CNTT ngành Tài chính nỗ lực vượt khó về đích

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTKTC) đã tập trung triển khai các đề án, dự án, các nội dung công việc trọng tâm nhằm đảm bảo hạ tầng đường truyền và an toànthông tin để phục vụ triển khai các dự án lớn, toàn ngành; xây dựng và triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội bộ; xây dựng và triển khai các ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn: thanh tra, tài sản, giá…

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Phát huy vai trò quản lý nhà nước
 
Là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT), trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục THTKTC đã tập trung nguồn lực về nhân sự và thời gian để xây dựng cơ chế chính sách, các quy định, quy chế liên quan đến việc ứng dụng và triển khai các dự án CNTT trong phạm vi toàn ngành Tài chính.
 
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác xây dựng, và triển khai kế hoạch, dự toán đã đi vào ổn định có tính chủ động, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong ngành có cơ sở để tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Để làm được điều này, công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ với các đơn vị hệ thống được Cục thay đổi một cách tích cực.
 
Với vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT, Cục THTKTC  đã chủ động, tích cực trao đổi với các đơn vị ngay từ khâu chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư CNTT, giảm thiểu văn bản giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính.
 
Trong công tác xây dựng, quản trị ứng dụng CNTT và hạ tầng truyền thông (HTTT), kế thừa kết quả đã đạt được trong năm 2013, ngay từ đầu năm 2014, căn cứ trên danh mục dự toán năm 2014, Cục đã chủ động triển khai các dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và phần mềm ứng dụng. Về cơ bản, đã đáp ứng được tiến độ, chất lượng đã đăng ký với Bộ. Đồng thời, Cục THTK đã đảm bảo toàn bộ HTTT hoạt động thông suốt, ổn định. Thực hiện việc rà soát, tối ưu các thông số kỹ thuật trên thiết bị tại trung tâm miền và trung tâm tỉnh để nâng cao hiệu quả trong quá trình sử dụng, quản trị hệ thống.
 
Theo đó, các ứng dụng CNTT đặt tại Trung tâm Dữ liệu của Bộ hoạt động ổn định, đảm bảo tính sẵn sàng, ổn định cho Cổng thông tin điện tử của Bộ trên internet; hệ thống thư điện tử; ứng dụng văn bản điều hành tại trụ sở Bộ và các ứng dụng tác nghiệp phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị tại cơ quan Bộ. Đối với việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật quản trị, vận hành hạ tầng CNTT, Cục đang cập nhật, hoàn chỉnh nội dung định mức. Công tác quản trị hạ tầng truyền thông và quản trị ứng dụng CNTT đã được lãnh đạo Bộ đánh giá đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng kênh truyền của toàn ngành và yêu cầu sử dụng ứng dụng phục vụ công việc chuyên môn của các đơn vị tại cơ quan Bộ.
 
Cũng trong sáu tháng đầu năm 2014, công tác an ninh, an toàn thông tin đã được Cục THTKTC chủ động triển khai các phần việc như: rà soát, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách hạn chế các tấn công gây ảnh hưởng tới sự hoạt động của hệ thống ứng dụng CNTT của ngành; từng bước hoàn thiện chính sách bảo mật và an toàn thông tin; triển khai nâng cấp hệ thống tường lửa và bảo mật, từng bước tạo lập môi trường an toàncho hệ thống thông tin điện tử của ngành Tài chính.
 
Cụ thể, với các hoạt động mang tính chiến lược và dài hạn ở phạm vi ngành bao gồm xây dựng định hướng và nhiệm vụ triển khai ATBM đến 2015, tầm nhìn 2020; xây dựng chính sách ATTT ngành Tài chính (sửa đổi quy định an toàn thông tin); xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ATBM.
 
Đảm bảo tỷ lệ giải ngân đã đăng ký
 
Ngày 19/12/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt kế hoạch, danh mục dự toán năm 2014 của các đơn vị, hệ thống tại Quyết định số 3183/QĐ-BTC, theo đó tổng chi cho ứng dụng CNTT toàn ngành là 1.480.531 triệu đồng, trong đó thực hiện 168 nội dung. Cụ thể, hoạt động ứng dụng CNTT lập dự án có 33 dự án, trong đó năm 2014 thực hiện 13 dự án mới, với kinh phí 285.751 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 19,3% tổng kính phí; hoạt động ứng dụng CNTT lập đề cương: 39 đề cương, trong đó năm 2014 thực hiện 30 đề cương mới, với kinh phí 49.377 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 3,3% tổng kinh phí; hoạt động ứng dụng CNTT không lập dự án, không lập đề cương và dự toán chi tiết: 96 nội dung, trong đó năm 2014 thực hiện 66 nội dung mới, với kinh phí 1.145.404 triệu đồng chiếm tỷ lệ 77,4% tổng kinh phí.
 
Để tổ chức triển khai kế hoạch, danh mục dự toán được duyệt, trong tháng 3/2014, các đơn vị hệ thống đã thực hiện phân khai kế hoạch, đăng ký tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân đối với từng nội dung danh mục dự toán.
 
