“Phối hợp” để CNTT ngành Tài chính cán đích sớm

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt, là năm cuối của kế hoạch 5 năm triển khai ứng dụng CNTT và Thống kê giai đoạn 2011-2015, ngay từ đầu năm 2015, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã tập trung rà soát, đánh giá một cách toàn diện kết quả triển khai ứng dụng CNTT và thống kê trong thời gian qua, làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2011-2015, đồng thời tạo tiền đề để xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Nửa chặng đường nhìn lại

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác đã đăng ký với Bộ Tài chính, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đăng ký. Ngay từ những ngày đầu năm công tác triển khai danh mục dự toán CNTT của ngành năm 2015 đã được Cục Tin học và Thống kê tài chính triển khai một cách khẩn trương, chủ động. Cục đã hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện phân khai kế hoạch, đăng ký chi tiết tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân đối với từng nội dung danh mục dự toán để báo cáo bộ phê duyệt và thông báo cho các đơn vị. Đồng thời, Cục thường xuyên theo dõi, rà soát kế hoạch, danh mục dự toán hàng tháng của các đơn vị, định kỳ họp để trao đổi tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. 
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2015, công tác nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, hướng dẫn triển khai các cơ chế, chính sách của nhà nước về ứng dụng CNTT và thống kê trong ngành đã được Cục Tin học và Thống kê tài chính tiếp tục chú trọng, nhằm đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ trong xây dựng các quy định, quy chế, ngay từ đầu năm Cục đã xây dựng kế hoạch chi tiết và giao cụ thể cho các đơn vị chuyên môn thuộc Cục triển khai.

Mặt khác, bám sát Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, ngoài việc tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị hệ thống triển khai thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa mục tiêu ứng dụng CNTT theo lộ trình đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tập trung nguồn lực triển khai các dự án dùng chung toàn ngành, các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, thống kê thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Cục đã duy trì sự vận hành ổn định, thường xuyên của hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính, phối hợp với các nhà cung cấp đường truyền khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố liên quan đến đường truyền. Thực hiện rà soát, thanh toán định kỳ cước thuê bao hàng tháng cho các nhà cung cấp theo đúng quy định. Hoàn thành triển khai nghiệm thu tổng thể hợp đồng thay thế thiết bị hạ tầng truyền thông.

Đặc biệt, Bộ Tài chính liên tục tổ chức các cuộc kiểm tra tuân thủ về an toàn thông tin tại các đơn vị thuộc bộ. Bên cạnh đó, triển khai các dự án nâng cấp hệ thống an toàn thông tin Bộ Tài chính; Mua tài liệu tiêu chuẩn, bộ mẫu biểu hỗ trợ triển khai ISO 27001 và nhập liệu tài sản thông tin, xây dựng kế hoạch triển khai ISO 27001 tại cục. Đồng thời thực hiện các hoạt động thường xuyên về quản lý thuê bao chứng thư số; rà soát các hệ thống bảo mật; triển khai thử nghiệm các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Bộ Tài chính; kiểm tra, giám sát thực hiện quy định an toàn thông tin và quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước; phân tích nhật ký các hệ thống an ninh mạng, phát hiện dấu hiệu tấn công và triển khai công tác xử lý; thực hiện hoạt động cảnh báo ở phạm vi toàn ngành.

Thành công đến từ sự phối hợp ăn ý      
 
Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính Đặng Đức Mai: Sự chủ động trao đổi giữa bộ và các đơn vị hệ thống ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù khối lượng công việc nhiều, quy mô, phạm vi ngày càng lớn, phức tạp, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong bộ cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tập trung triển khai các dự án, nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định của hạ tầng CNTT, hạ tầng truyền thông và an ninh an toàn thông tin, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm toàn ngành; xây dựng và triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội bộ. Công tác xây dựng cơ chế chính sách, hướng dẫn, tổ chức xây dựng kế hoạch dự toán đã đi vào ổn định, có tính chủ động, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong triển khai; công tác về hạ tầng kỹ thuật và phần mềm ứng dụng, cổng thông tin điện tử, thống kê, hỗ trợ về cơ bản đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

