Bắc Mỹ: Google chiếm 25% lưu lượng Internet

Theo báo cáo mới nhất về thị trường viễn thông, di động và doanh thu của các hãng công nghệ tại thị trường Bắc Mỹ (hai nước Mỹ và Canada xét theo tiêu chí kinh tế - PV), Google chiếm tới 25% lưu lượng Internet tại khu vực.

Bắc Mỹ: Google chiếm 25% lưu lượng Internet...Bắc Mỹ: Google chiếm 25% lưu lượng Internet...

Cụ thể, trung bình một ngày thì 25% lưu lượng Internet của người dùng tại Bắc Mỹ là nội dung của Google, tức riêng công ty này đã chiếm 1/4 lưu lượng Internet đi qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) khu vực Bắc Mỹ. Các dịch vụ đem lại thành công cho họ như Facebook, Netflix hay Instagram đều nối tới máy chủ của họ.

Sự bành trướng của Google với hàng loạt trung tâm dữ liệu và máy chủ đặt tại nhiều quốc gia để phục vụ người dùng khu vực hay lục địa đó. Điều đáng nói, chỉ qua 3 năm lưu lượng Internet của họ tăng hơn 4 lần từ 6% năm (năm 2010) lên 25% hiện nay.

Xét theo tiêu chí thiết bị truy nhập, 62% lưu lượng được dùng bởi smartphone, tablet, thiết bị stream video... sử dụng Internet tại Bắc Mỹ đều kết nối tới Google ít nhất một lần trên một ngày. Phần lớn nó tới từ dịch vụ xem video YouTube; tìm kiếm, phân tích, ứng dụng web và quảng cáo.

Một thông tin cũng rất đáng lưu ý với độc giả là Internet vào Việt Nam đã được 15 năm nhưng việc kết nối Internet với quốc tế, Việt Nam vẫn phải trả phí (cả chiều đi và chiều đến) do chúng ta chưa được công nhận nước có cung cấp nội dung trên môi trường mạng...

(Nam Phương)