Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ tiếp dân định kỳ mỗi tháng

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến để hoàn thiện Thông tư Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ TT&TT. Việc tiếp công dân thường xuyên được thực hiện tại phòng tiếp công dân, trong giờ hành chính, trừ trường hợp đột xuất do người có thẩm quyền quyết định. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thanh tra Bộ TT&TT sẽ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Bộ. Trường hợp công dân đến yêu cầu được Lãnh đạo Bộ tiếp, thì bố trí lịch để Lãnh đạo Bộ tiếp công dân, thông báo cho đơn vị chức năng có liên quan và Thanh tra Bộ cử cán bộ cùng tham gia tiếp công dân với Lãnh đạo Bộ. 

Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân ngày định kỳ hàng tháng tại phòng tiếp công dân. Trong trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố vì lý do khách quan thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác. 

Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Bộ trưởng trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp như công dân đến yêu cầu được Lãnh đạo Bộ tiếp gặp hoặc những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau…

Dự thảo Thông tư này cũng quy định, người tiếp công dân yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc giấy ủy quyền, xác định tính hợp lệ, hợp pháp của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người tiếp công dân phải ghi chép đầy đủ họ tên, địa chỉ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và yêu cầu công dân ký xác nhận vào Sổ tiếp công dân.

Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật và họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin có hại cho người tố cáo trừ khi người tố cáo đồng ý công khai. Trường hợp thấy cần thiết hoặc do người tố cáo yêu cầu thì người tiếp công dân phải áp dụng những biện pháp cần thiết hoặc kiến nghị áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo.

Bộ TT&TT sẽ nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng CNTT vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Định kỳ hàng quý, hàng năm, Bộ TT&TT sẽ có trách nhiệm tổng hợp trình báo cáo Thanh tra Chính phủ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định.

(Thanh Huyền)