Chính thức đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

Ngày 3/7, Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức ban hành quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông và tên miền Internet. Theo đó, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn hoặc tối thiểu bằng mức giá khởi điểm do Hội đồng đấu giá xác định.

Ảnh minh họa - nguồn Internet. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông phải nộp hồ sơ cho Hội đồng đấu giá. Giá khởi điểm được xác định căn cứ vào giá trị sử dụng của kho số viễn thông ở thời điểm đấu giá và phí sử dụng kho số theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Hội đồng đấu giá cũng sẽ tham khảo giá đấu giá thực tế của kho số viễn thông cùng loại hoặc tương đương đã được đấu giá tại Việt Nam và các nước phát triển tương đồng như Việt Nam.

Trong khi đó, việc đăng ký đấu giá quyền sử dụng tên miền sẽ được thực hiện thông qua một website đấu giá do Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập. Việc xác định tên miền Internet được mang ra đấu giá sẽ dựa vào quá trình khảo sát nhu cầu sử dụng tên miền Internet. Các tên miền có nhiều nhu cầu đâu ký sử dụng sẽ được xem xét mang ra đấu giá. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phê duyệt danh sách các tên miền này. Giá khởi điểm tên miền đấu giá được xác định dựa vào số lượng chủ thể tham gia trả giá, lệ phí đăng ký tên miền theo quy định của Bộ Tài chính.

Về thời điểm trả kết quả đấu giá, quy định cũng nêu rõ Hội đồng đấu giá sẽ báo cáo cho Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt và công bố công khai trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc đấu giá.

Bên cạnh quy định về đấu giá, Quyết định 38/2014/QĐ-TTg cũng nêu quy định về việc chuyển nhượng kho số viễn thông và tên miền Internet. Một số tên miền được ưu tiên bảo vệ liên quan tới lợi ích và an ninh chủ quyền quốc gia sẽ không được phép chuyển nhượng. Ngoài ra, tên miền đang trong quá trình chuyển nhượng sẽ không được cấp cho cá nhân hoặc tổ chức khác ngoài các bên đang thực hiện việc chuyển nhượng.

(Thanh Huyền)