Bộ Tài chính vận hành hệ thống điện tử đa phương tiện

Bộ Tài chính là bộ quản lý nhà nước tổng hợp các lĩnh vực kinh tế - tài chính, với 5 hệ thống dọc trực thuộc, có số lượng trụ sở, văn phòng làm việc trải dài từ trung ương đến tận cấp huyện. Để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, ngành Tài chính đã vận hành cơ chế hành chính để chỉ đạo công việc thông qua nhiều loại hình họp, hội thảo, thảo luận khác nhau từ trung ương đến địa phương. Giữa cơ quan bộ với các đơn vị thuộc và trực thuộc có tần suất trao đổi, điều hành, họp, thảo luận hàng năm rất lớn.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Họp trên mạng tiết kiệm chi phí

Hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, thúc đẩy cải cách hành chính theo hướng Chính phủ điện tử, đồng thời, nâng cao năng suất và hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính trên môi trường mạng thông tin điện tử; tiết kiệm chi phí hội họp, thời gian công sức đảm bảo thông tin được chuyển tải đến đúng đối tượng nhanh chóng, hiệu quả... Bộ Tài chính đã thuê đơn vị cung cấp thiết lập một hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành ngành Tài chính thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan tài chính từ trung ương đến địa phương, phục vụ việc tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Hệ thống ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại, đồng thời đảm bảo khả năng giao ban điện tử trực tuyến theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành ngành Tài chính đảm bảo kết nối giữa Bộ Tài chính với các đơn vị trực thuộc bộ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, hình ảnh và âm thanh theo quy định chung của Nhà nước. Đồng thời, hệ thống được thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về hình ảnh, âm thanh, khả năng xử lý tín hiệu và bảo mật thông tin theo các tiêu chuẩn chung của truyền hình hội nghị đang được áp dụng trên thế giới.

Hệ thống hoạt động một cách nhanh chóng, thuận tiện, có thể tổ chức để phục vụ yêu cầu điều hành ở  mọi thời điểm, trong các tình huống khẩn cấp; đa dạng các hình thức trao đổi, thảo luận; có thể thực hiện trong thời gian dài; có thể cùng một lúc hội nghị được với nhiều điểm nhánh hoặc một điểm nhánh riêng lẻ với các nội dung khác nhau; có thể tổ chức được những hội nghị có nhiều người tham gia. Hệ thống cũng cho phép việc tổ chức thực hiện điều hành phù hợp với phân cấp công việc của Bộ Tài chính, đảm bảo yêu cầu cho các đơn vị, hệ thống có thể chủ động trong việc tổ chức, điều hành các nội dung công việc trong phạm vi đơn vị.

Quan trọng hơn, hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính được thiết lập phải đảm bảo đáp ứng, phục vụ được yêu cầu về công tác chỉ đạo điều hành tài chính tập trung, thống nhất từ cấp trung ương xuống cấp địa phương và phục vụ các cuộc họp, hội nghị, thường xuyên hoặc đột xuất của Bộ Tài chính.

Cụ thể, hệ thống được thiết lập theo mô hình tập trung tại Bộ Tài chính, phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, hệ thống và vận hành, khai thác, sử dụng hoàn toàn trên hệ thống mạng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính. Hệ thống có thể hoạt động một cách nhanh chóng, diễn ra tại mọi thời điểm, có khả năng thiết lập, tuỳ chỉnh trong các tình huống lãnh đạo bộ hoặc lãnh đạo các đơn vị, hệ thống chỉ đạo, điều hành khẩn cấp; đào tạo hướng dẫn, giao ban; không giới hạn thời gian, số lượng người tham gia; có thể cùng một lúc hội nghị được với nhiều điểm nhánh hoặc một điểm nhánh riêng lẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ các thiết bị di động như hiện nay, hệ thống phải có khả năng kết nối được với các thiết bị cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay... Hệ thống phải bảo đảm tính mở có thể kết nối với hệ thống chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các bộ, ban ngành khác khi có nhu cầu.

Ngoài ra, hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành ngành Tài chính còn phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, tiết kiệm thời gian, chi phí, mở rộng dịch vụ mạng, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hệ thống truyền thông thống nhất ngành Tài chính. Cùng với đó là tạo nền tảng, mặt bằng chung giúp cán bộ của ngành tiếp cận nhanh nhất với chỉ đạo, điều hành của bộ, thống nhất giữa các đơn vị.

