Nhìn lại một năm ứng dụng CNTT trong hệ thống kho bạc

Trong bối cảnh chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thường xuyên cập nhật, bổ sung, các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và nâng cấp hạ tầng các ứng dụng tập trung hiện đại hóa hệ thống thông tin ngành Kho bạc nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc, nâng cao tính công khai, minh bạch của xã hội và cộng đồng, tiến tới hình thành hệ thống kho bạc điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Những điểm nhấn
 
KBNN đã phối hợp với nhà thầu thực hiện quản trị, vận hành hệ thống TABMIS đảm bảo sự vận hành ổn định, thông suốt của hệ thống TABMIS.
 
Đồng thời, chính thức hoàn thành, triển khai diện rộng thành công, vận hành hệ thống thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và phối hợp thu (PHT) ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn quốc với 4 hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) gồm: BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank; với tổng số hơn 700 KBNN cấp huyện trong hệ thống KBNN và Sở Giao dịch KBNN, triển khai thành công TTSPĐT và PHT tại 45 đơn vị KBNN tỉnh đang có tài khoản chuyên thu tại các NHTM.
 
Bên cạnh đó, KBNN đã hoàn thành triển khai dự án“Nâng cấp và triển khai KTKB để kiểm soát chi chi tiết lĩnh vực an ninh quốc phòng”; triển khai thí điểm thành công chương trình quản lý tài chính, kế toán nội bộ theo mô hình hạch toán tập trung tại KBNN cấp tỉnh và chuẩn bị sẵn sàng để triển khai mở rộng cho toàn hệ thống từ ngày 1/1/2015.
 
Ngoài ra, KBNN cũng đã hoàn thành nâng cấp, triển khai chương trình quản ký kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng cục bộ (ĐTKB-LAN) phục vụ việc tổng hợp số liệu báo cáo định kỳ, báo cáo quyết toán năm trong hệ thống KBNN; hoàn thành bàn giao, cài đặt phần mềm dự án “Nâng cấp thiết bị, phần mềm hệ thống Intranet KBNN”.
 
Hoàn thành nhiều đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm
 
Có thể khẳng định, năm 2014 là năm KBNN hoàn thành nhiều đề án quan trọng như: Phối hợp với nhà thầu theo dõi, giám sát hàng ngày đảm bảo sự vận hành ổn định, thông suốt của hệ thống TABMIS môi trường sản xuất tại KBNN và môi trường dự phòng tại Bộ Tài chính, đặc biệt là giai đoạn khóa sổ, quyết toán cuối năm 2013 và tháng 1/2014. KBNN đã triển khai một số giải pháp nhằm góp phần đảm bảo hiệu năng hệ thống TABMIS như: tách môi trường khai thác báo cáo sang một số hệ thống liên quan (tối ưu hóa một số báo cáo có thời gian chạy chậm; thực hiện tách các báo cáo sử dụng nhiều tài nguyên sang kho dữ liệu TABMIS...).
 
Nghiên cứu giải pháp (POC) tách dữ liệu quá khứ hệ thống TABMIS; lập báo cáo tiền khả thi nâng cấp hệ thống TABMIS; tự thực hiện thành công hoán đổi môi trường hoạt động của hệ thống TABMIS từ môi trường sản xuất, sang môi trường dự phòng và ngược lại (tháng 9/2014) sẵn sàng đảm bảo cho hệ thống trong các tình huống.
 
Sau 2 năm thực hiện đề án thuê quản trị vận hành hệ thống TABMIS, trong đó đề xuất thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mức cao (mức 3), bảo hành mở rộng đối với các thiết bị mua sắm năm 2012 trong 3 năm (2015 - 2017) cho hệ thống TABMIS, thay thế thiết bị mua sắm năm 2008.
 
Nâng cấp thiết bị, phần mềm hệ thống Intranet KBNN: KBNN đã hoàn thành triển khai thi công toàn bộ các hạng mục thuộc 2 gói thầu thi công của dự án. Đã hoàn thành tổng nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, lập báo cáo quyết toán dự án. Đang kiểm toán báo cáo Quyết toán để thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án.
 
Nâng cấp và triển khai chương trình thanh toán điện tử liên kho bạc trong điều kiện vận hành TABMIS: Ngày 30/10/2014, KBNN có Quyết định số 913/QĐ-KBNN phê duyệt dự án ”Nâng cấp và triển khai chương trình thanh toán điện tử liên kho bạc trong điều kiện vận hành TABMIS”. Trên cơ sở quyết định phê duyệt dự án, chuẩn bị các thủ tục để thực hiện tiếp các giai đoạn TKTC-TDT và thực hiện dự án.
Triển khai nâng cấp chương trình quản lý tài chính và kế toán nội bộ KBNN (KTNB): Hoàn thành xây dựng nâng cấp chương trình KTNB theo mô hình hạch toán phân tán. Ngày 24/10/2014, KBNN ban hành công văn số 2700/KBNN-CNTT về việc hướng dẫn triển khai chương trình KTNB nâng cấp. Hiện nay đang hỗ trợ các đơn vị triển khai chương trình từ xa.
 
