“Người dùng không sử dụng tốt, hệ thống ứng dụng sẽ không còn ý nghĩa”

Đó là nhận định của ông Bùi Thế Phương, Cục trưởng Cục CNTT (Kho bạc Nhà nước) - người vừa được vinh danh trong số 20 CIO - CSO tiêu biểu của khối ASEAN năm 2014.

Ông Bùi Thế Phương, Cục trưởng Cục CNTT (Kho bạc Nhà nước)  được vinh danh trong số 20 CIO - CSO tiêu biểu của khối ASEAN năm 2014. Ông Bùi Thế Phương, Cục trưởng Cục CNTT (Kho bạc Nhà nước) được vinh danh trong số 20 CIO - CSO tiêu biểu của khối ASEAN năm 2014.

Trò chuyện với tạp chí eFinance sau khi được vinh danh CIO, ông Phương chia sẻ: “Việc trao giải Giám đốc công nghệ thông tin (CIO) tiêu biểu năm 2014 không chỉ là sự vinh danh cho một cá nhân nhận giải, mà đây thực sự là sự ghi nhận cho sự đóng góp của cả một tập thể - những người làm công nghệ thông tin (CNTT), nơi mà giám đốc CNTT đó đang công tác trong nhiều năm liên tục đã mang lại những hiệu quả nhất định cho việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động tác nghiệp, hoạt động quản lý của cơ quan, đơn vị tổ chức. Giải CIO còn là sự ghi nhận nỗ lực của những người sử dụng hệ thống CNTT, vì nếu không có những người dùng, hoặc nếu người dùng không sử dụng tốt, thì hệ thống ứng dụng sẽ không còn ý nghĩa”.

Ông Phương cho biết, đối với Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong những năm gần đây, việc ứng dụng CNTT trong quản lý, tác nghiệp, điều hành đã có bước phát triển vượt bậc, cụ thể như: Trong giai đoạn 2011-2015, KBNN tập trung triển khai mảng ứng dụng CNTT cho chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước, mảng hiện đại hóa các kênh thanh toán giữa KBNN với hệ thống ngân hàng và trong nội bộ hệ thống KBNN với các ứng dụng nổi bật có thể kể đến là:

Triển khai hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) theo mô hình tập trung dữ liệu toàn quốc cho ngành Tài chính, hệ thống KBNN và 37 bộ, ngành, 3 sở, ban, ngành của TP. Hà Nội với khoảng 15.000 người sử dụng kết nối, vận hành phục vụ công tác quản lý quỹ NSNN quốc gia theo thông lệ chung của thế giới.

Triển khai hệ thống quản lý thu NSNN tại trong hệ thống KBNN (gọi tắt là TCS) theo mô hình dữ liệu tập trung toàn quốc nhằm nhanh chóng tập trung các khoản thu vào NSNN.

Triển khai ứng dụng hạch toán kế toán và kiểm soát chi chi tiết cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc khối an ninh, quốc phòng. Đây là hệ thống phụ cho hệ thống TABMIS nhằm thực hiện mô hình phân tán dữ liệu chi chi tiết an ninh quốc phòng đảm bảo an toàn bảo mật đặc thù của lĩnh vực này.

Hoàn thành triển khai kết nối thanh toán song phương giữa hệ thống KBNN với hệ thống 4 ngân hàng thương mại nhà nước nơi các đơn vị KBNN mở tài khoản. Kể từ đây đã hình thành hệ thống tài khoản tập trung (gọi tắt là TSA) tạo cơ sở cho điều hành ngân quỹ được an toàn và hiệu quả.

Hoàn thành triển khai kết nối mạng thanh toán liên ngân hàng cho 5 KBNN thành phố trực thuộc trung ương, Sở giao dịch (KBNN) và KBNN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số lượng vốn của KBNN qua kênh này chiếm phần khá lớn tổng lượng vốn của toàn hệ thống KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước.

Đối với ứng dụng CNTT trong công tác quản trị nội ngành của KBNN: Trong giai đoạn 2011-2015 KBNN đã tiến hành nâng cấp triển khai ứng dụng phục vụ công tác hạch toán kế toán nội ngành, theo mô hình hạch toán tập trung tại cấp tỉnh, thay vì phân tán hạch toán cho cấp huyện; năm 2015 nâng cấp và triển khai chương trình quản lý điều hành văn bản eDocman toàn quốc; nâng cấp cổng portal nội ngành, dịch vụ thư điện tử, chat nội bộ,...nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành nội ngành.

Trong công tác ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ công để mở rộng kênh giao dịch với đơn vị sử dụng ngân sách và tăng cường khả năng truy cập của đơn vị khách hàng của KBNN: KBNN đã đang xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử KBNN trên Internet, nhằm cung cấp thông tin về hoạt động nghiệp vụ phục vụ khách hàng của KBNN, công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và cung cấp dịch vụ công điện tử. Đồng thời, trong năm 2015, KBNN đang xây dựng và triển khai cung cấp 3 dịch vụ công điện tử.

Chia sẻ về kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2016-2020, ông Bùi Thế Phương cho hay, KBNN sẽ tập trung vào ứng dụng CNTT cho một số mảng lớn như sau: Nghiên cứu và xây dựng các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến tất cả các chức năng, nhiệm vụ của KBNN, trong đó tập trung cung cấp dịch vụ công điện tử liên quan đến 3 chức năng chính của KBNN. Đây là cơ sở quan trọng giúp hình thành kho bạc điện tử đến năm 2020.

Hoàn thiện các ứng dụng phục vụ công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các kênh thanh toán. Hoàn thành triển khai đầy đủ các hệ thống ứng dụng phục vụ cho quản lý ngân quỹ nhà nước. Xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phục vụ công tác tổng kế toán nhà nước. Hoàn thiện kho dữ liệu và công cụ về phân tích các nghiệp vụ KBNN.

Triển khai hạ tầng CNTT theo hướng xây dựng hệ thống điện toán đám mây tại trung tâm dữ liệu của KBNN cũng như hạ tầng ảo hóa tại KBNN tỉnh, kết hợp việc ảo hóa máy tính trạm của người sử dụng nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả đối với hạ tầng, đặc biệt đáp ứng yêu cầu đột xuất tăng lên trong những thời điểm, giai đoạn cuối năm.

Hoàn thiện các giải pháp sao lưu, an toàn bảo mật nhằm vận hành thông suốt, an toàn đối với hệ thống CNTT. Xây dựng, triển khai và các hệ thống dự phòng thảm họa của KBNN tại Trung tâm dự phòng thảm họa ngành Tài chính.

(Phương An - lược ghi)