Nhận diện Oracle Enterprise Manager OPS CENTER 12C

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c là một cấu phần trong giải pháp quản lý toàn diện hệ thống của Oracle - Oracle Enterprise Manager 12c. Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cho phép thiết lập, quản lý và hỗ trợ triển khai giải pháp điện toán đám mây theo mô hình cơ sở hạ tầng như một dịch vụ.

Nhận diện Oracle Enterprise Manager OPS CENTER 12C

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cung cấp giải pháp quản lý toàn diện hệ thống từ hệ điều hành, firmware, BIOS hệ thống, lớp ảo hóa, máy ảo, phân tích lỗi phần cứng, tự động khởi tạo yêu cầu dịch vụ kỹ thuật và kết nối đến trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của Oracle, quản lý và tối ưu hiệu năng của hệ thống, tận dụng tính năng chẩn đoán tích hợp với chính sách tự động quản lý tập hợp nhóm tài nguyên máy chủ.

Nhiều thành phần cốt lõi mạnh mẽ hơn

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ khả năng sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle Database Enterprise Edition để lưu trữ các dữ liệu hệ thống. Ops Center có thể sử dụng chung với cơ sở dữ liệu (CSDL) đã có hoặc cơ sở dữ liệu Oracle từ xa, hoặc nó có thể tự động cài đặt một cơ sở dữ liệu Oracle mới. Ops Center 12C cũng hỗ trợ máy chủ web sử dụng phần mềm GlassFish Web của Oracle. Bằng việc sử dụng các công nghệ Oracle mà không phải phải mất thêm chi phí, giải pháp quản lý toàn diện của Oracle trở nên mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn.

Đảm bảo khả năng sẵn sàng cao

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c có khả năng sẵn sàng cao thông qua khả năng cài đặt với kiến trúc kết nối dự phòng hoạt động – thụ động (Active-Pasive) khi sử dụng tính năng Oracle Clusterware. Điều này đảm bảo việc theo dõi, quản lý máy chủ đang hoạt động và cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ có độ sẵn sàng cao nhất.

Giám sát chủ động

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c định kỳ chạy OCdoctor và báo cáo kết quả trong giao diện trình duyệt của người dùng.

Quản lý các thiết bị

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 1 hỗ trợ hai phương thức kết nối đến thiết bị: kết nối gián tiếp thông qua Agent và quản lý trực tiếp (Agentless). Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c cung cấp giao diện quản trị kết nối trực tiếp (Agentless), cho phép người dùng có thể thay đổi các thông tin về thiết bị trên giao diện OpsCenter và OpsCenter có thể theo dõi, quản lý thiết bị một cách liên tục.

Quản lý thông qua Proxy

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cho phép người dùng lựa chọn phương thức kết nối và thay đổi Proxy Controller trên giao diện quản lý.

Cải thiện giao diện dòng lệnh

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c mở rộng giao diện dòng lệnh truyền thống trong Ops Center để quản lý máy chủ, Oracle Solaris Zone và Oracle VM SPARC.

Thêm các quyền và nhiệm vụ mới

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c đã bổ sung thêm hơn mười loại quyền mới có thể được giao cho người quản lý, người dùng trong hệ thống. Chúng bao gồm: Quản trị tài sản, quản trị nguời quản lý, quản trị nguời dùng, quản trị an ninh, quản trị lưu trữ, chỉ đọc, quản trị lỗi, quản trị kế hoạch/hiện trạng, quản trị OpsCenter, quản trị báo cáo, quản trị điện toán đám mây, quản trị cập nhật, quản trị ảo hóa, quản trị kế hoạch triển khai, quản trị mạng, quản trị của người dùng tài nguyên ảo hóa và quản trị mô phỏng cập nhật.

OpsCenter đã làm tăng mối liên kết của các đối tượng có thể được gán những quyền trong giao diện người dùng OpsCenter 12c. OpsCenter 12c sẽ chỉ hiển thị các đối tượng trong giao diện người dùng mà người dùng đó được gán quyền xem.

Tùy chỉnh trải nghiệm người dùng

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c cung cấp khả năng mới để khai báo trang chủ của mỗi người dùng hoặc mỗi vai trò. Quản trị viên có thể kiểm soát các phân khu hay các tính năng của sản phẩm được hiển thị dựa trên quyền của mỗi người dùng hoặc nhiệm vụ của mỗi vai trò. Thời gian đăng nhập và khoảng thời gian tự động ngắt kết nối khi không các tác vụ có thể được tùy chỉnh theo quyền, nhiệm vụ của mỗi người dùng.

