Công tác cấp mã số đơn vị quan hệ với ngân sách và một số phát sinh khi triển khai dự án TABMIS

 (Tạp chí Tài chính Điện tử số 72 ngày 15/6/2009) - Thời gian qua, công tác cấp mã số đơn vị quan hệ với ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn quốc đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán vốn của các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Ông Hoàng Xuân Nam - Phụ trách Trung tâm Cơ sở dữ liệu, Cục Tin học và Thống kê tài chính.Ông Hoàng Xuân Nam - Phụ trách Trung tâm Cơ sở dữ liệu, Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Hệ thống mã số đơn vị quan hệ với NSNN đã được các đơn vị trong ngành Tài chính sử dụng thống nhất và giữ một vai trò quan trọng trong công tác quản lý NSNN, cũng như khi triển khai thí điểm dự án Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Tạp chí Tài chính điện tử đã có một cuộc phỏng vấn nhanh ông Hoàng Xuân Nam - Phụ trách Trung tâm Cơ sở dữ liệu, Cục Tin học và Thống kê Tài chính về công tác cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước (NSNN), chuẩn bị cho việc triển khai dự án TABMIS. 

Xin ông cho biết ý nghĩa của công tác cấp mã số đơn vị quan hệ với NSNN đối với công tác quản lý NSNN và với việc triển khai dự án TABMIS?

Ngày 01/11/2000 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC quy định về mã số đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (ĐVSDNS). Hệ thống mã số ĐVSDNS đã được các đơn vị trong ngành Tài chính sử dụng thống nhất và đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, hệ thống mã số còn một số nhược điểm như: mã số chưa được cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quy định về mã chưa khớp với quy định về mã địa bàn hành chính  của Chính phủ,...    

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và đáp ứng yêu cầu của dự án TABMIS, ngày 26/10/2007 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách thay thế Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC.

Như vậy, công tác cấp mã số đơn vị quan hệ với ngân sách nhà nước là một trong số những nội dung chuẩn bị quan trọng đối với triển khai Dự án TABMIS. Tuy nhiên, ý nghĩa của công tác cấp mã này không chỉ phục vụ triển khai dự án TABMIS, mà còn sử dụng để nhận diện đơn vị quan hệ với NSNN, kèm theo các chỉ tiêu quản lý của từng đơn vị, từng dự án đầu tư nhằm phục vụ công tác quản lý ngân sách Nhà nước.

Cùng với các hoạt động khác, công tác cấp mã số là bước đi góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài chính, hướng đến mô hình chính phủ điện tử hiện đại - đó là quyết tâm và cũng là chương trình lớn mà Chính phủ đã thông qua.  

Ông có thể cho biết một số kết quả đạt được trong công tác cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước trong thời gian qua?

Theo quy định, hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước được bắt đầu sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ ngày 1/1/2009. Mặc dù khối lượng hồ sơ đăng ký cấp mã lớn (ví dụ tại trung ương, chủ đầu tư đăng ký cùng lúc hơn 200 hồ sơ dự án), số lượng hồ sơ sai hoặc thiếu thủ tục theo quy định nhiều, nhưng với chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình đăng ký cấp mã, cán bộ cấp mã của cơ quan tài chính trung ương và địa phương đã không quản ngại thời gian làm ngoài giờ. Có thể nói, đến thời điểm hiện nay, công tác cấp mã số đơn vị quan hệ với NSNN trên toàn quốc đã đạt được những kết quả nhất định, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán vốn của các đơn vị có quan hệ với ngân sách. Một số kết quả cụ thể đã đạt được đến thời điểm hiện nay:

- Tổng số mã của đơn vị sử dụng ngân sách (cấp mã theo QĐ 172) đã rà soát, chuyển đổi và in giấy chứng nhận mã số mới: 89.309 đơn vị.

- Tổng số đơn vị sử dụng ngân sách được cấp mã số mới:  4.542 đơn vị.

- Tổng số  dự án đầu tư xây dựng cơ bản được cấp mã số: 99.311 dự án.

- Đặc biệt để chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm dự án TABMIS, chúng tôi đã tiến hành sinh mới khoảng 2.500 mã cho các cơ quan tổng hợp, tổ chức dự toán, cơ quan thu, đơn vị dự toán,… thêm trường nhận diện cơ quan thu cho khoảng 2.000 đơn vị đã được cấp mã sử dụng ngân sách là cơ quan thu và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến bộ mã khi triển khai thí điểm dự án TABMIS - đây là công việc phát sinh nằm ngoài Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC. Thông qua đó, hình thành lên một danh mục mã các cơ quan thu và lưu trữ tại CSDL Danh mục dùng chung của ngành theo địa chỉ http://dmdc.btc/DMDC2/faces/main.jspx để sử dụng thống nhất trong toàn ngành. 

Ông có đề cập đến các vấn đề phát sinh liên quan đến bộ mã khi triển khai thí điểm dự án TABMIS. Vậy những vấn đề tồn tại hay phát sinh liên quan đến bộ mã này là gì?

