Bộ TT-TT: Phấn đấu kết nối điện tử vào năm 2020

Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (TT-TT) Lê Nam Thắng cho biết, đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị của Bộ TT-TT sẽ liên thông kết nối giao dịch điện tử và người dân chỉ cần truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ để sử dụng mọi dịch vụ công cần thiết.

 

 

Bộ TT-TT: Phấn đấu kết nối điện tử vào năm 2020.Bộ TT-TT: Phấn đấu kết nối điện tử vào năm 2020.

Thực tế, Đề án Ứng dụng CNTT giai đoạn từ nay đến 2020, đặc biệt giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ TT-TT khởi động từ rất sớm. Trong đó, liên thông kết nối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu và đang được triển khai đồng bộ.

Dự kiến, 2015 toàn bộ hạ tầng vật lý tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ TT-TT sẽ được liên thông thành một mạng WAN. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, sẽ liên thông các hệ thống ứng dụng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT-TT thành một khối, đảm bảo khả năng kết nối liên thông với các hệ thống của Bộ, ngành, địa phương khác.

Trong những nhóm việc vụ trọng tâm, Bộ TT-TT ưu tiên xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, bổ sung khả năng làm việc của người dùng trên trình duyệt web, tích hợp công cụ phần mềm văn phòng để đảm bảo hỗ trợ người dùng có thể soạn thảo văn bản trên trình duyệt web, không phụ thuộc vào thiết bị.

Phấn đấu đến 2020, Cổng thông tin điện tử www.mic.gov.vn và các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT-TT sẽ là điểm truy nhập hệ thống và xử lý công việc; cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất đảm bảo tính liên thông, liên tục phục vụ doanh nghiệp và người dân.

"Dự kiến, đến năm 2020, 80% dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT-TT sẽ đạt mức 3 và 20% đạt mức 4. Bộ TT-TT sẽ phấn đấu trở thành Bộ ngành đầu tiên đạt tiêu chuẩn Bộ điện tử trong chiến lược xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam..." - Thứ trưởng  Lê Nam Thắng chia sẻ.

(Bảo Linh)