Trước mắt sẽ lắp đặt hệ thống tại 69 điểm họp, đảm bảo cho tất cả các đơn vị, hệ thống có thể họp trực tuyến với các đơn vị địa phương (tại địa phương dùng chung). Cụ thể là sẽ có 08 điểm tại trung ương. Trong đó, tại trụ sở Bộ Tài chính có 02 điểm họp gồm 01 điểm họp cố định tại phòng họp giao ban Bộ tầng 12 và 1 điểm họp cơ động (có đầy đủ các thiết bị và di chuyển linh hoạt để lắp đặt tại phòng họp 625 hoặc tại Hội trường lớn tầng 10); 01 điểm họp tại Văn phòng 2 Bộ Tài chính tại TP.HCM. Tại trụ sở các đơn vị, hệ thống sẽ có 05 điểm họp tại phòng họp giao ban các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ, gồm Tổng cục Thuế; KBNN, TCHQ, TCDTNN, Ủy ban chứng khoán nhà nước. Riêng Học viện Tài chính và trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính sẽ sử dụng chung điểm họp tại Văn phòng Bộ Tài chính.

Tại địa phương, dự kiến sẽ có 61 điểm họp (mỗi tỉnh thành phố 1 điểm họp trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), đặt tại phòng họp giao ban của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố. Các đơn vị Tài chính tại Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ dùng chung điểm họp tại các điểm cầu tại Bộ Tài chính và tại các Tổng cục. Trường hợp không bố trí được điểm cầu tại Sở Tài chính do nguyên nhân về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật thì sẽ bố trí điểm họp tại KBNN tỉnh, thành phố.

Phương án này đảm bảo việc tổ chức họp trên toàn quốc đến cấp tỉnh (các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ dùng chung phòng họp cấp tỉnh đặt tại Sở Tài  tỉnh). Trên cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng tại 69 điểm cầu và nhu cầu từng đơn vị sẽ mở rộng lắp đặt thêm các điểm cầu tại 63 Cục Thuế, 34 Cục Hải quan, 22 Cục Dự trữ các tỉnh, thành phố đảm bảo các đơn vị chủ động tổ chức họp, điều hành các công việc chuyên môn, nghiệp vụ từng đơn vị.

Lựa chọn hình thức thuê ngoài dịch vụ

Hệ thống Hội nghị trực tuyến của Bộ Tài chính sử dụng chung cho các đơn vị trong toàn ngành Tài chính, trước mắt triển khai lắp đặt tại 69 điểm họp, sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước với băng thông 200Mbps và phải đảm bảo tính dự phòng với 02 hệ thống điều khiển MCU, 02 đường cáp quang kết nối đến hệ thống điều khiển MCU, đảm bảo khắc phục sự cố trong thời gian không quá 30 giây. Các thiết bị truyền hình hội nghị (VCS) hoạt động theo mô hình 2+1 (2 bộ chính + 1 bộ dự phòng) đảm bảo khắc phục sự cố trong thời gian không quá 30 giây.

Tại 06 đơn vị hệ thống, sẽ sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước với băng thông 10 Mbps, kết nối 02 đường cáp quang, trong đó 01 hoạt động chính và 01 dự phòng. Còn thiết bị truyền hình hội nghị (VCS) sẽ hoạt động theo mô hình 6+3, 06 bộ thiết bị chuyên dụng chuẩn hình ảnh FullHD đặt tại 06 hệ thống, 03 bộ dự phòng đặt tại TCHQ, TCT, KBNN; Đảm bảo khắc phục sự cố trong thời gian không quá 30 giây với TCHQ, TCT, KBNN và 15 phút với các đơn vị còn lại.

Với hệ thống thiết bị tại 61 Sở Tài chính tỉnh, thành phố sẽ sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước với băng thông 4 Mbps. Các thiết bị truyền hình hội nghị (VCS) sẽ đặt tại mỗi điểm cầu KBNN hoặc Sở Tài chính tỉnh, thành phố; Đảm bảo khắc phục sự cố trong thời gian không quá 15 phút. 

