5 xu thế của trung tâm dữ liệu trong năm 2016

Emerson Network Power, một doanh nghiệp của Emerson vừa đưa ra nhận định về 5 xu thế đáng chú ý của trung tâm dữ liệu năm 2016. Theo hãng này, CNTT 2 mode (bimodal), mạng điều khiển bằng phần mềm (SDN) và Internet of Things (IoT) đang tác động tới các kiến trúc hệ thống truyền thống, và chúng ta đang nhận thấy những thay đổi cả ở phần lõi/đám mây cũng như là tại biên mạng.

5 xu thế của trung tâm dữ liệu trong năm 2016

1. Điện toán đám mây trở nên phức tạp hơn

Hầu hết các tổ chức hiện nay đều đang sử dụng điện toán đám mây ở mức độ nhất định. Quá trình phát triển từ phần mềm dịch vụ (SaaS) sang các môi trường hyprid thực sự, trong đó các dịch vụ điện toán đám mây được sử dụng để mang đến sự linh hoạt hơn cho các môi trường truyền thống vẫn tiếp tục phát triển khi ngày càng có thêm nhiều tổ chức chuyển sang kiến trúc 2 mode. Thay vì giữ nguyên trạng thái cố định, điện toán đám mây có thể trở nên phức tạp hơn.

Nghiên cứu mới nhất về hiệu quả sử dụng tài nguyên máy chủ được tiến hành bởi Jonathan Koomey từ trường Đại học Stanford và Jon Taylor từ Anthesis Group, đã phát hiện ra rằng trung bình các máy chủ trong trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp chỉ cung cấp từ 5% đến 15% công suất tính toán tối đa trong vòng một năm. Ngoài ra, 30% các máy chủ vật lý đang ở trạng thái "ngủ đông", nghĩa là chúng đã không cung cấp các dịch vụ điện toán trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn.

Việc phải xác định và loại bỏ những máy chủ ngủ đông cần được duy trì và là một bước đi cần thiết để kiểm soát mức độ tiêu thụ năng lượng; tuy nhiên, tiềm năng để phần dung lượng chưa được sử dụng của trung tâm dữ liệu trở thành một phần của mô hình điện toán đám mây phân tán, như một dịch vụ được chia sẻ, cũng sẽ được khám phá, cho phép các trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp có thể bán dung lượng dư thừa ra thị trường tự do.

2. Kiến trúc có vai trò quan trọng hơn công nghệ

Trong khi công nghệ trung tâm dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất và độ khả dụng, các nhà khai thác trung tâm dữ liệu đang ngày càng ít tập trung hơn vào công nghệ mà tập trung nhiều hơn vào những kiến trúc các công nghệ này được triển khai.

“Ngày càng có nhiều khách hàng (những tổ chức mà trước đây sẽ mặc định sử dụng các kiến trúc cấp nguồn Tier 3 hoặc Tier 4) đến với chúng tôi và yêu cầu hỗ trợ xác định một kiến ​​trúc phù hợp cho môi trường của họ”, ông Peter Panfil, Phó Chủ tịch Bộ phận Năng lượng Toàn cầu của Emerson Network Power phát biểu. “Khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào công nghệ - đó là điều hiển nhiên. Những gì mà họ đang tìm kiếm là một kiến trúc hệ thống - ngày càng đi theo xu hướng kiến trúc phi tiêu chuẩn - được thiết lập phù hợp với các yêu cầu về độ linh hoạt, độ khả dụng và hiệu suất. Họ đánh giá kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cao hơn công nghệ”.

3. Các trung tâm dữ liệu đang tìm kiếm một ngôn ngữ chung

Internet of Things (IoT) sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các kiến trúc của trung tâm dữ liệu trong tương lai bằng cách gia tăng khối lượng dữ liệu cần được xử lý, mà nó còn thay đổi chức năng quản lý trung tâm dữ liệu - thậm chí là sớm hơn cả thay đổi kiến trúc trung tâm dữ liệu. Các trung tâm dữ liệu hiện nay bao gồm hàng nghìn thiết bị hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả IPMI, SNMP và Mod Bus. Điều này tạo ra những khác biệt giữa các hệ thống và hạn chế khả năng quản lý chúng một cách thống nhất.

Hạn chế đó sẽ biến mất khi Redfish, một bảng đặc tả kỹ thuật của các hệ thống mở dành cho trung tâm dữ liệu và quản trị hệ thống được phát triển bởi Emerson Network Power, Intel, Dell và HP được sử dụng rộng rãi. Redfish sẽ tạo ra kết nối giữa các hệ thống trung tâm dữ liệu, cho phép đạt được những cấp độ mới về khả năng hiển thị, kiểm soát và tự động hóa. Việc ứng dụng Redfish sẽ giúp hình thành nên những thông lệ tối ưu cho việc sử dụng IoT hiệu quả trong các ứng dụng khác.

4. Trách nhiệm xã hội được quan tâm nhiều hơn

Hiệu suất đã luôn được chú trọng đến ít nhất là từ năm 2007, nhưng trọng tâm vẫn là hiệu quả tài chính. Giờ đây, khi các tổ chức như Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Quốc gia (National Resources Defense Council) đang nâng cao nhận thức về hiệu quả sử dụng năng lượng trong trung tâm dữ liệu, một số doanh nghiệp đang chuyển dịch trọng tâm từ hiệu suất sang tính bền vững và xem xét các trung tâm dữ liệu của họ dựa trên những vấn đề về trách nhiệm xã hội.

Các hoạt động của trung tâm dữ liệu - bao gồm cả mức độ bức xạ khí nhà kính, sử dụng năng lượng thay thế và loại bỏ thiết bị đã qua sử dụng - hiện đang được bao hàm trong những tuyên bố về trách nhiệm xã hội của các công ty, tạo ra áp lực lớn hơn đối với việc phải đạt được những tiến bộ trong những lĩnh vực này.

Ảnh hưởng của xu thế này sẽ không chỉ giới hạn ở những quyết định về công nghệ được sử dụng tại chỗ. Có nghĩa là, báo cáo phải bao gồm toàn bộ hệ sinh thái trung tâm dữ liệu, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ cùng vị trí và các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Khi hoạt động này phát triển, tính bền vững sẽ phát triển đến cấp độ của độ sẵn sàng và bảo mật, như là những thuộc tính bắt buộc phải có của một trung tâm dữ liệu có hiệu suất cao.

5. Trung tâm dữ liệu lân cận sẽ cùng tham gia

Sự phát triển về mức độ tiêu thụ nội dung số và thu thập dữ liệu đang đặt ra những thách thức đối với mô hình trung tâm dữ liệu tập trung. Mặc dù các trung tâm dữ liệu lớn sẽ tiếp tục cung cấp phần lớn năng lực tính toán, chúng sẽ ngày càng được hỗ trợ nhiều hơn bởi các trung tâm dữ liệu lân cận, với khả năng cung cấp những nội dung và ứng dụng có độ trễ thấp cho người dùng hoặc hoạt động xử lý dữ liệu cũng như lô-gic cho các mạng IoT.

Khi những trung tâm dữ liệu siêu nhỏ này hoạt động như những vệ tinh của một trung tâm dữ liệu trung tâm, phát triển nhanh chóng trong các trụ sở của công ty và các khu vực dân cư mật độ cao, sự thành công của chúng sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng các hệ thống thông minh, được tiêu chuẩn hóa và có thể được quản lý từ xa…

(GN)