Đánh giá về tình hình giải ngân của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm, ông Võ Anh Trung, Phó Cục trưởng Cục THTKTC thẳng thắn thừa nhận: Tỷ lệ giải ngân trong những tháng đầu năm chưa như mong muốn, do đây là thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đấu thầu mua sắm. Tuy nhiên qua rà soát, Cục THTKTC khẳng định vẫn đảm bảo được tỷ lệ giải ngân đã đăng ký với Bộ từ đầu năm. Nhưng để đạt được tỷ lệ giải ngân đã đăng ký, các đơn vị cần tập trung và khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch đã phân khai.
 
Theo Cục trưởng Cục THTKTC Đặng Đức Mai:Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã đạt được nhiều kết quả, phương thức tổ chức triển khai đã có những bước tiến tích cực như công tác hướng dẫn cơ chế chính sách, công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện danh mục dự toán, công tác phối hợp triển khai giữa Cục và các đơn vị liên quan, sự chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,...Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung, dự án trong triển khai còn chậm theo tiến độ. Đặc biệt, về xây dựng kế hoạch, dự toán CNTT, do thiếu cơ sở pháp lý và chưa đồng bộ về định mức tài chính, kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý CNTT; các yêu cầu nghiệp vụ chưa được xác định rõ tại thời điểm xây dựng dự toán (tháng 6, 10) do vậy không đủ cơ sở để lập dự toán, chủ yếu là ước tính dựa trên kinh nghiệm triển khai các năm trước.
 
“Có thể nói, công tác tổ chức triển khai và xây dựng danh mục dự toán còn chưa lường hết được khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, dẫn đến tiến độ triển khai một số dự án, nhiệm vụ chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra. Mặt khác, khả năng cung cấp thông tin từ CSDL hỗ trợ điều hành ra quyết định còn hạn chế bởi các cơ sở dữ liệu vẫn độc lập chưa có sự liên kết để tạo ra bức tranh tổng thể về ngành Tài chính phục vụ cho xây dựng chính sách tài khóa, các ứng dụng tổng hợp, phân tích dữ liệu toàn ngành, ứng dụng cung cấp thông tin chưa hỗ trợ tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Tính đồng bộ, liên kết dữ liệu giữa các phần mềm ứng dụng chưa cao“, ông Mai nhận định.
 
Vượt khó để về đích
 
Đánh giá cao kết quả mà Cục THTKTC đạt được trong 6 tháng đầu năm, song Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng: Cục THTKTC cần chủ động, quyết liệt, kịp thời trong tổ chức triển khai danh mục dự toán, các dự án lớn, trọng điểm toàn ngành. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ đáp ứng kịp thời nhu cầu tra cứu thông tin về số thu chi ngân sách đáp ứng yêu cầu về công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị nghiệp vụ.
 
“6 tháng cuối năm, Cục THTKTC cần giải ngân nhanh, đạt tỷ lệ cao, thông suốt…đảm bảo cho các dự án ứng dụng CNTT đi vào cuộc sống. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện theo các quy định về quản lý đầu tư CNTT của Chính phủ và của Bộ Tài chính, tạo môi trường triển khai các dự án, đảm bảo an ninh, an toàn.”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh.
 
Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Trần Xuân Hà yêu cầu Cục THTKTC đảm bảo hạ tầng truyền thông ngành Tài chính gồm các đề án thành phần như: trình Bộ phê duyệt Thiết kế thi công và tổng dự toán tư vấn lập dự án hạ tầng truyền thông thống nhất ngành tài chính giai đoạn 2014-2015, định hướng 2020;  tổ chức đầu thầu, ký hợp đồng với nhà thầu thay thế thiết bị hạ tầng truyền thông...
 
Đối với công tác an toàn bảo mật toàn ngành,Cục THTKTC phải hoàn thiện kế hoạch an toàn bảo mật (ATBM) đến năm 2015, tầm nhìn 2020 của ngành Tài chính; hoàn thiện chính sách ATBM ngành Tài chính;  hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi ATBM ngành Tài chính. Cùng với đó, công tác xây dựng và triển khai các phần mềm dùng chung; hoàn chỉnh các nội dung để phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế thi công và dự toán chi tiết cho dự án tư vấn nâng cấp phần mềm quản lý tài sản nội ngành theo mô hình tập trung; triển khai dự án tư vấn lập dự án xây dựng và triển khai hệ thống thư viện điện tử thống nhất Bộ Tài chính...
 
Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà: Mặc dù, Bộ Tài chính đã hai lần tham gia ý kiến cho dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009, nhưng trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP các đơn vị thuộc Bộ Tài chính vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Chính vì vậy, Cục THTKTC và các đơn vị hệ thống cần thường xuyên tham gia ý kiến với Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ sớm ban hành Nghị định quản lý đầu tư CNTT thay thế cho Nghị định 102/2009/NĐ-CP.
 
(Thu Hương)