98,23% hài lòng với dịch vụ hành chính công tại TP Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân với các dịch vụ hành chính công trong 6 tháng đầu năm 2014, thông qua khảo sát trực tuyến tại website http://www.cchc.danang.gov.vn.

Người dân đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ của các cơ quan hành chính tại TP Đà Nẵng.Người dân đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ của các cơ quan hành chính tại TP Đà Nẵng.

Theo đó, đã có 12.394 lượt đánh giá ghi nhận được thông qua khảo sát trực tuyến. Trong đó, có 7.725 lượt đánh giá về chất lượng dịch vụ hành chính công, mức độ hài lòng và rất hài lòng đạt 98.23%, mức độ chấp nhận được là 1.51% và không hài lòng chỉ có 20 trường hợp chiếm 0.26%.

Hạng mục đánh giá công chức tiếp nhận và trả kết quả có 4.669 lượt đánh giá, trong đó đánh giá tốt và rất tốt (4-5 sao) chiếm 97.45%, khá (3 sao) là 1.67%, trung bình và yếu (từ 1-2 sao) chỉ chiếm 0.88% tổng số bình chọn.

Về kết quả khảo sát cho thấy đa số ý kiến đánh giá tốt về chất lượng cung ứng chất lượng dịch vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố. Tuy vậy, một số nội dung người dân vẫn chưa hài lòng về thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục hành chính; cơ sở vật chất; công chức của một số cơ quan, đơn vị có chưa đáp ứng yêu cầu, có thái độ thờ ơ, khó gần khi thực hiện nhiệm vụ...

Trên cơ sở kết quả đánh giá này, Sở Nội vụ Đà Nẵng tiếp tục tăng cường triển khai khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công thông qua website www.cchc.danang.gov.vn tại cơ quan và đơn vị trực thuộc, đặc biệt UBND các phường, xã chưa tiến hành triển khai khảo sát trên phần mềm khảo sát trực tuyến.

(Thanh Huyền)