Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc vấn đề kinh phí của Đề án “tăng tốc”

“Đề nghị cân nhắc việc đưa ra dự kiến kinh phí thực hiện đối với các chương trình, dự án vì chưa có căn cứ xác định”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh chính thức góp ý về Dự thảo Đề án “Tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT” do Bộ Thông tin & Truyền thông soạn thảo.

Đề án “tăng tốc”: Phải chắt chiu nguồn vốn ngân sách

Ảnh minh hoạ.Ảnh minh hoạ.

Cũng theo Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh, Bộ Thông tin & Truyền thông cần phải rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực CNTT, làm cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình, dự án có sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước. Không nêu vấn đề bố trí đủ kinh phí cho các chương trình, dự án vì việc bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, đề án phải thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

“Bộ Tài chính sẵn sàng nhận trách nhiệm chủ trì, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi thuộc lĩnh vực được phân công, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ CNTT”, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh chia sẻ.

Ngoài ra, hiện nay, Bộ Thông tin & Truyền thông đang xây dựng rất nhiều đề án về việc phát triển CNTT, nhiều nhiệm vụ nêu trong đề án là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của ngành thông tin và truyền thông.

“Văn phòng Chính phủ nên báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Thông tin & Truyền thông sớm xây dựng Chiến lược phát triển ngành CNTT-TT đến năm 2020 để thống nhất, đồng bộ về mục tiêu, giải pháp phát triển CNTT-TT trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án cụ thể”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh đề xuất.

(BM)