Bộ Giao thông Vận tải ra mắt cổng thông tin điện tử

Sáng nay (3/12), Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được chính thức khai trương, nhằm nâng cao hơn chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông của Bộ GTVT và giúp liên kết, tích hợp kênh thông tin, ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhấn nút khai trương Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT.Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhấn nút khai trương Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT.

Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT kế thừa toàn bộ các tính năng, ứng dụng, dữ liệu của hệ thống trang thông tin điện tử và được bổ sung thêm các yêu cầu, ứng dụng mới, đáp ứng nhu cầu hiện tại và khả năng phát triển, mở rộng trong tương lai. Cổng thông tin mới bao gồm 20 chuyên trang, chuyên mục, tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các dịch vụ công trực tuyến...

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến là thành phần quan trọng của Cổng thông tin của Bộ Giao thông Vận tải, trên cơ sở đó Cổng thông tin cung cấp đầy đủ các dịch vụ về thông tin, dịch vụ hành chính công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp và tác nghiệp xử lý của các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Việc tích hợp giữa hệ thống một cửa Quốc gia với Cổng thông tin của Bộ Giao thông vận tải với các công nghệ khác nhau minh chứng sự đúng đắn của mô hình thiết kế, đảm bảo liên thông về dữ liệu, nghiệp vụ nhưng vẫn độc lập về công nghệ.

Các dich vụ CNTT của Bộ Giao thông Vận tải phục vụ thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia được xây dựng trên hệ thống MT Gateway với nền tảng thống nhất về công nghệ. Đến nay, hệ thống MT Gateway đã hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu hồ sơ cấp phép của Bộ Giao thông Vận tải với cơ sở dữ liệu của hệ thống hải quan một cửa quốc gia theo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.

Hệ thống cung cấp phân hệ dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục thuộc phạm vi hàng hải bao gồm ba thủ tục: Nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh tàu biển kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia của Tổng cục Hải quan bao gồm các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề phương tiện giao thông trong phạm vi cơ chế một cửa bao gồm cấp giấy phép vận tải đường bộ liên vận; Cấp phép nhập cảnh và quá cảnh đối với tàu thuyền, cấp phép cho phương tiện ra - vào hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa và qua biên giới đối với đường thủy; Cấp phép bay đi, đến đối với đường hàng không…

Các hệ thống dịch vụ công trực tuyến thuộc các lĩnh vực: Đường bộ, đăng kiểm và đường thủy nội địa sẽ hoàn thành trước tháng 6/2015 MT Gateway cũng cung cấp cơ chế giao dịch điện tử cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, làm nền tảng phát triển các dịch vụ công trực tuyến khác của Bộ Giao thông Vận tải.

Nhà cung cấp hệ thống MT Gateway của Bộ GTVT phục vụ NSW là một công ty thành viên của Hanel - Công ty CP Công nghệ Hanel DTT. MT Gateway được xây dựng trên nền tảng nguồn mở phát triển chính quyền điện tử OEP. Đây là giải pháp Chính phủ điện tử dựa trên hệ sinh thái mở, giải pháp nền tảng nguồn mở duy nhất hiện nay tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, đã được ứng dụng thành công tại TP Đà Nẵng, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và sắp tới là TP Hà Nội…

(Thanh Huyền)