Cấm trang tin điện tử đăng và tự viết bài như báo điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trang tin điện tử. Theo đó, các nhân viên trang tin điện tử hoạt động như phóng viên báo chí là không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về báo chí, về thông tin điện tử trên Internet.

Doanh nghiệp có trang điện tử nếu sai phạm sẽ xử phạt nghiêm theo Luật Báo chí hiện hành.Doanh nghiệp có trang điện tử nếu sai phạm sẽ xử phạt nghiêm theo Luật Báo chí hiện hành.
Cụ thể, các trang thông tin điện tử tổng hợp của tổ chức, doanh nghiệp chỉ được cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan Đảng và Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền.
 
Theo quy định, những đơn vị  này chỉ được trích dẫn nguyên văn, chính xác từ nguồn tin chính thức (bao gồm cả việc ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó) và không được bình luận”.

Đặc biệt văn bản nhấn mạnh các tổ chức doanh nghiệp có trang thông thông tin điện tử tổng hợp không được tự thu thập, cung cấp thông tin như các cơ quan báo chí. Nếu nhân viên của các đơn vị này tham gia các cuộc họp báo, hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành... tổ chức để đưa tin như các cơ quan báo chí là không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về báo chí.

Trước đó, theo phản ánh của rất nhiều cơ quan báo chí đến Bộ TT-TT về việc nhân viên của các trang thông tin điện tử tổng hợp như cafef.vn, gafin.vn, vietstock.vn, xzone.vn, stockbiz.vn... có cử nhân viên tham dự các cuộc họp báo, hội thảo và đưa tin như các cơ quan báo chí khiến nhiều người lầm tưởng Việt Nam đã có báo chí tư nhân.

Theo Bộ TT-TT, tình hình lộn xộn này sẽ phải chấm dứt và Thanh tra Bộ sẽ có những cuộc thanh kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện đơn vị nào sai phạm sẽ xử phạt nghiêm theo Luật Báo chí hiện hành.

(Nam Phương)