Theo rà soát, tổng nhu cầu sử dụng hệ thống của các đơn vị là 93 lần/ năm. Trong đó 18 cuộc họp có quy mô toàn ngành với 63 điểm cầu, 75 cuộc họp, hội nghị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành theo quy mô cụm vùng miền. Cụ thể, văn phòng Bộ Tài chính có nhu cầu 2 lần/năm họp sơ kết, tổng kết toàn ngành (63 điểm cầu). Tại Tổng cục Thuế, tổng nhu cầu là 58 lần/năm, trong đó, 02 cuộc họp sơ kết, tổng kết toàn ngành (63 điểm cầu), 02-03 cuộc họp phổ biến Luật (63 điểm cầu), 10-15 cuộc họp chuyên môn nghiệp vụ, 03-04 cuộc tập huấn, hội thảo. Tổng cục Hải quan 23 lần/ năm; các đơn vị Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước lần lượt là 07-08 lần/ năm, 02 lần/ năm. Riêng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đăng ký nhu cầu họp riêng.

Có thể thấy, nhu cầu sử dụng hệ thống khá cao, bên cạnh phục vụ các cuộc họp, các đơn vị còn có nhu cầu sử dụng hệ thống phục vụ hội nghị, tập huấn, chỉ đạo, điều hành triển khai các nội dung về chuyên môn nghiệp vụ.

Thực tế triển khai họp trực tuyến của Văn phòng Chính phủ, năm 2011 khi mới tổ chức triển khai họp theo hình thức trực tuyến số cuộc họp trong năm sử dụng hình thức này là 54 cuộc. Đến năm 2012 số cuộc họp đã tăng lên là 68 cuộc và năm 2013 là 95 cuộc tăng gần gấp đôi so với năm 2011. Việc tổ chức họp trực tuyến mang lại nhiều lợi ích, dần dần làm thay đổi phương thức tổ chức các cuộc họp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian tổ chức các cuộc họp, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, số lượng cuộc họp hàng năm theo hình thức trực tuyến cũng sẽ tăng lên.

Ngày 29/8/2014, Cục THTK đã có công văn gửi các đơn vị hiện đang cung cấp dịch vụ Hội nghị trực tuyến cho cơ quan Đảng, Nhà nước và các Bộ, cơ quan ngang Bộ để lấy báo giá cung cấp dịch vụ. Trên cơ sở tổng hợp bảng chào giá dịch vụ của các đơn vị, Cục THTK xác định giá gói thầu căn cứ trên báo giá thấp nhất và tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ.

Theo hình thức đầu tư truyền thống là tự xây dựng, mặc dù có ưu điểm trong bảo mật của hệ thống cao do hệ thống sẽ vận hành trên hạ tầng truyền thông sẵn có của ngành Tài chính, nhân lực vận hành là các cán bộ kỹ thuật của Bộ Tài chính... song nhược điểm là thời gian xây dựng, triển khai hệ thống kéo dài do phải thực hiện lập dự án theo đúng trình tự đầu tư như lập, phê duyệt, triển khai dự án tối thiểu là 12 tháng. Mặt khác, chi phí đầu tư ban đầu lớn do phải đầu tư về trang thiết bị, chưa kể chi phí quản trị, vận hành hàng năm... Trong khi đó, hình thức thuê dịch vụ  có thời gian xây dựng triển khai nhanh, chỉ mất 02 tháng sau khi ký hợp đồng thuê dịch vụ có thể sử dụng được hệ thống. Thêm nữa, chi phí đầu tư ban đầu tính tổng thể cả giai đoạn mở rộng trang bị cho 188 điểm cầu của tất cả hệ thống dọc thuộc các Tổng cục không lớn do được phân kỳ trả dần trong 03 năm. Đặc biệt, huy động được nguồn lực và đầu tư của doanh nghiệp phù hợp với chủ trương của Chính phủ về thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Với những ưu thế như vậy,Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính là hoạt động ứng dụng công nghệ thống tin trong cơ quan nhà nước dự kiến sẽ được ưu tiên thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ theo chu kỳ 03 năm, sau 03 năm đơn vị cung cấp sẽ bàn giao tài sản cho Bộ Tài chính để vận hành khai thác và chỉ tính tiền vận hành, bảo dưỡng đường truyền, nếu có nhu cầu phát sinh. Dự kiến, sẽ đưa hệ thống vào khai thác sử dụng từ tháng 7/2015.

(Bích Ngọc)