Tích hợp với dịch vụ LDAP

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ tích hợp hoàn toàn với LDAP. Quản trị viên có thể lưu trữ các mối quan hệ giữa người sử dụng và vai trò được gán trong OpsCenter với các kho dữ liệu LDAP và Ops Center sẽ thực hiện sự liên kết khi người dùng đăng nhập vào hệ thống.

Tùy chỉnh giao diện người dùng

Tùy chỉnh tiêu đề và hiển thị giao diện với ngôn ngữ html. Cho phép cá nhân hoá giao diện người dùng Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c bằng cách tùy biến ngôn ngữ html vào các trang đăng nhập cũng như giao diện trình duyệt của người dùng Ops Center.

Quản lý tài sản

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c tăng số lượng các danh mục kế hoạch triển khai có thể được tự động hóa khi triển khai trung tâm dữ liệu. Danh mục thiết bị lưu trữ ZFS, danh mục cấu hình môi trường khởi động thay thế, danh mục cấu hình BIOS, danh mục máy chủ ảo Oracle VM x86, danh mục hệ điều hành Oracle Solaris và danh mục khởi tạo máy chủ đã được thêm vào trong phiên bản này. Sự kết hợp của những danh mục bổ sung này tạo ra khả năng triển khai hiệu quả và nhanh chóng cho Trung tâm dữ liệu.

Tìm và phát hiện các thiết bị mới

Việc tìm và phát hiện các thiết bị mới đã được thiết kế lại để cho phép sử dụng nhiều tham số đồng thời. Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hợp lý hóa tiến trình tìm và phát hiện các thiết bị mới, cho phép các thiết bị mới triển khai xuất hiện nhanh hơn trong giao diện quản trị.

Tính năng quản lý, giám sát không cần cài đặt trình điều khiển ở thiết bị đầu cuối

Oracle Enterprise Manager OpsCenter có thể thực hiện việc giám sát phần cứng và quản lý máy chủ mà không cần phải cài đặt trình điều khiển ở thiết bị đầu cuối. Điểm mới của OpsCenter 12c là khả năng quản lý trực tiếp không cần cài trình điều khiển để quản lý hệ điều hành.

Quản lý ảo hóa

Tính năng sẵn sàng cao cho tập hợp các máy chủ  tài nguyên ảo hóa. OpsCenter 12C cho phép thiết lập chính sách đảm bảo khả năng sẵn sàng cao đối tập hợp các máy chủ tài nguyên ảo hóa. Oracle Solaris Zones và Oracle VM nền tảng Intel x86 đã có tùy chọn tính năng sẵn sàng cao cho phép OpsCenter khởi động lại một máy chủ ảo trên một máy chủ vật lý đang bị lỗi sang các máy chủ đang còn hoạt động khác trong tập hợp các máy chủ tài nguyên ảo hóa.

Tính năng phân tích

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cho phép giám sát toàn diện với Oracle Solaris Zones, Oracle VM cho SPARC và Intel x86. Một trong những điểm mới trong phiên bản này là tính năng phân tích hệ điều hành – OS Analytic cho phép người dùng quản lý được cả hệ điều hành trên các máy chủ vật lý và máy chủ ảo. Tính năng này cho phép mở thêm màn hình để giám sát, phân tích và so sánh hiệu suất của từng máy chủ ảo và máy chủ vật lý với nhau.

Quản lý o hóa

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cung cấp khả năng tích hợp với công cụ quản trị ảo hóa OVMM  (Oracle Virtual Machine Manager) là công cụ quản tri ảo hóa của Oracle cho nền tảng Intel x86. OpsCenter nhanh chóng phát hiện các máy chủ cài OVMM trong Trung tâm dữ liệu. Sau khi kết nối với OVMM, các tác vụ của người quản trị OVMM sẽ thao tác trực tiếp trên  giao diên Ops Center 12c.

Với tính năng này, người dùng có thể lựa chon công cụ quản trị tùy theo sở thích cá nhân hay thói quen sử dụng. Luồng công việc linh động này cho phép người dùng xác định, lựa chọn cấu trúc liên kết phù hợp nhất với trải nghiệm của người dùng về Trung tâm dữ liệu. Ops Center kiểm soát việc triển khai hệ thống từ thư viện mẫu máy chủ ảo (nhân bản, tắt, bật, tạm dừng… ) và kiểm soát toàn diện các máy chủ ảo Intel x86 thông qua Oracle VM.

