“Ứng dụng CNTT đã thành thói quen tại Sở Tài chính TP. Hà Nội”

Năm 2014, Sở Tài chính TP. Hà Nội xếp thứ nhất về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong khối Sở Tài chính địa phương  (ICT Index) với một số nội dung nổi bật như: Triển khai, nâng cấp đầy đủ và kịp thời các ứng dụng tin học của ngành theo kế hoạch, nâng cao khả năng cung cấp số liệu trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như: điều hành, quản lý thu, kiểm soát chi NSNN, thuế, quản lý công sản, quản lý giá,... Ông Phạm Công Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội đã có cuộc trao đổi với tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) xung quanh vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa trong quy trình nghiệp vụ tại Sở Tài chính TP. Hà Nội.

“Ứng dụng CNTT đã thành thói quen tại Sở Tài chính TP. Hà Nội”

PV: Xin ông có thể cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin ở Sở Tài chính TP. Hà Nội đã được triển khai như thế nào trong thời gian qua?

Ông Phạm Công Bình: Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Tin học và Thống kê tài chính và Ban Chỉ đạo chương trình CNTT thành phố, công tác ứng dụng CNTT đã trở thành thói quen trong xử lý công việc của Sở Tài chính TP. Hà Nội. Hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng tương đối đồng bộ, dữ liệu được bổ sung, hoàn thiện; các ứng dụng được triển khai đã hỗ trợ nhiều cho công tác quản lý.

Để triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn, Sở Tài chính TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm với phạm vi từ sở đến các phòng Tài chính kế hoạch quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và áp dụng chương trình CNTT phục vụ công tác kế toán, quản lý tài sản nhà nước tới các đơn vị hành chính sự nghiệp của thành phố. Bên cạnh đó, sở cũng thường xuyên hướng dẫn việc thực hiện các khoản kinh phí mà thành phố bố trí cho các quận, huyện, thị xã để hiện đại hóa hạ tầng; phối hợp với cục thuế, Kho bạc Nhà nước thành phố, cục hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong vận hành đường truyền và ứng dụng CNTT liên ngành.

Sở định hướng lựa chọn công nghệ đối với các dự án, hạng mục đầu tư CNTT; tổ chức đầu tư hạ tầng thống nhất từ sở đến các phòng Tài chính kế hoạch nhằm phát huy vai trò, hiệu quả của CNTT trong việc thúc đẩy quá trình cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn sử dụng các chương trình tin học dùng chung. Đến nay, cơ bản cán bộ công chức của Sở Tài chính TP. Hà Nội đã có đủ năng lực và trình độ để vận hành các chương trình tin học. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức đào tạo cho cán bộ công chức các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị tài chính quận, huyện và xã, phường, thị trấn về sử dụng các phần mềm chuyên ngành. Đồng thời, chúng tôi đã phối hợp cùng các phòng Tài chính kế hoạch đào tạo ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã, phường.

Trong quá trình triển khai, Sở Tài chính TP. Hà Nội đã thường xuyên nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Cục Tin học và Thống kê tài chính trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn. Một loạt các ứng dụng dùng chung đã được áp dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý ngân sách, chương trình cấp mã số, hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)…

Song song với đó là công tác bảo đảm  hạ tầng truyền thông đã được Cục Tin học và Thống kê tài chính đầu tư, nâng cấp và vận hành ổn định từ sở tài chính đến các Phòng Tài chính kế hoạch quận, huyện, thị xã. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn đã sử dụng phần mềm kế toán xã, nhiều đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn sử dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp. Từ đó giúp cho công tác điều hành về tài chính- ngân sách, tổng hợp thống kê được đảm bảo kịp thời, chính xác.

PV: Việc ứng dụng CNTT đã đem lại hiệu quả gì trong việc thực hiện công tác quản lý tài chính trên địa bàn, thưa ông?

