3.367 tỷ đồng triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dự án trên được đầu tư tại Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã cho tới công an xã, phường, thị trấn với tổng mức đầu tư sau thuế là 3.367 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo kế hoạch đầu tư, dự án được triển khai và quản lý tập trung tại Bộ Công an gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật; thuê hạ tầng truyền dẫn; xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước và các yêu cầu chức năng, nghiệp vụ của ngành Công an phục vụ thu thập, cập nhật thông tin; tổ chức thu thập, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân cho công dân; đào tạo về hạ tầng kỹ thuật, đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến quản lý dân cư trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Được biết, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương và giao Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt để triển khai Luật Căn cước công dân.

Đây cũng chính là nội dung cơ bản của Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở lõi cần được xây dựng ngay để làm căn cứ chia sẻ thông tin, hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

(Thanh Huyền)