Tập hợp các máy chủ tài nguyên ảo hóa

Oracle Enterprise Manager OpsCenter phát triển khái niệm về nguồn tải nguyên ảo hóa vào tập hợp máy chủ tài nguyên ảo hóa. Ops Center 12c cho phép người dùng khởi tạo tập hợp máy chủ tài nguyên ảo hóa dựa trên Oracle VM SPARC, Oracle VM x86 và Oracle Solaris Zones. Người dùng khai báo các nhóm của các máy chủ vật lý sẽ chia sẻ một mục tiêu chung, chúng sẽ được kết nối vào cùng một vùng lưu trữ chia sẻ và chia sẻ cùng một đặc tính mạng và chúng sẽ được điều khiển bởi cùng một cách thức liên kết và chính sách cân bằng tải tự động.

Quản lý Oracle Solaris Zone đã có từ trước

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ đa dạng các cấu hình của Oracle Solaris Zone đã được khởi tạo, không nhất thiết tạo ra bởi OpsCenter. OpsCenter 12c cung cấp nhiều tính năng tương tự cho cả Oracle Solaris Zone được khởi tạo bởi OpsCenter 12c và cả những Oracle Solaris Zone đã tồn tại trước khi Ops Center 12c được cài đặt.

Oracle VM SPARC đã có từ trước

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c hỗ trợ kiểm soát cả những cấu hình OVM SPARC đã được khởi tạo từ trước và không phải do Ops Center tạo ra. Mối quan hệ cấu trúc liên kết của các thiết bị trong hệ thống có thể được cải thiện hơn khi Ops Center can thiệp và tái cấu trúc lại. Quản trị người dùng và kiểm soát CPU, bộ nhớ, và các cấu hình các kích thước gói tin (Maximum Transaction Unit - MTU). Ops Center có thể dừng và khởi động lại máy chủ ảo.

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c được hỗ trợ thêm các tính năng tiên tiến của Oracle Solaris Zone 11, cho phép xây dựng các Oracle Solaris Zone từ các kế hoạch triển khai mới, từ file ISO hoặc từ Image Based Packaging – IPS ở trong kho lưu trữ phần mềm chính.

Triển khai Oracle VM trên nền tảng Intel x86

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c thông qua Oracle VM X 86 (Oracle Virtual Manager) sẽ khởi tạo, cài đặt và sẽ tự động kết nối đến tập hợp các máy chủ tài nguyên ảo hóa ngay sau khi khởi động xong. Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c sử dụng Oracle VM x86 như là lớp hypervisors chịu trách nhiệm quản lý ảo hóa phần cứng để cung cấp tài nguyên hệ thống cho các máy chủ ảo.

Quản lý điện toán đám mây

Được mô hình hóa sau rất nhiều trải nghiệm trong việc triển khai giải pháp điện toán đám mây công cộng phổ dụng, Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c đã thiết lập một giao diện dòng lệnh mới và các giao diện lập trình ứng dụng thông qua dịch vụ web để xây dựng khái niệm trung tâm dữ liệu trên giao diện trình duyệt của người dùng. Người dùng có thể tận dụng khóa truy cập công cộng để quản lý cơ sở hạ tầng điện toán đám mây riêng của mình trong giao diện dòng lệnh hoặc giao diện lập trình ứng dụng.

Dịch vụ tự quản lý

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c tách biệt giữa người sử dụng tài nguyên và người quản trị tài nguyên hệ thống. Sự tách biệt này cho phép người quản trị tài nguyên hệ thống phân bổ tài nguyên CPU, bộ nhớ, mạng và lưu trữ cho người tiêu dùng tài nguyên. OpsCenter 12c sẽ theo dõi các tài nguyên được sử dụng và không cho phép người dùng sử dùng vượt quá đinh mức nguồn tài nguyên được cho phép. OpsCenter sử dụng Oracle Solaris Zones và Oracle VM X 86 để tạo máy chủ ảo cho những người tiêu dùng tài nguyên này.

