Bộ Công an chủ trì triển khai dự án mã số định danh cá nhân

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý chủ trương thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu, trong đó giao Bộ Công an phê duyệt và triển khai dự án.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đây là nội dung ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vừa diễn ra.

Trung tâm của dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là áp mã số định danh cho mỗi công dân. Mã số định danh này trùng với dãy 12 số trong chứng minh thư nhân dân mới đang áp dụng thí điểm hiện nay, cũng là số ghi trên thẻ căn cước công dân sau này khi thẻ căn cước được sử dụng thay cho chứng minh thư. Kho mã số định danh cá nhân do Bộ Công an quản lý.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đồng ý chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, tổng hợp về dân số, phục vụ công tác quản lý nhà nước của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề án.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức, xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt 4 cấp hành chính từ Trung ương xuống địa phương, đồng thời thiết lập các ứng dụng để phục vụ chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chính phủ và các Bộ, ngành.

(Thanh Huyền)