Intranet Portal tạo môi trường làm việc điện tử

Sử dụng công nghệ lạc hậu đã và đang gây khó khăn cho Trang Thông tin điện tử nội bộ của Bộ Tài chính (gọi tắt là Intranet Portal) khi muốn triển khai mở rộng một số dịch vụ, tìm kiếm dữ liệu. Nhu cầu nâng cấp và mở rộng Intranet Portal của Bộ Tài chính đang đặt ra rất bức thiết.

Intranet Portal tạo môi trường làm việc điện tử

Không chỉ dừng ở nâng cấp

Theo khảo sát của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Hỗ trợ phát triển công nghệ  IVTECH, Intranet Portal của Bộ Tài chính hiện mới đứng ở thế hệ cổng 2.5 trên 6 thế hệ cổng Intranet Portal của thế giới. Do trang này đang sử dụng công nghệ web động, nên gây khó khăn khi muốn triển khai một số dịch vụ web mở rộng. Cụ thể, công nghệ web hiện nay chỉ cho phép kết nối giữa các trang web trong ngành chủ yếu theo hình thức weblink, mà không có cơ chế tìm kiếm chung đối với những dữ liệu nằm phân tán hoặc trùng lặp tại nhiều chuyên trang.

Mặt khác, Intranet Portal hiện chưa tích hợp được các ứng dụng đang được xây dựng của ngành, để có thể trở thành điểm truy cập duy nhất giúp các cán bộ ngành Tài chính khai thác hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ đang biến đổi từng ngày, hiện nay các tính năng tiên tiến của công nghệ Portal như: tích hợp ứng dụng, cộng tác, cá nhân hóa, phát triển ứng dụng... hầu như chưa được ứng dụng trong Intranet Portal của Bộ Tài chính.

Còn theo đánh giá của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) Đặng Đức Mai: Nhìn vào hiện trạng Intranet Portal Bộ Tài chính cho thấy công nghệ đã rất lạc hậu, chưa nói đến việc nếu gắn Intranet Portal vào Chiến lược phát triển công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính lại càng thấy “đuối”. Thực tế, hiện môi trường làm việc trong cơ quan ngành Tài chính còn rời rạc, khả năng tích hợp liên kết thông tin khá hạn chế. Chính vì thế, ngoài việc nâng cấp Intranet Portal dựa trên nền tảng công nghệ cũ, thì cần có định hướng xây dựng nền tảng ứng dụng bài bản hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu trao đổi nội bộ của ngành.

Chính vì vậy, trong Chiến lược Intranet tổng thể thống nhất toàn ngành Tài chính cần xác định tầm nhìn của Intranet, tầm nhìn chia sẻ giữa các portal trong tổ chức; Phối hợp chặt chẽ chiến lược Intranet Portal với chiến lược xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, xây dựng các ứng dụng toàn ngành; Có một lộ trình phù hợp với chiến lược chung về ứng dụng CNTT của ngành Tài chính.

Chiến lược Intranet phải nằm trong một kiến trúc tổng thể, nó là cấu phần không thể thiếu được trong khung kiến trúc tổng thể (EA) của Bộ Tài chính; Tổ chức hợp lý hóa quan hệ các portal để tạo ra môi trường công tác và liên thông hiệu quả, xây dựng một cơ chế quản lý điều hành portal phù hợp. Mặt khác, portal nội bộ cần gắn chặt chẽ hơn với việc phục vụ chức năng nghiệp vụ của ngành Tài chính, hướng tới mục tiêu phục vụ lãnh đạo thông qua hệ thống cung cấp thông tin tổng quan Dashboard (BI), đồng thời, cá thể hóa đơn đối tượng phục vụ và tạo ra môi trường làm việc hiện đại từng bước thay đổi thói quen làm việc cán bộ trong ngành Tài chính.

Tạo nền tảng CNTT thống nhất toàn ngành

Có thể nói, việc đầu tư nâng cấp Intranet Portal của Bộ Tài chính là phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới, phù hợp với các ứng dụng CNTT trong một tổ chức lớn đa ngành, đa lĩnh vực như Bộ Tài chính. Định hướng phát triển của Intranet Portal trong ngắn hạn phải đạt thế hệ thứ 3 – 3.5, nhưng khi thiết kế phải có tầm nhìn đến thế hệ 4 – 5.

