là lý do vì sao?

Về chương trình Kế toán xã (KTXA)

Hỏi: Tháng 7 năm 2003 đơn vị tôi mới được phê duyệt quyết toán năm 2002. Sau khi được phê duyệt quyết toán năm 2002, đơn vị của tôi được chuyển số kết dư ngân sách năm 2002 vào số thu của năm 2003. Với trường hợp này, chúng tôi xử lý trong chương trình KTXA như thế nào?