Cải cách hành chính phải gắn liền với thực hiện dân chủ

Ông Chế Viết Sơn -  Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng chia sẻ, để đạt được kết quả ba năm liên đẫn đầu về chỉ số xếp hạng cải cách hành chính cấp tỉnh, điều quan trọng nhất là sự quan tâm của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành, đôn đốc kiểm tra thường xuyên của lãnh đạo các cấp.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo ông Sơn, công tác cải cách hành chính cần phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng; sự quản lý điều hành của chính quyền; sự tham gia tuyên truyền, vận động, giám sát của Mặt trận và các hội, đoàn thể. Đồng thời, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức một cách đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ cải cách hành chính, trách nhiệm, sự thống nhất và quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị.

Thực tế cho thấy, nếu lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thì việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả càng cao, là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công.

Bên cạnh đó, cần sự chủ động nghiên cứu để triển khai thực hiện các giải pháp mới nhằm từng bước hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính. Cải cách hành chính phải gắn liền với thực hiện dân chủ ở cơ sở (cơ quan, doanh nghiệp, phường, xã) và phải gắn với thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục tại từng đơn vị để tạo kết quả chuyển biến thực sự, rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành, cũng như chất lượng phục vụ. Sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã góp phần vào kết quả công tác cải cách hành chính

"Chúng tôi quan niệm mức độ hài lòng của tổ chức, công dân là thước đo đối với hiệu quả hành chính và cung cấp thủ tục hành chính. Do đó, thành phố đã giao cho 2 cơ quan độc lập tiến hành nghiên cứu, khảo sát và báo cáo thành phố về sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với các lĩnh vực trọng điểm, phức tạp, nhạy cảm để có sự chỉ đạo và giải pháp kịp thời đối với những bức xúc của công dân, tổ chức" - ông Sơn nhấn mạnh.

(T.H)