Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6

(eFinance Online) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, đến tháng 8/2016, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ chủ trì thiết lập và duy trì Website công bố về sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ IPv6 của Việt Nam tại địa chỉ www.vietnamipv6read.vn.

Bên cạnh đó, VNNIC sẽ thường xuyên thúc đẩy việc xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 của các thành viên địa chỉ IP của VNNIC; tăng cường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia; đào tạo IPv6 cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước; đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ IPv6 cho các Sở Thông tin và Truyền thông...

Về cung cấp dịch vụ TPv6 tới người sử dụng, tháng 12/2016, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, FPT Telecom, các doanh nghiệp ISP sẽ cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định.

Ngoài ra, Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Mobifone, các doanh nghiệp được cấp giấy phép triển khai 4G LTE cũng sẽ triển khai cung cấp IPv6 trong dịch vụ thử nghiệm 4G LTE.

Cục Bưu điện Trung ương mở rộng phạm vi triển khai thử nghiệm IPv6 và cung cấp dịch vụ IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đảm bảo hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền “.vn” và hệ thống máy chủ DNS cung cấp dịch vụ cho tên miền “.vn” hỗ trợ song song IPv4/IPv6 vào cuối năm 2016.

(PV)