Bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ sung ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nguồn Internet.Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nguồn Internet.

Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 15/1/2014, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban.

Trước khi bổ nhiệm thêm thành viên mới, Ủy ban gồm có 18 Ủy viên gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Tổng Thư ký Ủy ban.

Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.

Ủy ban cũng có nhiệm vụ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng CNTT.

(Thanh Huyền)