Bộ Tài chính tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 3-4

Trong giai đoạn 2014-2015, Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước; phấn đấu hết năm 2015 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6. Bộ Tài chính cũng chỉ đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì xây dựng và hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng CNTT của ngành bao gồm: Hệ thống mạng thông tin, trang thiết bị máy tính, thực hiện ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Bộ. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Xung quanh nhiệm vụ đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, Tạp chí Tài chính điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Thành, Phó trưởng phòng Dịch vụ công và Nội dung số, Cục Tin học và Thống kê tài chính.

PV: Xin ông cho biết thêm về hiện trạng ứng dụng CNTT của Bộ Tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính, mà trọng tâm là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4?
 
Ông Hoàng Thành: Mục tiêu chung được đặt ra là đến năm 2020, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (TTĐT) sẽ trở thành Cổng thông tin hiện đại, cung cấp thông tin hoạt động, tuyên truyền cơ chế chính sách và tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về Cổng thông tin; đảm bảo cung cấp thông tin, các dịch vụ công của Bộ một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn, bảo mật cao; đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp; hỗ trợ và cung cấp thông tin dữ liệu cho hoạt động nghiệp vụ của cán bộ ngành Tài chính, cung cấp thông tin và dịch vụ tài chính tới tổ chức, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Cụ thể, tăng cường nghiên cứu và triển khai các dịch vụ công điện tử, từ đó tạo ra các kênh thông tin, giao dịch trực tuyến giữa Bộ Tài chính với các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Tối ưu hóa hạ tầng công nghệ theo xu hướng ảo hóa và điện toán đám mây để cho phép triển khai nhiều hệ thống ứng dụng CNTT trên cùng một nền tảng phần cứng, tối ưu hóa việc sử dụng năng lực phần cứng của các hệ thống ứng dụng CNTT, nâng cao tính linh hoạt của hạ tầng CNTT, phản ứng nhanh chóng, kịp thời để đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi của các hoạt động nghiệp vụ, nhu cầu phát triển mở rộng của hệ thống.
 
Còn trong giai đoạn trước mắt đến năm 2015, công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp và các đơn vị có quan hệ với ngân sách sẽ được thực hiện thông qua việc nâng cấp cổng TTĐT trên internet của Bộ Tài chính theo hướng cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
 
Bên cạnh đó, sẽ cung cấp các dịch vụ công theo Quyết định số 1605/2010/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ từ mức độ 3 trở lên, đồng thời, cung cấp một số sản phẩm, dịch vụ điện tử mới về quản lý ngân sách, kế toán cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách.
 
Để làm được điều này, yêu cầu tiên quyết là cần xây dựng hạ tầng CNTT hiện đại, đáp ứng các yêu cầu triển khai ứng dụng tập trung quy mô toàn quốc, mở rộng kết nối với các bên liên quan, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thiết lập và khai thác các cơ sở dữ liệu lớn, tập trung của ngành, đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống, tạo nền tảng cho việc thiết lập môi trường làm việc điện tử thuận tiện, giảm thiểu giấy tờ.
 
Đồng thời, trang bị hạ tầng CNTT đồng bộ cho các Sở Tài chính, các Phòng Tài chính Kế hoạch đảm bảo tính liên thông trong toàn ngành Tài chính, đảm bảo khả năng triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có quy mô toàn ngành. Mặt khác, hạ tầng CNTT phải đảm bảo tính an toàn, bảo mật cao theo chuẩn quốc tế.
 
Tại Quyết định số 1605/2010/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính  phủ về việc phê duyệt “Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015” và Quyết định số 1766/2011/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Tài chính giai đoạn 2011-2015 thì đến năm 2015, 100% cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính từ cấp tỉnh trở lên có cổng TTĐT cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị mình và cung cấp cácdịch vụ công trực tuyến lên mức 3 trong lĩnh vực ngân sách, kho bạc, kiểm toán, thẩm định giá, công sản, bảo hiểm,...theoQuyết định 1605/2010/QĐ-TTg.
 
Trước những yêu cầu đặt ra và để thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 1829/2013/QĐ-BTC ngày 01/8/2013, cổng TTĐT Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, cập nhật 1.015 TTHC mức độ 1, 2 trên cổng.
 
Ngoài cơ sở dữ liệu bộ TTHC của ngành, Bộ Tài chính đã cung cấp 89 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)  mức độ 3, 4 trong đó: ngành Thuế cung cấp 12 DVCTT, ngành Hải quan cung cấp 75 DVCTT.
 
PV: Trong quá trình triển khai các ứng dụng CNTT cải cách TTHC, Cục Tin học và Thống kê tài chính có gặp khó khăn gì và dự định làm gì để đẩy mạnh khả năng cung cấp dịch vụ công, nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp thời gian tới?
 
Ông Hoàng Thành: Có thể nói, trong quá trình triển khai các ứng dụng CNTT cải cách TTHC chúng tôi gặp không ít những khó khăn.
 