Ông Phạm Công Bình:  Sở Tài chính TP. Hà Nội có vai trò, nhiệm vụ tham mưu với thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, thực hiện các nghiệp vụ về điều hành ngân sách, tài chính; việc ứng dụng thành công công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn và phục vụ chế độ tổng hợp, báo cáo đã từng bước cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin về tài chính; là công cụ phân tích, dự báo, tạo tiền đề cho việc ra các quyết định đúng đắn và linh hoạt trong lĩnh vực tài chính của các cấp lãnh đạo.

Việc phối hợp áp dụng các chương trình CNTT vào công tác của sở và các đơn vị trong ngành Tài chính Hà Nội đã giúp tin học hóa nhiều quy trình công việc, nâng cao khả năng cung cấp số liệu trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt như: điều hành, quản lý thu, kiểm soát chi NSNN, thuế, quản lý công sản, quản lý giá, đầu tư, nghiệp vụ chuyên môn khác và quản lý nội bộ của mỗi đơn vị. Từ đó hình thành hạ tầng kỹ thuật nối với các đơn vị và Bộ Tài chính, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ chế độ báo cáo.

Quá trình triển khai CNTT ở hầu khắp các khâu nghiệp vụ trong những năm qua đã mang lại lợi ích cho công tác tài chính, góp phần đưa nền hành chính tài chính tiến dần tới hiện đại, khoa học và hiệu quả, giúp sở tài chính giảm bớt áp lực trước khối lượng công việc lớn theo yêu cầu tổng hợp của thành phố và Bộ Tài chính.

PV: Năm 2014, Sở Tài chính TP. Hà Nội  xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng ICT index ngành Tài chính khối địa phương. Để đạt được kết quả đấy theo ông yếu tố nào là quan trọng nhất?

Ông Phạm Công Bình: Có được kết quả như vậy, là do sự nỗ lực của cán bộ, công chức thuộc Sở Tài chính TP. Hà Nội, sự quan tâm, chỉ đạo và có những chiến lược, định hướng đúng đắn về ứng dụng CNTT của Bộ Tài chính, UBND thành phố; sự vào cuộc, sát sao của Ban Giám đốc Sở. Từ đó, đã giúp cho việc triển khai vận hành các phần mềm và hạ tầng công nghệ được ổn định, hiệu quả.

PV: Để việc ứng dụng CNTT tại đơn vị đạt được hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới Sở Tài chính TP. Hà Nội sẽ kế hoạch gì, thưa ông?

Ông Phạm Công Bình: Thực hiện các kế hoạch của Bộ Tài chính và UBND thành phố, trong thời gian tới Sở Tài chính TP. Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT thống nhất đến các Phòng Tài chính kế hoạch xã, phường, thị trấn; đầu mối của các đơn vị trong ngành, nâng cấp hạ tầng để đáp ứng yêu cầu là đơn vị tổng hợp của ngành Tài chính, góp phần xây dựng nền tài chính điện tử.

Việc ứng dụng, phát triển CNTT trong thời gian sẽ hướng tới các mục tiêu sau:

- Tin học hóa các quy trình nghiệp vụ chuyên môn, bao gồm việc dùng CNTT để nghiên cứu cải tiến hoặc thiết kế các quy trình nhằm đơn giản hóa và tăng cường hiệu quả trong giải quyết công việc.

- Xây dựng các “kho dữ liệu điện tử” phục vụ quản lý, điều hành và phân tích dự báo, gồm việc tạo lập cơ chế thu thập dữ liệu, thông tin tài chính từ các hoạt động chuyên môn, các đơn vị trong ngành Tài chính Hà Nội; tổ chức sắp xếp, khai thác và phân tích, hỗ trợ đưa ra các dự báo phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính và HĐND, UBND thành phố.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thống nhất, đồng bộ, lồng ghép với các đề án, dự án khác do các đơn vị trong ngành Tài chính đang triển khai, đảm bảo tương thích về công nghệ, từ đó kết nối, trao đổi thông tin thông suốt và nhanh chóng.

PV: Xin cảm ơn ông!

(T.H - thực hiện)