Về chương trình IMAS

Hỏi: Tại sao khi tôi lên các phụ biểu chi tiết KPHĐ đề nghị thanh toán, số liệu báo cáo đúng, nhưng khi lên báo cáo tổng hợp không có số liệu. Đó là lý do vì sao?
Về chương trình IMAS

Trả lời: Đó là do bạn chưa nhóm lại nguồn kinh phí.
Bước1: Chọn menu mã hiệu\ khai báo nguồn kinh phí.
Bước2: Chọn dấu…, chọn nhóm nguồn phù TW, ĐP, Tài trợ, khác.

Hỏi: Ở đơn vị tôi, để theo dõi một cá nhân tạm ứng, chúng tôi không cần theo dõi đến phòng ban, vậy để khỏi phải quản lý phòng ban thì chương trình có cho phép không? Và cách làm như thế nào?

Trả lời: Bạn có thể theo dõi cá nhân tạm ứng và không cần phải theo dõi đến phòng ban.
Bạn vào mã hiệu \ danh mục loại hình và xóa trắng “thuộc loại hình mẹ” của danh mục cá nhân tạm ứng.

Hỏi: Tôi mới sử dụng chương tình IMAS 5.0, số liệu của quý 1 và 2 tôi đã làm hoàn chỉnh. Vậy từ quý 3 năm 2004 tôi muốn nhập tiếp số liệu vào chương trình IMAS thì phải làm như thế nào?

Trả lời: Trường hợp các đơn vị hạch toán kế toán bằng chương trình IMAS tại thời điểm không phải từ đầu năm (tháng 1) phải thay đổi lại tháng bắt đầu hạch toán như sau:
- Bấm Start -> Chọn Program -> Chọn Imas 5.0 for Window 95_NT -> Chọn Visual Foxpro 6.0.
- Tại cửa sổ lệnh Command gõ lệnh: Do ThangHt.exe , Bấm Enter.
- Chọn lại tháng hạch toán là 7, Năm làm việc là 2004.
- Chọn Chấp nhận.
- Gõ lệnh Quit để thoát khỏi Visual Foxpro.

Hỏi: Máy tính của tôi cài hệ điều hành Windows XP, font tiếng việt là Vietkey. Khi chạy các ứng dụng của Cục Tin học và Thống kê tài chính cung cấp như Quản lý ngân sách, Imas, Kế toán ngân sách xã thì các chương trình này font tiếng Việt đều bị lỗi, kể cả biểu tượng cũng bị lỗi font. Tôi phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Trong trường hợp như vậy, bạn hãy thực hiện theo các bước sau: Tại màn hình desktop, kích phải chuột Chọn Properties -> Chọn Appearance -> Chọn Advance. Sau đó chọn như sau:
Tại Item: Kích chuột vào để chọn trong danh sách item là Menu.
Tại Font : Kích chuột vào để chọn trong danh sách font là VK Sans Serif.
Tương tự như vậy chọn tiếp:
Item là Message Box, Font là VK Sans Serif.
Item là Active Title Bar, Font là VK Sans Serif.
Item là Icon, Font là VK Sans Serif.
Bấm OK để kết thúc.