Ứng dụng phần mềm TPR tại Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu

Trên cơ sở thí  điểm tại 6 đơn vị xây dựng kế hoạch thanh tra theo phương pháp phần mềm ứng dụng phân tích thông tin rủi ro người nộp thuế (TPR) đã mở rộng triển khai cho 63 văn phòng cục thuế và một số chi cục thuế lớn. Việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên ứng dụng đã đảm bảo được tính khách quan, lựa chọn được doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu là 1 trong 5 cục thuế được Tổng cục Thuế lựa chọn thực hiện thí điểm xây dựng kế hoạch thanh tra theo tiêu thức rủi ro thực hiện trên ứng dụng TPR từ năm 2012. Dựa trên kết quả phân tích TPR và chỉ đạo định hướng của Tổng cục trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kết quả việc lập kế hoạch thanh tra dự trên tiêu thức rủi ro đã được Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa ra.

Cụ thể, năm 2012, Cục đã tập trung vào các DN đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) có dấu hiệu chuyển giá; các DN trong nước có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, nhưng có số hoàn thuế lớn; các DN do chi cục đề nghị hỗ trợ thanh tra; các DN thuộc kế hoạch thanh tra năm 2011 nhưng chưa thực hiện được; các DN thanh tra theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, kết quả xây dựng kế hoạch thanh tra là 120 DN.

Năm 2013, nhằm chống thất thu ngân sách và tăng cường công tác kiểm tra hoàn thuế, Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu đã tập trung vào các DN FDI có lợi nhuận thấp, các DN có dấu hiệu chuyển giá, DN kinh doanh lỗ, DN có số thuế hoàn lớn, các DN có dấu hiệu rủi ro, các DN nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra, kết quả xây dựng kế hoạch thanh tra là 125 DN.

Năm 2014, Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu đã lựa chọn DN có dấu hiệu rủi ro về thuế cao; tập trung vào các đơn vị nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; các DN được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế; các DN có số hoàn thuế GTGT lớn; các ngành dầu khí, điện lực, các DN lỗ có dấu hiệu chuyển giá…

Theo đánh giá của Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu, việc xây dựng kế hoạch thanh tra theo tiêu thức rủi ro thực hiện trên ứng dụng TPR đã đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác thanh tra. Tất cả các DN đã được thanh tra đều phát sinh số truy thu, truy hoàn thuế hoặc giảm lỗ. Số truy thu, truy hoàn thuế bình quân trên 1 DN được thanh tra tăng hơn so với cùng kỳ năm trước: số truy thu, phạt năm 2012 bình quân 976 triệu đồng/DN; năm 2013 là 2.990 triệu đồng/DN. Số giảm lỗ năm 2012 bình quân 717 triệu đồng/DN; năm 2013 là 1.954 triệu đồng/DN. Tỷ lệ nộp vào ngân sách năm sau cao hơn năm trước, năm 2012 là 70% và năm 2013 là 89%.

Trên cơ sở áp dụng phần mềm TPR, việc thực hiện xây dựng kế hoạch thanh tra đã tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan thuế trong việc đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp để tiến hành thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, hỗ trợ, chuẩn hóa trong công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên nguyên tắc phân tích đánh giá rủi ro, rà soát thường xuyên thông tin khai thuế của DN để từ đó phát hiện ra và đưa ra dấu hiệu cảnh báo đối với những DN có rủi ro cao về thuế để lập kế hoạch cũng như có thể bổ sung vào kế hoạch thanh tra kịp thời các DN có rủi ro cao về thuế.

Việc xây dựng chọn đối tượng thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc phân tích, đánh giá rủi ro trong kê khai nộp thuế, trong chấp hành pháp luật thuế góp phần định hướng mục tiêu cho công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nhân lực, chọn lọc đối tượng có trọng tâm, khách quan hơn, tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp và nâng cao tính tuân thủ của DN, đảm bảo tăng cường số thu cho ngân sách.

Ứng dụng TPR cũng góp phần tiết kiệm nhiều thời gian và nguồn lực so với các phương pháp truyền thống, tăng cường thông tin, tiết kiệm thời gian qua đó công tác thanh tra, kiểm tra được hiệu quả, thiết thực hơn. Bên cạnh đó, rất thuận lợi cho cơ quan thuế trong việc lựa chọn DN thanh tra, kiểm tra theo ngành nghề, chuyên đề…

Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu đánh giá cao hệ thống tiêu chí của ứng dụng bởi tính linh động. Theo đó,  ngoài các tiêu chí tĩnh do Tổng cục Thuế ban hành và bổ sung,  các cục thuế có thể bổ sung những tiêu chí động trên cơ sở căn cứ vào tình hình quản lý, các hành vi vi phạm thường gặp phải của các DN tại địa phương. Từ đó, công tác phân tích DN có rủi ro, công tác lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả tốt và phù hợp hơn.

(Bạch Diệp)