Chính thức chuyển giao MobiFone và Học viện CNBCVT cho Bộ TT&TT

Sáng nay, VNPT đã tổ chức lễ ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại MobiFone và Học viện Công nghệ bưu chính - viễn thông (CNBCVT) từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa diễn ra tại Hà Nội.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Việc chuyển giao MobiFone và Học viện CNBCVT về Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) căn cứ theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định số 877/QĐ-BTTTT và 878/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Theo đó, VNPT sẽ bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty VMS và Học viện về Bộ TT&TT quản lý. Tài sản, công nợ, nguồn vốn của 2 đơn vị sẽ VNPT được bàn giao trên cơ sở Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. Số liệu chính thức được bàn giao sau khi kiểm toán theo quy định.

Bộ TT&TT chính thức tiếp quản 2 đơn vị này sẽ giúp MobiFone chủ động phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp trụ cột trong lĩnh vực viên thông và công nghệ thông tin của Việt Nam. Học viện CNBCVT sẽ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, sứ mệnh phát triển trong giai đoạn mới để tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị đào tạo nghiên cứu chủ lực của ngành TT&TT.

(Thanh Huyền)