Chính thức khai mạc chung kết cuộc thi Sinh viên với ATTT 2015

Sáng nay (14/11), 6 đội sinh viên xuất sắc nhất đã bắt đầu tham gia tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin (ATTT) diễn ra tại Đại học CNTT - Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Các sinh viên sẽ trải qua 8 tiếng tranh tài để tìm ra đội xuất sắc nhất. Nguồn Internet.Các sinh viên sẽ trải qua 8 tiếng tranh tài để tìm ra đội xuất sắc nhất. Nguồn Internet.

Các đội tham gia vòng chung kết gồm: Đội Animal.Oh Yeah (Đại học Công nghệ – Đại học quốc gia Hà Nội); Đội Night Elf (Đại học Bách Khoa Hà Nội); Đội ISIT-DTU1 (Đại học Duy Tân Đà Nẵng); Đội Team NatusVincere  (Đại học CNTT – Đại học quốc gia TP.HCM); Đội HakiPwn (Đại học CNTT – Đại học quốc gia TP.HCM); Đội 0xb0b0 (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông). Các đội thi sẽ tìm các lỗi dịch vụ mạng trong server của đội mình để sửa chữa, đồng thời tấn công vào những lỗ hổng ở đội khác để kiếm điểm.

Theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh ứng dụng, phát triền CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, ứng dụng và phát triển CNTT phải đi đôi với bảo đảm ATTT. Quốc hội cũng đang xây dựng Luật An toàn thông tin mạng nhằm tạo hành lanh pháp lý mạnh mẽ cho công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin số trong mọi hoạt động của cá nhân, xã hội, của cơ quan nhà nước và an ninh quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/1/2014 phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” với mục tiêu nhanh chóng đào tạo đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh thông tin đủ năng lực, đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về bảo đảm ATANTT trong các ngành, lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Mới đây, ngày 19/6/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ATTT đến năm 2020 (Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015) trong đó Thủ tướng giao Bộ GDĐT Tổ chức các cuộc thi về an toàn thông tin cho các nhóm đối tượng khác nhau là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm ATTT ở các cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở đó, Bộ GDĐT đã phối hợp với Hiệp hội ATTT Việt Nam tổ chức thường niên cuộc thi Sinh viên với ATTT nhằm khuyến khích, động viên và thúc đẩy phong trào dạy học, nghiên cứu về ATTT và ứng dụng CNTT rộng rãi trong toàn ngành giáo dục.

(Thanh Huyền)