Bộ TT&TT tăng cường rà soát các trang thông tin điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có công văn số 3224/BTTTT-PTTH&TTĐT gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, rà soát và thống kê hoạt động thông tin điện tử trên mạng. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Bộ TT&TT yêu cầu các Sở TT&TT tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thông tin điện tử để định hướng, cung cấp thông tin tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương cần hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng thông tin trên Internet để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết tự sàng lọc, khai thác những nội dung thông tin có lợi, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại trên Internet.

Các Sở TT&TT cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử tại địa phương theo thẩm quyền theo quy định và đánh giá hiện trạng tình hình và công tác quản lý hoạt động thông tin điện tử trên mạng Internet tại địa phương. Các Sở TT&TT sẽ phải tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cấp phép, đăng ký và đang hoạt động tại địa phương, đồng thời rà soát, thống kê cả số trang mạng đang hoạt động không phép, thử nghiệm.

Đồng thời, trên cơ sở rà soát, nắm tình hình, tập trung phối hợp với Công an cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các Sở cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời và nghiêm minh theo thẩm quyền đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động thông tin điện tử trên mạng. Từ đó, các Sở sẽ đề xuất, kiến nghị với Bộ TT&TT và các cơ quan chức năng về công tác quản lý hoạt động thông tin điện tử trên mạng.

Cũng tại công văn này, Bộ TT&TT yêu cầu Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện và báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trước ngày 20/11/2014.
 
(Thanh Huyền)