Tăng tốc hoàn thiện 30 dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính

Theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2015, Bộ Tài chính sẽ cung cấp 30 dịch vụ công (DVC) từ mức độ 3 trở lên trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Để đạt được mục tiêu này, ngành Tài chính đang nỗ lực tăng tốc, đẩy mạnh việc công khai, chia sẻ thông tin trên cổng thông tin điện tử, giúp cho người dân, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng ngân sách có thể tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng với các dịch vụ tài chính điện tử và dữ liệu số hóa được chia sẻ của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
26% DVC trực tuyến đạt mức độ cao
 
Ngày 26/7/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài chính giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 28/6/2013 phê duyệt định hướng phát triển Cổng công nghệ thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020. Các quyết định này được đưa ra nhằm giúp Bộ Tài chính hiện thực hóa mục tiêu mà Chính phủ đề ra là đến năm 2015 tiến hành triển khai 30 DVC trực tuyến từ mức độ 3 trở lên. Trong đó, riêng đối với lĩnh vực hải quan là 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử, áp dụng quản lý rủi ro trong quá trình làm thủ tục hải quan với tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa tối đa 10% và tỷ lệ kiểm tra hồ sơ tối đa 15%, thực hiện cơ chế hải quan một cửa đạt 60% các loại giấy phép, giấy chứng nhận trao đổi dưới dạng điện tử với các cơ quan chính phủ có liên quan. Đối với lĩnh vực thuế là 90% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp được nộp qua mạng, 80% các khoản nộp thuế được thực hiện dưới hình thức điện tử.
 
 Tuy nhiên, trên thực tế bằng nhờ nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng CNTT cung cấp DVC, tới nay kết quả khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đã vượt xa so với mục tiêu ban đầu đặt ra. Tính tới thời điểm tháng 8/2015, có khoảng 501.000 doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế qua mạng, đạt hơn 98% và có khoảng 97.000 doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, cơ quan thuế đã thu được khoảng 40.000 tỷ đồng thông qua nộp thuế điện tử.
 
Còn trong lĩnh vực hải quan nhờ triển khai hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS), tính đến hết tháng 6/2015, ngành Hải quan đã được triển khai và vận hành ổn định VNACCS/VCIS  tại 34/34 cục hải quan địa phương, tổng số doanh nghiệp tham gia hệ thống VNACCS có 51.000 doanh nghiệp; thực hiện thanh toán thuế điện tử tại 34/34 cục hải quan địa phương, tiếp nhận thông tin thu từ 22 ngân hàng thương mại có ký thỏa thuận phối hợp thu với tần suất tức thời.
 
Hiểu rõ việc triển khai thành công các DVC trực tuyến mức độ cao sẽ có tác động lớn đối với người dân và doanh nghiệp và mang lại lợi ích xã hội to lớn, thời gian qua, Bộ Tài chính đã quyết liệt triển khai cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cung cấp dịch vụ công ngành Tài chính, đặc biệt là các dịch vụ công theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Chính phủ. Tính đến thời điểm tháng 6/2015, tổng số thủ tục hành chính được cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đã nâng lên con số 1.258.
 
Dự kiến đến cuối năm 2015, số thủ tục hành chính được cung cấp thành những DVC trực tuyến mức độ 3 trở lên với khoảng 326 thủ tục, bao gồm: 57 thủ tục được cung cấp tại cơ quan Bộ Tài chính, 174 thủ tục của Tổng cục Thuế, 84 thủ tục của Tổng cục Hải quan, đối với Kho bạc Nhà nước là 3 thủ tục và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 8 thủ tục. Như vậy, số lượng DVC trực tuyến ngành Tài chính đạt mức độ từ 3 trở lên chiếm 26% trên tổng số các thủ tục hành chính.
 
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã hỗ tợ cho một số sở tài chính triển khai có hiệu quả DVC cấp mã số trực tuyến cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách để các sở tài chính có thêm kinh nghiệm, cũng như quyết tâm triển khai tốt việc cung cấp các DVC trực tuyến mức độ cao thông qua cổng thông tin điện tử của đơn vị. Đây là những kết quả đáng ghi nhận của Bộ Tài chính trong bối cảnh thực tế nước ta hiện đang rất thiếu vắng các DVC trực tuyến mức độ cao được cung cấp bởi các bộ ngành, địa phương.
 
Về tình hình triển khai 30 DVC trực tuyến ngành Tài chính, theo báo cáo của Phòng Quản lý Dịch vụ công và nội dung số thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), cho đến nay có 7/30 DVC mức độ cao đã được đưa lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.
 
