Về chương trình ĐTXDCB

Xin cho biết cần lưu ý các lỗi gì liên quan đến cài đặt chương trình Đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB)
Về chương trình ĐTXDCB

Trả lời: Chúng ta có thể chia quá trình cài đặt chương trình DTXDCB thành 3 bước cơ bản như sau: 
        - Cài đặt Oracle.
        - Cài đặt cơ sở dữ liệu.
        - Cài đặt chương trình.
Việc cài đặt Oracle trên các hệ điều hành khác nhau sử dụng các phiên bản của Oracle cũng khác nhau: 
+ Đối với hđh Window 98: sử dụng bản Oracle Personal 7.3.3.
+ Đối với hđh Window NT,2000,XP: Sử dụng bản Oracle8i Enterprise Edition 8.1.7
- Trước khi bắt đầu cài đặt Oracle chúng ta phải kiểm tra lại trên máy đã cài đặt một phiên bản của Oracle nào chưa. Nếu trên máy đã cài đặt một bản Oracle rồi thì phải kiểm tra lại việc các phiên bản có cho phép cài đặt nhiều bản Oracle trên một máy hay không (Nếu bạn không phải là một người thường xuyên làm việc và am hiểu về Oracle thì chúng tôi khuyên bạn không nên cài đặt theo cách này). Nếu một máy đã được Uninstall một bản Oracle trước đó thì phải kiểm tra lại trong Registry có còn key nào của Oracle không, nếu có bạn phải xoá hết các key này vì Oracle Installer của các phiên bản Oracle đều không Uninstall được hết toàn bộ Oracle.
- Quá trình cài đặt Oracle có thể mắc lỗi, thông thường các lỗi này là do lỗi của hệ điều hành (có thể máy tính của bạn bị nhiễm virus hay lỗi cài đặt hệ điều hành...). Khi đã xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt mà bạn tiến hành cài đặt lại Oracle thì bạn phải khắc phục được các lỗi đó và xoá hết các key của Oracle trong Registry. Thông thường, thì bạn nên cài lại Hệ điều hành mới nếu không khắc phục được.
- Đối với những người chưa làm việc nhiều với Oracle thì khi cài đặt CSDL trên bản Oracle 8.1.7 bằng các scrip tự động thì bạn rất khó có thể kiểm tra được việc tạo CSDL có bị lỗi hay không, do vậy phải đợi các tiến trình của scrip kết thúc mới có thể xem được các log file mà tiến trình đó ghi lại. Tuy nhiên có một cách có thể kiểm tra được trong khi đang thực hiện tạo CSDL là bạn có thể bấm phím Pause (Break) để tạm dừng quá trình và nhìn các thông báo kết quả của từng lệnh thực hiện nếu sau mỗi câu lệnh đều nhận được thông báo Statement processed thì lệnh đó mới thực hiện thành công. Nếu một lệnh không thực hiện được do một lỗi nào đó thì Oracle sẽ trả lại mã giá trị lỗi, khi đó bạn có thể ngắt tiến trình thực hiện và kiểm tra lại.
- Đối với các máy trạm sử dụng hệ điều hành Win98 cài đặt Oracle bản Personal 7.3.3 thì việc cài đặt CSDL chỉ đơn giản là dãn nén và copy các tệp nên tốn ít thời gian hơn.
- Thông thường thì ít khi xảy ra lỗi về cài đặt các chương trình QLDADTXDCB và TDDT.