Bộ Tài chính bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

(eFinance Online) - Trong các ngày từ 16 đến 27/12, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính mở các lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ". 
Bộ Tài chính bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

Tham dự các lớp bồi dưỡng có 108 học viên là công chức, viên chức trong lĩnh vực CNTT các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính.

Khóa học được chia thành 6 lớp gồm: "Lập và quản lý dự án", "Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT", ""Giám sát thi công ", "Lập và quản lý dự án", "Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT", "Giám sát thi công".

Bộ Tài chính bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT ảnh 1 Ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Được biết, theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Điều 3 Quyết định số 1987/QĐ-BTTT ngày 20/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Chương trình khung, mẫu Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT quy định "thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận là 5 năm từ ngày được cấp".

Thực hiện quy định trên, trong các năm 2011 và 2012, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã trình Bộ phê duyệt kế hoạch, tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT cho các cán bộ CNTT và cán bộ tham gia thẩm định hoạt động ứng dụng CNTT. Tuy nhiên theo quy định thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận là 5 năm từ ngày được cấp, do vậy đến nay giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT của các cán bộ được đào tạo năm 2011 đã hết hạn.

Do vậy, để đảm bảo các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tham gia hoạt động đầu tư ứng dugnj CNTT có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã báo cáo Bộ và được Bộ đồng ý tổ chức phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính mở các lớp tập huấn nói trên.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính nhấn mạnh: "Đây là nội dung đào tạo cần thiết đảm bảo cho cán bộ của Bộ Tài chính tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT có đủ điều kiện năng lực tham gia quản lý, thẩm định, xây dựng và triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT của ngành Tài chính".

(T.N)