Đối với chương trình KTNB theo mô hình hạch toán tập trung tại tỉnh, đã triển khai thí điểm tại KBNN Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa từ 01/01/2014. Ngày 17/10/2014, KBNN ban hành Quyết định số 863/QĐ-KBNN về quy chế trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên tham gia hệ thống thông tin quản lý tài chính – kế toán nội bộ. Ngày 10/12/2014 KBNN ban hành công văn số 3210/KBNN-CNTT về việc triển khai chương trình KTNB tập trung tại KBNN cấp tỉnh.
 
Trong năm 2014, KBNN đã tiến hành tùy chỉnh TABMIS và triển khai thí điểm tại TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt. Trên cơ sở đó KBNN đã trình Bộ phê duyệt cho phép triển khai chính thức hệ thống KBNN từ ngày 01/11/2014.  
 
Tháng 9/2014, KBNN đã phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính tiến hành chuyển đổi môi trường hoạt động của TABMIS từ môi trường 32 Cát Linh sang hoạt động trên môi trường 28 Trần Hưng Đạo trong vòng 1 tuần đạt kết quả tốt.Trên cơ sở kết quả của đợt chuyển đổi, KBNN đã hoàn thiện quy trình thực hiện, dự thảo quy chế phối hợp, thực hiện chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS. Hiện nay, KBNN đang phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính hoàn thiện nội dung trước khi trình Bộ ban hành chính thức.
 
Quản trị vận hành các hệ thống hạ tầng CNTT: Công tác quản trị, vận hành và xử lý sự cố kỹ thuật về hệ thống mạng, truyền thông, thiết bị, phần mềm an toàn bảo mật, hệ thống Intranet, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, cấp phát, thu hồi chứng thư số cho các ứng dụng ngày càng được tăng cường, bố trí thêm nguồn lực để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của các hệ thống hạ tầng CNTT, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của hệ thống KBNN.
 
2015 sẽ cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến
 
Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong năm 2014, dự kiến trong năm 2015, KBNN sẽ triển khai các đề án, dự án và các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thực hiện đề án thuê quản trị vận hành TABMIS (gia hạn nội dung của hợp đồng ITO chưa đủ thời gian): thực hiện phần thời gian còn lại theo hợp đồng mà đơn vị đối tác chưa hoàn thành.
 
Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng. Triển khai nội dung thuộc KBNN trong dự án Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử: Nâng cấp xây dựng cổng thông tin điện tử KBNN trên Internet và tích hợp các dịch vụ công điện tử KBNN.
 
Xây dựng 03 dịch vụ hành chính công điện tử KBNN trên internet và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử KBNN và Cổng thông tin Bộ Tài chính trên Internet. Các dịch vụ công điện tử gồm: Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN; khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa thuộc lĩnh vực kho bạc; giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu.
 
Ngoài ra, KBNN sẽ nâng cấp hạ tầng các ứng dụng tập trung tại KBNN cấp tỉnh, trong quý I/2015 hoàn thành triển khai ảo hóa cho các đơn vị toàn quốc. Triển khai kế toán nội bộ mô hình hạch toán tập trung tại tỉnh. Nâng cấp và triển khai chương trình thanh toán điện tử liên kho bạc trong điều kiện vận hành TABMIS, thiết kế thi công, thẩm định giá, phê duyệt thiết kế thi công; Lựa chọn đơn vị thực hiện.
Triển khai dự án an toàn bảo mật hệ thống thông tin KBNN (Giai đoạn 2). Xây dựng và trình Bộ phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hệ thống KBNN giai đoạn 2016-2020. Nâng cấp hệ thống TCS tập trung bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ. Nâng cấp hệ thống TTSP với các NHTM bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ. Triển khai hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu tập trung KBNN. Tăng cường năng lực cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật CNTT và thay thế thiết bị định kỳ.
 
Quản trị vận hành hệ thống hạ tầng, ứng dụng CNTT và hỗ trợ người sử dụng: Hệ thống hạ tầng truyền thông; hệ thống mạng, an toàn bảo mật, cơ sở dữ liệu, Intranet, chứng thư số và các thiết bị CNTT; quản trị vận hành và hỗ trợ người sử dụng các chương trình ứng dụng của hệ thống KBNN (TABMIS, TTSP, TCSTT, TTĐT,  TTLNH, trục tích hợp, KTNB, THBC-ĐTKB-LAN...).
 
(Thành Quang)