Triển khai nộp thuế điện tử theo cách của Hà Nội

Cục Thuế thành phố Hà Nội vinh dự là một trong bốn đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký quyết định số 994/QĐ-BTC ngày 27/5/2015 tặng thưởng Bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai nộp thuế điện tử, góp phần đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2015”. Đây là phần thưởng có ý nghĩa, xứng đáng cho sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức Cục Thuế thành phố Hà Nội trong suốt thời gian qua.

Triển khai nộp thuế điện tử theo cách của Hà Nội
Nộp thuế điện tử (NTĐT) là dịch vụ công trực tuyến được triển khai thông qua cổng thông tin Tổng cục Thuế  tại địa chỉ: http://kekhaithue.gdt.gov.vn đối với các tổ chức, doanh nghiệp thay cho hình thức nộp thuế trực tiếp tại quầy giao dịch. Với những tiện ích vượt trội của loại hình dịch vụ này, từ quý IV/2014, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã triển khai hình thức NTĐT trên địa bàn.
 
Sau khi Tổng cục Thuế ký thỏa thuận hợp tác đợt 2 ngày 10/3/2015 và ban hành quy chế phối hợp với 15 ngân hàng, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng kết nối, triển khai NTĐT qua các ngân hàng này nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho NNT trong thực hiện NTĐT. Với những nỗ lực của tập thể cán bộ công chức Cục Thuế TP. Hà Nội, đến ngày 10/6/2015 trên địa bàn Thủ đô có gần 60.000 doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký NTĐT khi có phát sinh nghĩa vụ thuế. Kết quả này, đã đưa Cục Thuế TP. Hà Nội vinh dự là một trong bốn đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai NTĐT được Bộ Tài chính tặng Bằng khen.
 
Để có được kết quả này, Cục Thuế TP. Hà Nội đã quán triệt chủ trương triển khai NTĐT nói riêng, chương trình cải cách thủ tục hành chính nói chung tới toàn thể cán bộ chủ chốt trong ngành. Đồng thời, ban hành Kế hoạch hành động số 18226/KH-CT ngày 14/4/2015 để cụ thể hóa thành 06 nhóm giải pháp với 64 đầu việc cụ thể để triển khai đồng bộ từ Văn phòng Cục tới 30 chi cục thuế trên địa bàn.
 
Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội ông Hà Minh Hải yêu cầu các phòng và các Chi cục Thuế nghiêm túc quán triệt đầy đủ, kịp thời tinh thần, nhiệm vụ để mỗi cán bộ, công chức thuế trong toàn ngành phải hiểu và ý thức được nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của cơ quan. Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp của đơn vị mình để triển khai thực hiện phù hợp với địa bàn, lĩnh vực được phân công. Phát động phong trào để mỗi công chức thuế đều chấp hành tốt quy trình, thủ tục, giảm phiền hà cho NNT; đề xuất những sáng kiến, cải tiến; đề xuất đơn giản hoá quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính thuế không cần thiết phục vụ công tác sửa đổi chính sách và quy trình nghiệp vụ. Đổi mới, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức thuế về yêu cầu cần thiết, cấp bách của việc cải cách hành chính thuế, xây dựng chế độ trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí công tác, xây dựng thái độ phục vụ của công chức thuế. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế.
 
Bên cạnh đó, cục thuế đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã vào cuộc, phối hợp cùng ngành thuế triển khai kê khai, NTĐT tới các tổ chức, doanh nghiệp, NNT trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch tập huấn kê khai, NTĐT cho NNT, tập trung vào nhóm đối tượng là đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã nộp tờ khai nhưng chưa kê khai, NTĐT.
 
Đặc biệt, cục thuế đã phối hợp với các ngân hàng thương mại tọa đàm với các doanh nghiệp trên địa bàn (doanh nghiệp đã NTĐT, đã đăng ký nhưng chưa nộp, chưa đăng ký NTĐT) để đánh giá quá trình triển khai, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn đó. Đồng thời, cơ quan thuế và ngân hàng lắng nghe những đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp để có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, cục thuế còn phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và thành phố đẩy mạnh tuyên truyền kê khai, NTĐT, những tiện ích các tổ chức, cá nhân, NNT được hưởng khi thực hiện dịch vụ này.
 
Với những nỗ lực của cơ quan thuế và sự vào cuộc tích cực các cấp, các ngành, đặc biệt sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, NNT, tin rằng đến hết tháng 9/2015 TP. Hà Nội sẽ có 90% doanh nghiệp NTĐT theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.
 
(Hương Giang)