Các DVC trực tuyến được cung cấp gồm: Quản lý cấp giấy phép trực tuyến trong lĩnh vực hải quan; Tiếp nhận hồ sơ Hải quan điện tử; quản lý thu thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu; tra cứu thông tin về thuế, trạng thái hồ sơ hải quan; thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại của cơ quan thuế, các khóa đào tạo tập huấn, các lớp hướng dẫn về chính sách, thủ tục về thuế cho người nộp thuế để đăng ký tham gia; cung cấp thông tin về mã số thuế, số liệu thuế; khai, nộp, hoàn thuế điện tử.
 
Bên cạnh đó, 19/30 DVC khác đang được thực hiện và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2015 để đưa lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Trong số 30 DVC trực tuyến mà Chính phủ đề ra, có 4 DVC mà Bộ Tài chính sẽ không triển khai do những DVC này không thuộc phần việc mà Bộ Tài chính quản lý hoặc do thông tư mới liên quan vẫn đang trong quá trình soạn thảo.
 
Các DVC trực tuyến không được triển khai gồm: Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; thủ tục và thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng; quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ; đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.
 
Riêng đối với việc xây dựng DVC trực tuyến cho cơ quan Bộ Tài chính, hiện tại Bộ Tài chính đang triển khai giai đoạn cuối dự án xây dựng và cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 3 của Bộ Tài chính. Dự án này sẽ đưa vào 9 nhóm DVC trực tuyến bao gồm: 57 thủ tục hành chính theo Quyết định số 2339/QĐ-BTC ngày 18/8/2013 về phê duyệt dự án “Xây dựng các dịch vụ công của cơ quan Bộ Tài chính theo quyết định số 1605/QĐ-BTC của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Thông tin điện tử”. Các DVC này liên quan đến các hoạt động của Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Cục Quản lý Giá, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
 
Sẽ đưa 100% DVC lên “cổng”
 
Nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng DVC và tiếp tục đẩy mạnh việc công khai, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực tài chính, trong thời gian tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính sẽ được duy trì phát triển là cổng thông tin hiện đại, ngang tầm khu vực, đảm bảo chức năng là cổng kết nối, trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính các cơ quan chính phủ, cổng kết nối Bộ Tài chính với người dân và doanh nghiệp.
 
Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính sẽ cung cấp thông tin hoạt động, tuyên truyền cơ chế chính sách và tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về Cổng thông tin. Đây sẽ là nơi đảm bảo cung cấp thông tin, các DVC của bộ một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn, bảo mật cao và đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Cổng Thông tin Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ và cung cấp thông tin dữ liệu cho hoạt động nghiệp vụ của cán bộ ngành Tài chính, cung cấp thông tin và dịch vụ tài chính tới tổ chức, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Mục tiêu đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính sẽ được cung cấp, cập nhật đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử của ngành Tài chính, 100% các DVC điện tử mức độ 3 trở lên thuộc các lĩnh vực tài chính được cung cấp tập trung thông qua Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, cung cấp các dịch vụ dữ liệu điện tử, nội dung số cho cơ quan nhà nước và xã hội trong phạm vị cho phép công khai.
 
Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng, triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt và nhu cầu thực tế của Bộ Tài chính theo hướng cung cấp DVC trực tuyến các chuyên mục hỏi đáp chính sách tài chính, thông tin đấu thầu ngành Tài chính nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tổ chức và tăng cường tính công khai minh bạch về các chính sách tài chính.
 
Bên cạnh đó, bộ cũng sẽ xây dựng và triển khai số hóa dữ liệu, văn bản pháp quy ngành Tài chính đồng thời cung cấp các dịch vụ về nội dung số của ngành Tài chính trên nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Thông tin, số liệu thống kê tài chính sẽ được phổ biến, tiến tới công khai ngân sách cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời cung cấp dịch vụ truy vấn dữ liệu theo yêu cầu người sử dụng, thúc đẩy việc giám sát của người dân trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của Chính phủ. Điều này sẽ góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia.
 
Xa hơn định hướng đến năm 2025, Bộ Tài chính sẽ đẩy nhanh việc nghiên cứu và triển khai xây dựng, cung cấp các dịch vụ tài chính công trực tuyến mức độ 4 tiến tới hoàn thành xây dựng nền tảng công nghệ cung cấp DVC điện tử tại Bộ Tài chính. Nhiệm vụ quan trọng được đề ra từ nay đến năm 2025 là phát triển và cung cấp các dịch vụ quản lý tài chính như quản lý tài sản, quản lý nhân sự, quản lý chi tiêu, quản lý lương và kế toán cho đơn vị trong ngành tài chính trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, tiến tới hoàn thiện xây dựng “đám mây riêng” Bộ Tài chính.
 
(Nguyên Quang)