Đặc biệt, công tác phối hợp đã có thay đổi về chất, tốt hơn nhiều so với các năm trước. Việc chủ động phối hợp trong triển khai nhiệm vụ với các đơn vị thuộc bộ, các đơn vị hệ thống ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Cục Tin học và Thống kê tài chính đã chủ động, tích cực trao đổi với các đơn vị ngay từ khâu chuẩn bị triển khai các dự án, đề án CNTT, chuẩn bị hồ sơ,... đã giúp giảm thiểu rất nhiều văn bản giấy tờ và rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính. Chúng tôi cam kết trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo sẽ làm cho công tác phối hợp dựa trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo nhiệm vụ chung tốt hơn nữa.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số đề án, nhiệm vụ còn chưa được đảm bảo,  việc triển khai một số hoạt động ứng dụng CNTT còn chậm, trong đó chất lượng tư vấn các dự án CNTT của các đơn vị tư vấn cần hoàn chỉnh, cập nhật nhiều lần gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung của dự án. Thẳng thắn nhìn nhận thì cán bộ CNTT vẫn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là kinh nghiệm trong quản trị các dự án lớn, dự án phức tạp có quy mô lớn và phạm vi rộng. Mặt khác, do chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông nên trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Chúng tôi cũng đang thiếu các quy định về định mức, kinh tế kỹ thuật trong triển khai ứng dụng CNTT, dẫn đến chưa xây dựng được các cơ chế về nhà nước đặt hàng, nhà nước giao việc và cơ chế tài chính cho đặc thù các đơn vị sự nghiệp CNTT.

Đối với các dự án triển khai nhiệm vụ trong toàn ngành, với vai trò là đơn vị thẩm định, Cục Tin học và Thống kê tài chính cần có sự phối hợp của các đơn vị, trong quá trình xin ý kiến và trao đổi phải làm rõ rất nhiều các nội dung do vậy dẫn đến thời gian chuẩn bị kéo dài.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề, vì thế, chúng tôi mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị hệ thống trong việc triển khai các dự án CNTT, chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của bộ, nâng cao chất lượng hồ sơ trình.

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đặng Thị Thủy:
 “Nhờ sự phối hợp tốt, chúng tôi đã vượt qua “cửa ải” Nghị quyết 01”

6 tháng đầu năm Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tham mưu tốt cho lãnh đạo bộ do đó việc triển khai nhiệm vụ CNTT toàn ngành, trong đó có KBNN gặp nhiều thuận lợi. Trong 6 tháng đầu năm, được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ và sự hỗ trợ của Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Kế hoạch tài chính, KBNN đã hoàn thành toàn bộ công việc đúng theo Nghị quyết 01/NQ-CP đề ra. Hiện nay, gói thầu của KBNN đã phát hành được hồ sơ thầu, còn nhiều gói đã ký hợp đồng, một số gói đã thanh toán. Vừa rồi bộ giao thêm cho KBNN 20 tỷ đồng cho dự án phát triển hệ thống điện tử đa phương tiện, tính cả gói này, tới hết tháng 6/2015 KBNN giải ngân được 39%. Nếu không tính hệ thống điện tử đa phương tiện thì con số giải ngân đạt gần 40%. Chúng tôi đã vượt qua cửa ải của Nghị quyết 01 và có các bước tiếp theo để triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.
Qua nhiều lần họp thực tế, chúng tôi đã rút ra phương pháp làm việc hiệu quả nhất chính là trực tiếp trao đổi để giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại. Thực tế, có được thành công như vậy cũng nhờ sự hỗ trợ tích cực từ phía Cục Tin học và Thống kê tài chính và Cục Kế hoạch tài chính thông qua phương pháp làm việc trực tiếp cùng trao đổi để thống nhất cao, trước khi trình lên bộ, chính nhờ thế nên quá trình thẩm định phê duyệt của bộ sẽ nhanh hơn nhiều.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng, Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan): “Cục Tin học và Thống kê tài chính đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để công việc trôi chảy hơn”

 Tuy rằng nhìn con số giải ngân của CNTT trong 6 tháng đầu năm chưa cao, nhưng đến nay các đơn vị đã hoàn tất các công việc chuẩn bị trong 6 tháng đầu năm để tiến hành giải ngân trong 6 tháng cuối năm. Chúng tôi cam kết đạt tỷ lệ giải ngân 90% vào cuối năm. Và để đạt được tới kết quả như vậy chúng tôi đánh giá cao sự phối kết hợp giữa Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Kế hoạch tài chính trong việc tham gia ý kiến, thẩm định.