Trung tâm dữ liệu ảo

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c cho phép quản trị hệ thống tạo ra các nhóm logic của tập hợp các máy chủ tài nguyên ảo hóa, mạng và lưu trữ. Quản trị viên có thể tạo ra nhiều tài khoản được chỉ định để quản trị thứ cấp các Trung tâm dữ liệu ảo. Các tài khoản này sẽ được gán với các nguồn tài nguyên tương ứng và nhiều người dùng có thể được gán chung vào các tài khoản này.

Chính sách tự động hóa

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c cho phép đưa ra nhiều sự xắp xếp cấu trúc liên kết của các máy chủ ảo, cân bằng tải tự động, và khả năng sẵn sàng cao của các máy chủ ảo trong tập hợp các máy chủ tài nguyên ảo hóa. Trong phạm vi trung tâm dữ liệu ảo, OpsCenter 12c cung cấp tính năng nhận biết sự tương tự về cấu trúc liên kết trong tập hợp các máy chủ tài nguyên ảo hóa cũng như liên kết giữa các tập hợp các máy chủ tài nguyên ảo hóa để thực hiện chính sách quản trị, tối ưu tài nguyên hệ thống một cách hợp lý.

Quản lý mạng

Oracle Enterprise Manager 12c đã được thêm tính năng hỗ trợ cho việc quản lý hoạt động của lớp mạng 2 và lớp mạng 3. Thông qua việc tích hợp với thiết bị chuyển mạch, OpsCenter 12c có thể kiểm soát được cả các lớp mạng vật lý và logic có thể được tìm thấy trong trung tâm dữ liệu. Các tính năng mới bao gồm quản lý cổng kết nối, kiểm soát vòng đời của mạng ảo, các mạng riêng, phân vùng InfiniBand, quản lý mạng con (SubNet), quản lý phân bổ địa chỉ IP, cô lập mạng thông qua việc phân đoạn, và nhiều tác vụ được tự động hóa khác trong việc kết nối các mạng này với các máy chủ vật lý và máy chủ ảo.

Quản lý mạng trên máy chủ

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cung cấp các tính năng kiểm soát cấu hình lớp mạng trên hệ điều hành Linux và Oracle Solaris như tích hợp các liên kết, cửa sổ giám sát  kích thước gói tin, gắn thẻ Virtual LAN...

Tạo mạng ảo trên Oracle Solaris 11

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ Oracle Solaris Zone 11 tích hợp với mạng ảo trên Oracle Solaris 11. OpsCenter 12c cũng cho phép người dùng kiểm soát băng thông, kiểm soát lưu lượng tối đa được phép và xếp hạng ưu tiên tài nguyên cho các card giao tiếp mạng ảo.

Hỗ trợ IPv6

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ các thiết bị IPv6 đã có sẵn trong trung tâm dữ liệu. IPv6 không làm thay đổi giao diện người dùng OpsCenter 12c.

Triển khai máy chủ ảo mới

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ khả năng cài đặt hệ điều hành từ xa khi hỗ trợ cho tính năng tự động cài đặt Oracle Solaris 11. Người dùng có thể lựa chọn từ danh mục cài đặt và liên kết danh mục triển khai cài đặt này với các danh mục triển khai đã có của OpsCenter 12c để có chiến lược triển khai toàn diện hơn. OpsCenter cũng hỗ trợ tính năng khởi động không cần đĩa của Solaris 11 (diskless booting) trên thiết bị lưu trữ sử dụng iSCSI (Internet Small Computer System Interface). Ops Center có khả năng hỗ trợ phân vùng quản lý dung lượng logic trên Linux.

Hỗ trợ hoàn toàn Oracle Solaris Imaged Based Packaging

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ hoàn toàn Oracle Solaris 11 Imaged Based Packaging (IPS) và hỗ trợ cài đặt các thành phần của Oracle Solaris 11 trên máy chủ thông qua IPS. OpsCenter sẽ tạo ra một kho lưu trữ chính các IPS (Master IPS Repository - MSR), nó  cũng cho phép người dùng thêm nhiều gói IPS vào kho lưu trữ chính này và lên lịch đồng bộ giữa các kho lưu trữ chính IPS và kho lưu trữ mạng để hỗ trợ việc tự động hoá cập nhật kho lưu trữ các IPS.