Về cơ bản công tác cấp mã số của hai tỉnh Hải Phòng và Hà Nam đã hoàn thành và đáp ứng được các yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn nói chung cũng như việc triển khai thí điểm của dự án TABMIS. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thí điểm đã phát hiện ra một số vấn đề tồn tại cũng như đã phát sinh một số vấn đề liên quan đến bộ mã cần phải xử lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc như: mã thiếu, trùng tên (một đơn vị có nhiều hơn một mã), mã của đơn vị vừa là cấp 1 vừa là cấp 4, vấn đề xác định cơ quan thu và cấp mã cơ quan thu,…

Theo ông nguyên nhân của vấn đề này là gì?

Thứ nhất, theo quy định thì việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống mã số ĐVSDNS theo Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC sang cấu trúc mới (từ 13 ký tự sang 7 ký tự) đã được Trung tâm cơ sở dữ liệu hoàn thành từ trước ngày 31/12/2008. Tuy nhiên, do nhu cầu thanh quyết toán của các đơn vị vào dịp cuối năm, tại một số địa phương các cán bộ cấp mã đã thực hiện sinh mã mới mà không thực hiện thao tác kiểm tra mã trùng, dẫn đến tình trạng có một số mã bị đánh trùng tên (1 đơn vị có nhiều mã).

Thứ hai, số lượng hồ sơ đăng ký cấp mã của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tính từ đầu năm đến nay là rất lớn (xấp xỉ 100 nghìn hồ sơ), trong khi đó số lượng hồ sơ đăng ký sai, hoặc không đầy đủ lại khá nhiều, vì vậy cơ quan tài chính các cấp cần có thời gian để liên hệ với các đơn vị để xử lý hồ sơ. Đặc biệt, có tình trạng một số chủ đầu tư, do không nắm rõ mục đích, yêu cầu của công tác cấp mã số đơn vị quan hệ với NSNN, đã không đăng ký cấp mã cho dự án, chỉ đến khi ra giao dịch tại kho bạc không được mới quay lại cơ quan tài chính làm thủ tục xin cấp mã, hoặc có một số dự án đã có quyếtt định phê duyệt đầu tư, nhưng trong thực tế lại chưa triển khai do đó chưa đăng ký cấp mã, dẫn đến tình trạng thiếu mã.

Thứ ba, dự án Tabmis là một dự án có phạm vi triển khai rộng và có ảnh hưởng lớn đến cơ chế quản lý, quy trình nghiệp vụ của một số đơn vị trong hệ thống tài chính, đến tất cả các lĩnh vực tài chính công, tất các các đơn vị có quan hệ với NSNN trên toàn quốc. Khi triển khai đã phát sinh rất nhiều vấn đề mà trước đây cả đơn vị được Bộ giao chủ trì dự án TABMIS cũng như phía nhà thầu đã không hình dung hết được. Ví dụ như theo quy định tại Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC mỗi đơn vị có quan hệ với ngân sách chỉ được cấp một mã số duy nhất trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập cho đến khi chấm dứt hoạt động, tuy nhiên theo yêu cầu nghiệp vụ của TABMIS thì để tổng hợp được dữ liệu cần phải có thêm mã của các đơn vị là cấp dự toán (đơn vị vừa là cấp 1, vừa là cấp 4), hoặc phải có mã cho các cơ quan tổng hợp, tổ chức dự toán, cơ quan thu,… đặc biệt các vấn đề về trao đổi dữ liệu giữa Kho dữ liệu mã số đơn vị quan hệ với ngân sách nhà nước, với Cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung ngành tài chính và với TABMIS .

Thứ tư, về trang thiết bị tại các cơ quan tài chính địa phương cũng có những ảnh hưởng nhất định tới công tác cấp mã số. Có rất nhiều địa phương hiện đang sử dụng những máy tính với cấu hình thấp, công nghệ lạc hậu dẫn đến tình trạng máy tính bị“treo”, không thể cấp mã một cách nhanh chóng được. Thêm vào đó, tại một số Sở Tài chính hiện nay, vấn đề về nhân lực chuyên trách lĩnh vực CNTT cũng chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu,hầu hết đều phải sử dụng cán bộ kiêm nhiệm nên không tránh khỏi những khó khăn cả về kỹ thuật và về tiến độ thực hiện cấp mã số.

Để xử lý các vấn đề liên quan đến bộ mã khi triển khai dự án TABMIS, theo ông chúng ta cần phải thực hiện các biện pháp gì?

Như đã nói ở trên, dự án TABMIS là một dự án có phạm vi rộng, do đó khi triển khai thống nhất trên toàn quốc chắc chắn sẽ có những phát sinh liên quan trực tiếp, cũng như gián tiếp đến bộ mã mà hiện nay chúng ta chưa thể lường hết được. Vừa qua Cục Tin học và Thống kê tài chính đã có báo cáo Bộ về toàn bộ các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến bộ mã khi dự án TABMIS đi vào triển khai. Ngày 29/4/2009, thừa lệnh Bộ trưởng, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính đã ký Công văn số 6226/BTC-THTK hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc xử lý các vấn đế phát sinh liên quan đến bộ mã đơn vị quan hệ với ngân sách nhà nước để phục vụ TABMIS.

Về lâu dài, sau khi dự án TABMIS chính thức triển khai diện rộng trên toàn quốc, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ trình Bộ ban hành văn bản pháp quy chính thức để đảm bảo giá trị pháp lý cho toàn bộ các vấn đề phát sinh liên quan đến bộ mã ngoài quy định thuộc Quyết định số 90/2007/QĐ-TC và Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC./

Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

(N.Tr)