Về cơ chế chính sách chúng ta gặp phải những vấn đề khó chung, nhưng tôi cho rằng về phía Bộ Tài chính đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, giải quyết công việc trên cơ sở chính sách hiện tại, từ đó áp dụng vào ngành Tài chính để công việc trôi chảy. Tôi cho rằng đây chính là điểm sáng trong năm 2015, trong đó, công đầu thuộc về hai đơn vị tham mưu trực tiếp là Cục Tin học và Thống kê tài chính và Cục Kế hoạch tài chính. Tuy nhiên, phần lớn vướng mắc thời gian qua chủ yếu trong thủ tục đầu tư và đấu thầu, chúng tôi mong Bộ Tài chính tiếp tục rà soát để tháo gỡ các vấn đề, giúp các đơn vị hệ thống giảm thiểu thời gian triển khai các công việc liên quan đến đầu tư, dành thời gian để triển khai công việc chuyên môn.

Chúng ta đang ở thời điểm kết thúc kế hoạch 5 năm và chuẩn bị kế hoạch 5 năm sắp tới, trong đó CNTT tiếp tục trở thành trụ cột không thể thiếu trong đổi mới nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính. Sự hình thành hệ thống CNTT đòi hỏi được đầu tư dài hơi. Do đó, chúng tôi mong muốn ngành Tài chính sớm có các định hướng nghiệp vụ, để từ đó xây dựng một hệ thống CNTT toàn diện, thống nhất, đi trước một bước so với nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Trần Duy, Cục trưởng Cục CNTT Tổng cục Dự trữ Nhà nước: “Rất cần sự quan tâm của Cục THTK trong việc xác định yêu cầu quản lý của ngành Dự trữ để đưa vào bài toán ứng dụng CNTT giúp điều hành quản lý dự trữ quốc gia”

Trong 6 tháng đầu năm, sức ép đè lên Cục Tin học và Thống kê tài chính rất lớn. Chúng tôi cố gắng một thì Cục Tin học và Thống kê tài chính phải cố gắng gấp 4 lần. Cho đến lúc này, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành danh mục dự toán và có được thành công ày là nhờ sự hỗ trợ, chỉ đạo của Cục Tin học và Thống kê tài chính giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao trong  6 tháng đầu năm.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước là đơn vị triển khai ứng dụng CNTT bài bản, căn cơ mới được 5 năm nay. Đối với kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015 củaTổng cục Dự trữ Nhà nước cơ bản đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, máy móc, phần cứng cho tổng cục ngang với mặt bằng chung toàn ngành Tài chính; Tuy nhiên cũng do là đơn vị mới nên kinh nghiệm xác định bài toán CNTT phục vụ nghiệp vụ chuyên môn của chúng tôi còn hạn chế. Chính vì thế, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của Cục Tin học và Thống kê tài chính trong việc xác định yêu cầu quản lý của ngành Dự trữ để đưa vào bài toán ứng dụng CNTT giúp điều hành quản lý dự trữ quốc gia.

  Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà: “Tin học toàn ngành đã có sự chuyển biến trong cách làm, gắn bó hơn, chia sẻ thông tin hơn”
Phải nói là trong 6 tháng đầu năm Cục Tin học và Thống kê tài chính đã triển khai khá nhiều việc, thậm chí có những công việc rất phức tạp và nhạy cảm. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt trong phối hợp với Cục Kế hoạch tài chính và các tổng cục để triển khai các đề án, cho đến nay, về cơ bản các nhiệm vụ đặt ra đã có kết quả cụ thể. Mặc dù tỷ lệ giải ngân còn tương đối thấp nhưng do trong 6 tháng đầu năm chủ yếu tập trung triển khai các thủ tục để hoàn thành thủ tục cho các gói thầu, dự án, đề án trước ngày 30/6. Sau khi rà soát lại công việc, về cơ bản tôi thấy như thế là đã ổn. Như vậy, chỉ cần 6 tháng cuối năm, các đồng chí tập trung ký kết hợp đồng, triển khai thực hiện, thanh toán, giải ngân là có thể đạt mục tiêu đã đề ra.
Bản thân tôi cũng đánh giá công tác phối kết hợp giữa Cục THTK và các đơn vị hệ thống đã nhịp nhàng hơn. Chúng ta đã có chuyển biến trong cách làm, gắn bó tốt hơn, chia sẻ thông tin hơn, chịu ngồi lại với nhau hơn, nhờ thế kết quả đạt được cũng tốt hơn. Tôi biểu dương tinh thần làm việc của các đồng chí và hy vọng các đồng chí phát huy cách làm này trong thời gian tới để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hiệu quả theo chương trình lãnh đạo bộ đã giao.
 

(Thu Hương)