Đặc biệt khi các bài toán DVCTT của Bộ Tài chính có khối lượng hồ sơ, tài liệu pháp lý rất lớn, một số hồ sơ tài liệu liên quan đến bên thứ 3 mà đơn vị sử dụng ngân sách không có thẩm quyền ký sao y bản chính, nên việc nộp tài liệu điện tử có chữ ký số (để thay thế hoàn toàn hồ sơ chứng từ giấy) gặp khó khăn.
 
Ngoài ra, hệ thống các quy trình thực hiện dịch vụ công tại các đơn vị nghiệp vụ rất đa dạng và chi tiết, còn nhiều các biểu mẫu, hồ sơ đang được nghiên cứu được chuẩn hóa theo định hướng cung cấp DVCTT.
 
Thực tế triển khai một số ứng dụng cũng có những khó khăn trong xác thực các thông tin của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp gửi đến đơn vị qua môi trường mạng. Các quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ tài liệu điện tử chưa đầy đủ, do vậy các hồ sơ chứng từ điện tử chưa có đầy đủ quy định và đảm bảo tính pháp lý. Đó là một trong những nguyên nhân khiến các quy trình xử lý của dịch vụ công (DVC) chưa thực hiện được hoàn toàn trên máy.
 
Mặt khác, việc các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thói quen gửi hồ sơ thủ tục hành chính vị để giải quyết thông qua đến đơn hình thức thủ công, chưa quen và chưa khai thác hết được những thuận lợi khi nộp các hồ sơ thủ tục qua môi trường mạng...cũng là trở ngại không nhỏ trong quá trình triển khai.
 
Trước thực trạng trên, Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh khả năng cung cấp DVC, nâng cao năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, trước mắt có thể hoàn thiện môi trường pháp lý triển khai ứng dụng CNTT trong ngành; hoàn thiện tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị CNTT toàn ngành.
 
Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác cải cách TTHC gắn với chuẩn hóa quy trình, thủ tục theo chuẩn ISO và xây dựng các quy định về an toàn, an ninh thông tin, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Tài chính.
 
Quan trọng hơn nữa là xây dựng quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn bộ các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tài chính và với các bên có liên quan, cũng như quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin, số liệu, quyền hạn khai thác số liệu của các đơn vị trong Bộ và đơn vị có liên quan. Bảo đảm tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật được trang bị để trao đổi các văn bản điện tử.
 
Thực tế triển khai cho thấy, khó khăn cũng nằm ở phía nhận thức của người dùng. Do đó, cần có các giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng như tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Đồng thời, nâng cao hiểu biết, nhận thức và các lợi ích trong việc xây dựng Bộ Tài chính điện tử cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp, từ đó, đẩy mạnh hình thức đào tạo trực tuyến cho cán bộ, công chức toàn ngành.
 
Một giải pháp cốt lõi là cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường hoạt động của tổ chức quản lý CNTT. Theo đó, triển khai cung cấp các dịch vụ công phải theo thứ tự ưu tiên dựa trên yêu cầu thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi khi triển khai. Hơn thế nữa, cần tăng cường công tác cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa nghiệp vụ để ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Tài chính có tác dụng thực sự thúc đẩy cải cách hành chính và tăng hiệu quả của ứng dụng CNTT.
 
Để làm được những mục tiêu trên, cần có các chính sách huy động các nguồn lực để triển khai các đề án, dự án ứng dụng CNTT với quan điểm đầu tư cho CNTT là đầu tư cho phát triển. Cụ thể, Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Đồng thời, thu hút, phối hợp với doanh nghiệp trong công tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính. Phát triển các hình thức thuê, khoán trong triển khai ứng dụng CNTT. Thí điểm và mở rộng áp dụng cơ chế kết hợp Bộ Tài chính - doanh nghiệp trong việc cung cấp một số dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
 
Tất nhiên, việc đầu tư kinh phí cho việc triển khai thực hiệncác hệ thống cung cấp DVC cần được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo phát huy được hiệu quả đầu tư, tiết kiệm và tránh lãng phí. Tập trung vào đầu tư cho các ứng dụng CNTT phục vụ cho người dân và doanh nghiệp để đồng bộ với chủ trương cải cách hành chính của Bộ Tài chính và Chính phủ. Bên cạnh đó, phải bố trí nguồn kinh phí đủ để đảm bảo nâng cấp, duy trì hệ thống hiện có về hạ tầng và truyền thông.
 
PV: Với mục tiêu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 về môi trường kinh doanh (trong đó bao gồm cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch...), theo ông mục tiêu này có khả thi?
 
Ông Hoàng Thành: Thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cùng với những thành tựu ứng dụng CNTT của Bộ Tài chính đạt được trong 25 năm qua, tôi tin tưởng rằng Bộ Tài chính có thể hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.
 
PV: Xin cảm ơn ông!
 
(Thu Hương - thực hiện)