OpsCenter sau đó sẽ sử dụng proxy và các agent để đăng ký các máy chủ Oracle Solaris 11 với kho lưu trữ này. Ops Center cũng hỗ trợ các máy chủ kết nối trực tiếp (Agentless) thực hiện các thao tác cập nhật phần mềm thông qua các kho lưu trữ này. Người dùng có thể tận dụng OpsCenter để so sánh phiên bản giữa các máy chủ chạy Oracle Solaris 11 với nhau cũng như chạy các báo cáo tuân thủ dựa trên danh mục IPS.

Quản lý danh mục phần mềm

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c đã hợp lý hóa tính năng trình duyệt quản lý thư viện phần mềm Oracle Linux, Oracle Solaris, Red Hat, và SuSE. Trình duyệt quản lý này cho phép người dùng nhanh chóng tìm kiếm và xây dựng danh mục các bản vá cần thiết.

Dịch vụ SMF (Solaris Service Management Facility)

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ hiển thị các tiến trình trong Solaris SMF, có thể cảnh báo khi một dịch vụ thay đổi trạng thái, có thể thấy được tên dịch vụ, biểu hiện trạng thái, các bản ghi, và PID liên quan trong trình duyệt giao diện của người dùng.

 

Phân tích hiệu suất của các tiến trình

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c theo dõi của tất cả các tiến trình đang chạy trên hệ điều hành. Ops Center cho phép hiển thị lịch sử của các tiến trình để hỗ trợ việc phát hiện ra xu hướng. Khi tính năng kiểm soát điện toán đám mây được cài đặt và kết hợp với Ops Center 12c, OpsCenter sẽ hiển thị tên của các ứng dụng Oracle trong liên kết các tiến trình nhận dạng, Ops Center cho phép người dùng nhấp chuột vào từng tiến trình và thực hiện những phân tích đặc thù ở mức luồng, tiến trình xử lý và kích thước bộ nhớ của vùng lưu trữ.

Phân tích hiệu năng của hệ điều hành

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c hỗ trợ khả năng đánh giá về hiện trạng hệ điều hành. Bên cạnh các phân tích hiệu suất của các tiến trình, phân tích hiệu suất các máy ảo và giám sát việc hỗ trợ quản lý dịch vụ, Ops Center cũng đưa ra ngưỡng báo động cho việc theo dõi các thuộc tính dựa trên các  chỉ số về hiệu suất trong quá khứ khi tóm tắt việc sử dụng CPU, bộ nhớ, Input/Output lớp mạng, và Input/Output lớp lưu trữ. Ops Center cung cấp một danh sách các chỉ số hoạt động quan trọng đo lường về hệ điều hành.

Môi trường khởi động thay thế cho Oracle Solaris

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c cung cấp một danh mục môi trường khởi động thay thế có thể được kết nối vào danh mục triển khai để lựa chọn khi phải sử dụng môi trường này cho các thay đổi của hệ điều hành. OpsCenter 12c cung cấp một thẻ môi trường khởi động mới có thể hiển thị dung lượng zpools được sử dụng cho môi trường khởi động, cho phép người dùng chuyển đổi ZFS snapshot thành các môi trường khởi động. OpsCenter sẽ hiển thị tất cả các môi trường khởi động và cho phép người dùng lựa chọn bất kỳ môi trường nào là môi trường chính.

Yêu cầu dịch vụ tự động

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c cho phép hệ thống của khách hàng tự động mở các yêu cầu và gửi tới trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của Oracle cho những lỗi phần cứng cụ thể. Từ đó, khách hàng nhận được nhiều hỗ trợ nhất từ hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành phần cứng của họ với Oracle.

Cung cp Firmware

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c tăng số lượng các thiết bị có thể quản lý được. Ops Center 12c hỗ trợ quản lý firmware cho các thiết bị chuyển mạch của Oracle, card Oracle InfiniBand HBA, PDU trong Sun Rack II và thiết bị lưu trữ ZFS Storage Appliance.

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c hỗ trợ quản lý Exadata storage cells như các máy chủ lưu trữ sử dụng chuẩn SAS. Việc quản lý sẽ thông qua giao thức mạng đơn giản.

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hiển thị các thiết bị Oracle SPARC SuperCluster và Oracle Exalogic như là một RACK. Từ rack này có thể quản lý các thông tin về firmware của thiết bị, thông tin về vị trí của thiết bị trên rack, và các thông tin về lỗi. OpsCenter có thể được cài đặt để trở thành một giao diện điều khiển cho các thiết bị này. Việc cài đặt OpsCenter này cho phép có thể phát hiện ra các thiết bị hệ thống của Oracle được thiết kế đặc biệt cho các mục đích chuyên dụng (Oracle Engineered Systems) và là giao diện hợp nhất cho toàn bộ các thành phần cấu trúc liên kết trong một rạck và trong một trung tâm dữ liệu.

