6 tháng đầu năm: Bộ Tài chính triển khai hơn 90 dự án ứng dụng CNTT

(eFinance Online) - Tính đến ngày 13/6, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan trong Bộ, cùng sự quyết tâm, nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tích cực và chủ động triển khai hơn 90 dự án, nhiệm vụ.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh.

Đó là kết quả được ông Nguyễn Việt Hà - Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính nêu ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

6 tháng đầu năm: Bộ Tài chính triển khai hơn 90 dự án ứng dụng CNTT ảnh 1 Ông Nguyễn Việt Hà - Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính báo cáo sơ kết tình hình nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm. Ảnh: Chí Thanh.
Theo đó, trong công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT, thống kê, Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 toàn ngành đã được ban hành, cùng với đó là kế hoạch 5 năm của KBNN, Tổng cục Hải Quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã được phê duyệt. Ba kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Dự trữ, Cơ quan Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến trình Bộ phê duyệt trong tháng 6 này.

6 tháng đầu năm: Bộ Tài chính triển khai hơn 90 dự án ứng dụng CNTT ảnh 2 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh
 Về thực hiện danh mục dự toán năm 2016, Cục Tin học và Thống kê đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ rà soát, điều chỉnh kế hoạch danh mục dự toán chi ứng dụng CNTT đợt 1 năm 2016. Đến hết ngày 20/6, Cục đã nhận được công văn điều chỉnh dự toán của 9 đơn vị, trong đó Cục đã rà soát và có ý kiến về điều chỉnh dự toán của 4 đơn vị. Đối với các đơn vị còn lại, Cục sẽ tiếp tục phối hợp để làm rõ về các nội dung điều chỉnh.

Công tác xây dựng cơ chế, chính sách cũng được Cục Tin học và Thống kê tài chính rất chú trọng. Cục thể, Cục đã hoàn thành trình Bộ ban hành các Quyết định như 1274/QĐ-BTC về Quy chế phối hợp xử lý sự cố, vướng mắc giữa các đơn vị tham gia hệ thống trao đổi thông tin thu nộp Ngân sách Nhà nước, Quyết định số 1340/QĐ-BTC về quy định tiêu chuẩn ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, Sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính...

Về công tác thẩm định và kiểm tra, tới thời điểm này, Cục Tin học và Thống kê Tài chính đã hoàn thành kiểm tra 3 đơn vị, rà soát, thẩm định 14 đề án, dự án nhiệm vụ CNTT của các hệ thống thuộc Bộ và của Cục theo phân cấp...

Đối với việc triển khai ứng dụng CNTT theo chức năng, nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36A của Chính phủ. Đến nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết số lượng các thủ tục hành chính cơ quan Bộ và các đơn vị hệ thống thuộc Bộ để xây dựng dịch vụ công mức độ 3. Đồng thời phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thử nghiệm tích hợp dịch vụ công lên cổng thông tin một cửa Quốc gia. Bên cạnh đó về triển khai kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã rà soát kết nối hệ thống trục tích hợp của Bộ Tài chính với Trục Tích hợp của Bộ TTTT. Trong tháng 5 vừa qua, Cục Tin học và Thống kê tài chính tiếp tục chỉnh sửa giao diện phần mềm quản lý văn bản điều hành của Bộ để nhận dữ liệu điện tử từ Văn phòng chính phủ.

Các dự án trọng điểm như kênh truyền hạ truyền thông, nâng cấp hệ thống an toàn thông tin Bộ Tài chính, nâng cấp phần mềm Quản lý cán bộ Bộ Tài chính theo mô hình tập trung, triển khai chương trình Quản lý văn bản và điều hành ngành tài chính (eDocTC), triển khai phần mềm quản lý Thi đua khen thưởng phiên bản 2.0.... cũng đã được tập trung triển khai và đang hoàn thiện. Công tác an toàn an ninh thông tin được đảm bảo thường xuyên...

Đối với việc xây dựng, tổ chức triển khai dịch vụ công và nội dung số, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã hoàn thành tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4 cho các sở tài chính và được đánh giá cao. Đến nay, đã có 3548 hồ sơ điện tử, cấp được 2202 mã, số người sử dụng là 1344 người sử dụng trên hệ thống. Các đơn vị rất hưởng ứng hệ thống này và Cục Tin học và Thống kê tài chính đã đi đến địa phương để khảo sát hệ thống, trong thời gian tới hệ thống sẽ tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của các địa phương...

Về công tác thống kê tài chính, Cục đã phối hợp với các đơn vị cung cấp kịp thời thông tin kinh tế xã hội, phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ, đồng thời xây dựng đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, triển khai kế hoạch giải pháp nâng cao khả năng cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia...

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Việt Hà cho biết, Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ tập trung triển khai hơn 70 nội dung các công việc thuộc các lĩnh vực được giao, trong đó tập trung, dự án trong tâm như: tiếp tục triển khai chương trình eDocTC cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, tiếp tục triển khai nâng cấp ứng dụng Quản lý tài sản nội ngành nâng cấp ứng dụng Quản  lý Đăng ký tài sản, tập trung phối hợp với các đơn vị các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các dịch vụ công mức 3 trên cổng thông tin điện tử...

6 tháng đầu năm: Bộ Tài chính triển khai hơn 90 dự án ứng dụng CNTT ảnh 3 Ông Nguyễn Công Bình - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chí Thanh
Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các đơn vị hệ thống như Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cũng đã nhất trí cao với bản báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Đại diện các đơn vị hệ thống cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm được đảm bảo tiến độ và kế hoạch.

6 tháng đầu năm: Bộ Tài chính triển khai hơn 90 dự án ứng dụng CNTT ảnh 4 Ông Đặng Đức Mai - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính tiếp thu và giải trình các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị hệ thống. Ảnh: Chí Thanh
Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cũng đã đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Cục Tin học và Thống kê tài chính cũng như các đơn vị hệ thống trong công tác ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm.

Thứ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm rất nặng nề, vai trò của Cục Tin học và Thống kê tài chính trong bối cảnh hiện nay hết sức quan trọng, không chỉ giúp Bộ Tài chính trong lĩnh vực CNTT, thống kê của toàn ngành mà còn trực tiếp triển khai các ứng dụng CNTT tại cơ quản Bộ, tham gia chỉ đạo các hệ thống thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục Tin học và Thống kê tài chính cùng các đơn vị hệ thống phải tập trung thực hiện hai nhiệm vụ chủ chốt là chính phủ điện tử và cải cách hành chính theo Nghị quyết 36A và Nghị quyết 19 để phục vụ doanh nghiệp, người dân. Đồng thời cũng phải tăng cường áp dụng hiện đại hóa nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của ngành.

(T.N)