Bộ Tài chính đào tạo biên tập nội dung trên Cổng thông tin điện tử

Từ ngày 12 đến 16/10/2015, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức khoá đào tạo đợt 1 về biên tập nội dung trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Khóa đào tạo này nhằm phục vụ cho dự án "Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử".  

Toàn cảnh khóa đào tạo. Ảnh: T.Ngà.Toàn cảnh khóa đào tạo. Ảnh: T.Ngà.

Triển khai Quyết định số 2700/QĐ-BTC ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt dự án “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử”, Cục Tin học và Thống kê Tài chính đã tiến hành nâng cấp Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Bộ Tài chính. Để sẵn sàng đưa Cổng TTĐT Bộ Tài chính vào hoạt động, Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức lớp đào tạo đợt 1 về biên tập nội dung trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính.

Tham dự khoá đào tạo có hơn 40 học viên là cán bộ liên quan tới việc biên tập – xuất bản tin của các đơn vị có trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính. Khoá đào tạo cung cấp cho các học viên kiến thức tổng quan về hệ thống Cổng TTĐT Bộ Tài chính và các kĩ năng khai thác, biên tập, xuất bản tin bài, tin ảnh, tin video cùng cách biên tập, xuất bản các thủ tục hành chính, văn bản dự thảo… lên Cổng TTĐT. Qua đó, các học viên sẽ có thể làm chủ nội dung và sẵn sàng đăng tải thông tin lên các trang do đơn vị quản lý.

Trước đó, vào năm 2011, cổng TTĐT Bộ Tài chính đã được giới thiệu và công bố hoạt động chính thức trên Internet tại địa chỉ: www.mof.gov.vn. Đây là nơi cung cấp các thông tin, sự kiện, hoạt động về công tác điều hành tài chính quốc gia, tích hợp các ứng dụng và dịch vụ tài chính công của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc. Việc nâng cấp cổng TTĐT Bộ Tài chính được triển khai nhằm đáp ứng các yêu cầu mới được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP; Tuân thủ các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg, Quyết định số 1766/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và triển khai theo hướng dẫn tại Công văn số 361/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/2/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Sau khi được nâng cấp, Cổng TTĐT Bộ Tài chính sẽ có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức cũng như công nghệ nhằm góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu triển khai thành công Bộ Tài chính điện tử trong những năm tiếp theo. Dự kiến, Cổng TTĐT Bộ Tài chính mới sẽ được chính thức hoạt động trong thời gian tới.

(Thuý Ngà)