Đơn vị phân phối điện năng (PDU)

Như đã đề cập trước đó, Oracle Enterprise Manager OpsCenter cho phép người dùng nâng cấp firmware trên các đơn vị phân phối điện năng trên Sun Rack II. OpsCenter 12c cũng hiển thị tiêu thụ năng lượng của toàn bộ các rack thông qua sự tích hợp với các đơn vị phân phối điện năng - PDU.

Quản lý lỗi phần cứng

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ một danh sách toàn diện hơn của các lỗi phần cứng. Tăng cường khả năng hỗ trợ khắc phục lỗi cho các cấu phần từ XSCF tới bộ xử lý dịch vụ ILOM-Sun Integrated Lights Out Management. Tăng cường khả năng hỗ trợ khắc phục lỗi cho bộ điều khiển RAID và Disk Firmaware. Tăng cường khả năng hỗ trợ khắc phục lỗi  cho các hệ điều hành thông qua kiến trúc quản lý lỗi của Oracle Solaris. Hỗ trợ hiển thị tình trạng lỗi tồn tại trước khi OpsCenter đã được cài đặt và kích hoạt trên thiết bị.

Cấu hình BIOS Oracle Intel x86 Server

Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c hỗ trợ quản lý cấu hình BIOS trên các máy chủ Intel x86 được Oracle hỗ trợ. Nó bao gồm nhiều tùy chọn cấu hình được hiển thị thông qua việc sử dụng phím F kết hợp với tổ hợp phím ALT-Cntrl. Khi BIOS được quản lý, nó có thể được sử dụng để nâng cấp cho các máy chủ tương tự khác trong khắp trung tâm dữ liệu.

Hỗ trợ iSCSI

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cung cấp khả năng hỗ trợ mới cho các thiết bị iSCSI. Ops Center sẽ khám phá ra các thiết bị iSCSI trên mạng và hiển thị các LUN cho các máy chủ. OpsCenter cho phép người dùng chạy Oracle Solaris Zones trên các thiết bị iSCSI cũng như trên máy ảo sử dụng Oracle VM X 86 và SPARC. Tính năng khởi động không cần có đĩa của Oracle Solaris 11 có thể được thực hiện từ các thiết bị iSCSI. ISCSI cũng có thể sử dụng như thiết bị lưu trữ chung cho cụm máy chủ.

Tiếp nhận kho lưu trữ/hoán chuyển kho lưu trữ

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c sẽ hỗ trợ trong việc tiếp nhận các cấu hình lưu trữ hiện có cho Oracle Solaris Zones được tạo ra bên ngoài của OpsCenter. Điều này sẽ cho phép có nhiều cấu hình của Oracle Solaris Zone hơn được gắn vào tập hợp máy chủ tài nguyên ảo hóa và các trung tâm dữ liệu ảo.

Cải thiện quản lý thư viện lưu trữ

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c không chỉ cho phép quản lý nhiều hơn các kho lưu trữ được sử dụng để lưu trữ các thành phần của phần mềm OpsCenter, mà còn cả các máy chủ ảo. OpsCenter hỗ trợ Oracle VM X 86 Storage Connect API để khám phá ra các thư viện lưu trữ có thể được sử dụng trong các tính năng của OVM. Ops Center 12c cho phép người dùng tận dụng kho lưu trữ NFS cho Linux, Unix, Oracle firmware, Oracle VM Templates, và rất nhiều các thành phần phần mềm khác.

Quản lý thiết bị lưu trữ ZFS

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cho phép quản lý thiết bị lưu trữ ZFS Storage Appliance thông qua Oracle VM x86 Storage Connect API. OpsCenter 12c có các ưu thế từ việc kết nối trực tiếp đến giao diện quản lý của thiết bị. Ops Center 12c hỗ trợ việc tạo ra phân vùng, LUNs, khởi tạo/khám phá/loại bỏ hệ thống tập tin và linh động đưa ra các nguồn lực sẵn để người dùng có thể lựa chọn khi triển khai ảo hóa.

(ADMIN – dịch theo tài liệu của Hãng Oracle)