Theo ông Đặng Đức Mai, việc nâng cấp công nghệ web lên công nghệ cổng thể hệ thứ 5 là hoàn toàn trong khả năng của Bộ Tài chính, tuy nhiên, việc có đủ khả năng vận hành cổng hay không lại là chuyện khác.

Xét về xu hướng phát triển chức năng của Intranet Portal thì nên tập trung vào 2 hướng: Phục vụ công tác quản lý điều hành và tác nghiệp và BI. Trong đó, giai đoạn 1 tập trung vào xu hướng đầu và đặt nền tảng cho xu hướng BI (2013). Giai đoạn sau tập trung vào BI (2013-2015). Xét về góc độ đầu tư thì xu hướng chung của thế giới là đầu tư cho Intranet Portal càng về sau càng có tỷ trọng cao hơn. Vì Internet Portal sẽ phục vụ cho việc nâng cao hiệu năng và hiệu quả của các quy trình nghiệp vụ cần môi trường cộng tác tích hợp sâu rộng trên toàn tổ chức.

Muốn vậy, mục tiêu thời gian tới cần nâng cấp Intranet Portal từ công nghệ cũ sang công nghệ cổng thông tin, đồng thời, tích hợp các phần mềm tác nghiệp tập trung vào một đầu mối là cổng thông tin nhằm đảm bảo nguyên tắc khai thác tập trung. Cùng với đó, cần xây dựng cho mỗi vụ, cục thuộc cơ quan Bộ Tài chính một trang thông tin điều hành riêng, tích hợp với Cổng thông tin điện tử chung của Bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu chia sẻ, khai thác thông tin, hỗ trợ lãnh đạo đơn vị và các bộ phận chức năng của đơn vị, trong việc chỉ đạo và điều hành, góp phần tạo lập môi trường làm việc trên môi trường mạng. Về lâu dài sẽ giúp thay đổi dần thói quen tác nghiệp của các cán bộ ngành Tài chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành trong nội bộ ngành.

Theo đó, sẽ sử dụng công nghệ cổng để thực hiện nâng cấp trang tin www.btc thành cổng thông tin nội bộ Bộ Tài chính, từ đó, tiến hành tích hợp cổng thông tin nội bộ với các hệ thống phần mềm điều hành nội bộ của Bộ như: hệ thống thư điện tử, hệ thống liên lạc nội bộ; hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản, cơ sở dữ liệu văn bản pháp lý; thực hiện tích hợp, trao đổi thông tin giữa cổng thông tin nội bộ (Intranet Portal) với cổng thông tin công cộng Bộ Tài chính (Internet Portal)...

Quan điểm của Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ quản lý cơ sở hạ tầng tập trung và thống nhất theo hướng thiết bị tập trung, ứng dụng phân tán, giảm nhẹ gánh nặng quản lý hệ thống cho cấp trực thuộc. Ngoài việc đảm bảo hệ thống an toàn và tin cậy, hệ thống phải có khả năng mở rộng theo quy mô cả theo chiều ngang và chiều dọc để đảm bảo sự phát triển sau này.

Mặt khác, cổng Intranet Portal phải kế thừa những tài sản CNTT hiện có để đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư, tránh trùng lặp và lãng phí. Về nội dung, cổng nội bộ phải có khả năng đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của người sử dụng như: Tạo ra một website dưới dạng cổng mức bộ, mỗi vụ/cục có một website riêng, còn cổng nội bộ sẽ tích hợp các nguồn thông tin hiện có và trở thành cửa ngõ truy cập mọi thông tin cho phép người dùng tìm kiếm một cách dễ dàng. Đồng thời, phải tạo môi trường làm việc cộng tác để trao đổi, chia sẻ thông tin, từng bước tạo lập môi trường làm việc điện tử cho cán bộ ngành Tài chính.

Nâng cấp trang Intranet Portal thành công sẽ tạo ra nền tảng phục vụ công tác, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong xử lý yêu cầu nghiệp vụ, khai thác hệ thống hiện có thông qua việc đưa các thông tin kịp thời dưới dạng báo cáo dành cho cấp quản lý – cung cấp thông tin tổng quan trên 1 màn hình (Dashboard) phục vụ lãnh đạo và nghiệp vụ.

(Vân Chi)