Bắc Ninh triển triển khai thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 1303/UBND-XDCB giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các sở, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất kế hoạch, tài chính, đầu tư và tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc nội dung Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước, để triển khai việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Theo đó, tiến hành rà soát, báo cáo các nhiệm vụ, dự án, hạ tầng CNTT dự kiến sẽ triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT của các sở, ngành, địa phương, đơn vị cũng như những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh trước ngày 15/6/2015.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ CNTT chuyên nghiệp, hiện đại, có quy mô, năng lực, kinh nghiệm; hệ thống hạ tầng, công nghệ đồng bộ; đội ngũ nhân lực đủ trình độ, có quy trình cung cấp dịch vụ đạt chuẩn… đảm bảo chất lượng dịch vụ, tính thống nhất, đồng bộ và liên thông, an toàn bảo mật về thông tin dữ liệu trong hoạt động CNTT của cơ quan nhà nước.
 
(T.H)