4 triệu tên miền cấp cao được đăng ký mới trong Quý 2/2014

Theo báo cáo tóm tắt ngành tên miền mới nhất của VeriSign (công ty hàng đầu trên toàn cầu về tên miền và an ninh mạng), tính đến ngày 30/6/2014, đã có 4 triệu tên miền được đăng ký mới trên Internet, nâng tổng số tên miền được đăng ký lên 280 triệu trên toàn thế giới, gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD). 

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Sự gia tăng 4 triệu tên miền trên toàn cầu này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1,4 phần trăm so với quý 1/2014. Lượng đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 18,6 triệu, hay 7,2 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước. 

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong Quý 2/2014, đạt tổng số khoảng 128,9 triệu tên miền trong vùng được điều chỉnh cho .com và .net, tăng 3,7 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2014, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com tương đương 113,7 triệu, trong khi tên miền được đăng ký dạng .net là 15,2 triệu. 

Tổng đăng ký mới cho .com và .net đạt 8,5 triệu trong Quý 2/2014. Trong Quý 2/2013, tổng đăng ký mới cho .com và .net đạt 8,7 triệu. 

Trong Quý 2/2014, tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign là 95 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt 204 tỷ lượt. So với quý trước, mức trung bình hàng ngày đã tăng 11,7 phần trăm và mức đỉnh điểm tăng 70,4 phần trăm. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày tăng 18,8 phần trăm và tải lượng truy vấn đỉnh điểm đã giảm 16,6 phần trăm. 

Theo Verisign, khi càng có nhiều người và “nhiều thứ” được đưa lên mạng, thế giới sẽ trở nên kết nối hơn thông qua Internet, việc chia sẻ thông tin và dữ liệu có khả năng làm thay đổi cách chúng ta sống và làm việc.  

Verisign công bố Báo cáo tóm tắt ngành tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê và phân tích về ngành tên miền. Bản sao của Báo cáo tóm tắt ngành tên miền Quý 2/2014, cũng như các báo cáo trước đó, có thể được tải về tại VerisignInc.com/DNIB...

(GN)