Autodesk InfraWorks 360 Pro đột phá quy hoạch cơ sở hạ tầng

Công ty Autodesk, Inc vừa công bố Autodesk InfraWorks 360 Pro làm thay đổi cách thức các dự án cơ sở hạ tầng được quy hoạch, thiết kế, xây dựng và duy trì thông qua việc sử dụng điện toán đám mây, điện thoại di động và máy tính để bàn.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Autodesk InfraWorks 360 Pro cung cấp các công nghệ tạo mô hình 3D mới nhất, công nghê trực quan và công nghệ cộng tác dựa trên đám mây để khép lại khoảng cách ước tính 30.000 tỷ USD trên toàn thế giới giữa cơ sở hạ tầng thiết yếu và kinh phí cần thiết để cung cấp.

Để mở rộng việc truy cập vào các giải pháp BIM thiết yếu, các chuyên gia thiết kế cần giải quyết thách thức này, giải pháp mới này có sẵn thông qua một kế hoạch hàng quý, đây là một điều lý tưởng cho các công ty để có thể sử dụng thử nghiệm Autodesk InfraWorks 360 Pro, hoặc sử dụng cho dự án ngắn hạn cần thiết.

Autodesk InfraWorks 360 Pro tăng cường quy trình công việc BIM bằng cách cung cấp phần mềm máy tính để bàn và các tính năng dựa trên điện toán đám mây cho phép các bên tham gia dự án cơ sở hạ tầng đa ngành trong các văn phòng không cùng khu vực địa lý có thể đưa ra, lưu trữ, hợp tác và quản lý mô hình lớn trung tâm trong điện toán đám mây thông qua thiết bị  máy tính để bàn hoặc các thiết bị di động. Khả năng nhanh chóng để tạo ra các đề xuất bằng cách tạo ra và tập hợp thông tin dự án, sau đó có thể được xem xét trong môi trường InfraWorks như khả năng xuất hiện trong thế giới thực, giúp Autodesk InfraWorks 360 Pro trở thành một công cụ mạnh mẽ để giành chiến thắng kinh doanh mới và thúc đẩy quá trình phê duyệt dự án.

Autodesk InfraWorks 360 Pro bao gồm công nghệ mô hình 3D và trực quan đột phá   vượt ra ngoài thiết kế bằng máy tính truyền thống (CAD) bằng cách giúp người dùng nhanh chóng tạo ra các mô phỏng và trực quan hấp dẫn của các phương án thiết kế. Với khả năng nhập một loạt các dữ liệu điều kiện hiện có  bao gồm GIS, hình ảnh vệ tinh, và những đám mây điểm ảnh (bao gồm cả những hình ảnh tạo ra bởi Autodesk ReCap), Autodesk InfraWorks 360 Pro giúp khả thi khả năng thiết kế trong bối cảnh điều kiện địa điểm thực sự từ khi bắt đầu một vòng đời dự án.

Người dùng Autodesk InfraWorks 360 Pro sẽ được hưởng lợi từ khả năng mới được đưa vào các phần mềm máy tính để bàn bao gồm khả năng phân loại địa hình và tạo hình được tăng cường để giúp người dùng dễ dàng tạo ra và duy trì các cấp độ địa điểm, cũng như khả năng phác họa sát hình ảnh thực tế cho phép người dùng có thể áp dụng đồ họa chất lượng cao hoặc chọn cách phác họa hình nhanh hơn để nhanh chóng điều hướng các mô hình lớn hơn.

(Nhã Tường)