BKAV tiếp tục được cấp giấy phép CA công cộng

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng lần hai cho Công ty TNHH An ninh Mạng BKAV với tên giao dịch BkavCA. 

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao giấy phép cho ông Lê Thanh Nam, Giám đốc BKAVCA.Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao giấy phép cho ông Lê Thanh Nam, Giám đốc BKAVCA.

Theo nội dung giấy phép, BkavCA sẽ tiếp tục cung cấp 3 loại chứng thư số gồm: Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; Chứng thư số SSL (sử dụng cho các websie) và Chứng thư số CodeSigning (sản xuất phần mềm). Đặc biệt, thời hạn giấy phép được Bộ TT&T cho phép là 10 năm, việc này tạo điều kiện cho BKAV cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho thị trường Việt Nam, góp phần thúc đẩy triển khai dịch chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử ở Việt Nam.
 
Việc cấp giấy phép này đáp ứng đề nghị của BKAV với kinh nghiệm và thị phần lớn đã cung cấp dịch vụ cho người sử dụng, tổ chức, tiếp tục phát huy trách nhiệm đối với người sử dụng, cơ quan nhà nước, đảm bảo tuân thủ các quy định quy định tại Luật giao dịch điện tử, và các quy định trong giấy phép, tránh cạnh tranh không lành mạnh.

Trước đó vào năm 2010, BKAV cũng đã được Bộ TTTT cấp giấy phép theo nội dung này. Sau 5 năm hoạt động đem lại nhiều lợi ích, BKAV lại tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để được Bộ TTTT cấp phép. Hiện nay, Bộ TTTT đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho 11 doanh nghiệp với nhiều loại hình như: Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet, thủ tục hải quan điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử, ngân hàng, chứng khoán... 

(Thanh Huyền)