Cần nhân rộng mô hình Trung tâm hành chính công Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Quảng Ninh là mô hình mới có nhiều ưu điểm, góp phần công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phòng chống tiêu cực, từng bước nhận được sự hài lòng của nhân dân. Vì vậy, các cơ quan hữu quan cần nghiên cứu để nhân rộng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đến thăm và làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính cho biết, việc xây dựng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Quảng Ninh nhằm mục tiêu là phục vụ người dân tốt nhất khi tiếp cận các thủ tục hành chính và cơ quan công quyền trên nguyên tắc “người dân được phục vụ công khai, minh bạch, bình đẳng và biết ngay kết quả được giải quyết đến đâu và ngày nhận kết quả rõ ràng, không phải đi lòng vòng qua các Sở ngành, không bị tiêu cực, nhũng nhiễu, mất thời gian”.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh Tô Xuân Thao, cho biết, đến nay Trung tâm đã giải quyết 936 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ngành. Từ ngày 21/3/2014 đến ngày 30/1/2015, Trung tâm đã tiếp hơn 60.000 lượt công dân và nhận được trên 32.000 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn đã đạt tới 99,3%.

Hàng tháng, Trung tâm đều có đánh giá cụ thể năng lực, phẩm chất của từng cán bộ các Sở, ngành làm việc tại đây với sự giám sát chặt chẽ của lãnh đạo và hệ thống camera của Trung tâm. Tuy là mô hình mới, triển khai trong thời gian ngắn, nhưng khi đi vào hoạt động Trung tâm đã mang lại hiệu quả thiết thực, giảm 40% thời gian giải quyết hồ sơ so với trước đây được tổ chức và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đưa 100% thủ tục hành chính vào Trung tâm Phục vụ hành chính công vào cuối năm 2015; thực hiện nguyên tắc “thẩm định và phê duyệt tại chỗ”, 100% các thủ tục hành chính được giải quyết theo quy trình ISO 9001-2008; ít nhất 50% thủ tục hành chính cấp tỉnh được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (nộp hồ sơ giao dịch qua mạng).

Trực tiếp kiểm tra và nói chuyện với cán bộ công chức, viên chức và người dân đang làm thủ tục tại Trung tâm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc nghiên cứu, xây dựng và vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục hoàn thiện mô hình này.

Trong quá trình vận hành cần quan tâm, hướng dẫn nhân dân tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng các thủ tục hành chính; bố trí cán bộ giỏi làm việc tại các trung tâm hành chính công của tỉnh và huyện để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các Bộ, ngành như Bộ Nội vụ cần nghiên cứu nhân rộng mô hình này ra cả nước.

(Thanh Huyền)